Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovori o upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradama


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Servis krajnjim korisnicima radi otklanjanje grešaka i nedostataka # Primjeri ugovora o redovitom održavanju i servisiranju uređaja # Primjeri ugovora za usluge servisa, usluge održavanja, popravka, čišćenja... # Primjeri ugovora za kupnju robe uz potrošački kredit # Primjeri ugovora o opskrbi gorivom, vodom, energijom i sl. # Primjeri ugovora za nabavu opreme, opremanje i instalaciju # Šprance za kupoprodaju gdje se izdaje akreditiv radi osiguranja
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri zastupanja u trgovini, turizmu, financijskim uslugama..., Ugovor o prodajnom nalogu za pokretne stvari, Obveze i prava naručitelja, davanje uputa za realizaciju

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ako je ugovorena nepromjenljivost cijene radova, a oni su izvedeni u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo na sniženje ugovorene cijene u slučaju da su se cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena smanjile za toliko da bi cijena bila niža za više od deset postotaka, i to za razliku u cijeni preko deset postotaka. U slučaju zakašnjenja izvođača radova naručitelj ima pravo na razmjerno sniženje cijene radova za svako sniženje cijene elemenata na temelju kojih je cijena radova određena.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance