Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Pravne razlike između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DJELU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Pravne razlike između ugovora o djelu i ugovora o radu # Razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavaju # Predložak ugovora za upis nekretnine u zemljišne knjige # Regulacija prava na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju # Primjeri regulacije međusobnih prava i obveza # Primjer reguliranja prijenosa nekretnina i pokretnina # Primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, predlošci ugovora
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovaranja naknade kod rada po ugovoru o djelu, Primjeri ortačkog ugovora u trgovini ili pružanju usluga, Reguliranje prava na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Radi osiguranja naknade i troškova nalogoprimac ima pravo zaloga na pokretnim stvarima nalogodavca što ih je dobio po osnovi naloga, a i na novčanim iznosima koje je naplatio za račun nalogodavca. Ako je više njih povjerilo nalogoprimcu izvršenje naloga, oni mu odgovaraju solidarno. Nalogodavac može odustati od ugovora. U slučaju odustanka od ugovora u kome nalogoprimcu pripada naknada za njegov trud nalogodavac je dužan isplatiti nalogoprimcu odgovarajući dio naknade, i naknadili mu štetu koju je pretrpio odustankom od ugovora, ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance