Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Paket primjera se kontinuirano nadopunjuje novim primjerima...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ZAMJENI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri iz prakse, pregled literature i linkova, korisni članci... # Odredbe iz zakona kojima se regulira zamjena stvari ili prava... # Primjeri kako se regulira postojanje nedostataka ili sporova... # Primjeri odredbi kojima se reguliraju troškovi zamjene, takse... # Zamjena motornih vozila, npr. automobila, motora, kamiona... # Primjeri ugovora za zamjenu strojeva, opreme, alata, robe... # Šprance ugovora kojima ugovorne strane zamjenjuju stvari...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Prodajni ugovor za nekretnine koji se sklapa u korist treće osobe, Stručni članci o prijeboju (kompenzaciji), Primjeri raskidanja ugovora o najmu, naplate

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Kapara je znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine i ona je uobičajena u visine 10 posto vrijednosti kupoprodajne cijene. Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima: - ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo dogovoreno, - ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance