Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer ugovora o izradi dokumentacije i troškovnika gradnje


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O GRAĐENJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori za izvođenje građevinskih radova u inozemstvu # Primjeri za predugovore za građevinske radove # Pregledi svih općih kao i posebnih uvjeta ugovora o građenju # Različite šprance ugovora o osnivanju prava građenja # Primjeri za raskid ugovora o građenju i otkazni rokovi # Izjava izvoditelja o izvedenim radovima na građevini # Ugovaranje redosljeda izvođenja pojedinih faza građenja
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora za iznajmljivače plovila, charter agencije, marine, luke, Ugovor o servisu za vrijeme garancije, Predlošci i upute za reguliranje odgovornosti za moguću štetu

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Skladištar ne smije pomiješati zamjenljive stvari sa stvarima iste vrste i iste kakvoće, osim ako je ostavodavac na to pristao, ili ako je očito da je riječ o stvarima koje se mogu miješati bez opasnosti od nastanka štete za ostavodavca. Ako su stvari pomiješane, skladištar može na zahtjev ovlaštene osobe bez sudjelovanja ostalih ovlaštenih osoba iz smjese zamjenljivih stvari izdvojiti dio koji joj pripada. Skladištar je dužan dopustiti ovlaštenoj osobi da pregleda robu i da uzima uzorke od nje.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance