Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
OBRASCI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Obavijest o upisu u Registar poreznih obveznika ili ispisu iz Registra PO # Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa # Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za OMS # Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat... # Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu # Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja # Prijava poreza na promet nekretnina
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora za namjenski zajam, odnosno, pozajmicu..., Predlošci za prijevoz osoba cestom ili željeznicom, Izrada elaborata iskolčenja, izrada snimanje stanja građevine

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prema Zakonu o radu, mora sadržavati sve bitne uglavke o strankama te njihovom prebivalištu, mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima, nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova, danu početka rada, očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora, otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora o radu odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova, osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, te trajanju rdovitog radnog dana ili tjedna.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance