Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Odredbe o trajanju prava prvokupa prema samom ugovoru ili prema zakonu...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri o ustupanju kupoprodajnog ugovora na druge osobe... # Primjeri zakonske regulative o mogućnosti nasljeđivanja i otuđenja... # Primjer šprance ugovora za kupoprodaju s pravom prvokupa... # Pregled korisnih savjeta i sudske prakse sa komentarima # Glavne odredbe iz Zakona o obveznim odnosima o prodaji pokretnina # Ugovori o prodaji na obroke s pridržanim pravom vlasništva stvari # Primjeri ugovora o prodaji sa pridržanim pravom vlasništva...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori o upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradama, Primjeri ugovora o zamjeni stana, poslovnog prostora ili kuće..., Primjeri gdje se sklapa ugovor o zastupanju radi promicanja interesa

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ako bi ugovorena cijena morala biti znatno povećana, naručitelj može raskinuti ugovor o građenju. U slučaju raskida ugovora o građenju naručitelj je dužan isplatiti izvođaču odgovarajući dio ugovorene cijene za do tada izvedene radove te pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove. Ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i ispunjenja obveze izvođača cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova snizile za više od dva postotka, a radovi su izvedeni u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo tražiti odgovarajuće sniženje ugovorene cijene radova iznad toga postotka.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance