Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Kolektivni ugovori za zaposlenike u školskim ustanovama


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Kolektivni ugovori za putničke agencije # Kolektivni ugovori sindikata novinara # Primjeri kolektivnih ugovora komunalnih poduzeća # Kolektivni ugovori sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti # Ugovor sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji # Kolektivni ugovor sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti # Kolektivni ugovor udruge poslodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Što ako izvršitelj ne postupa u skladu sa zahtjevom naručitelja, Različiti obrasci ugovora o zakupu za tehniku i uređaje..., Primjeri ugovaranja predujma za pokriće svih troškova u prijevozu

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Pored naknade za čuvanje skladištar ima pravo na naknadu troškova koji su bili potrebni za očuvanje robe. Za svoje tražbine iz ugovora o uskladištenju i ostale tražbine nastale u vezi s čuvanjem robe on ima založno pravo na toj robi. Ako ostavodavac ne podigne robu nakon isteka ugovorenog roka ili nakon isteka godine dana ako nije ugovoren rok za čuvanje, skladištar može za njegov račun prodati robu na javnoj prodaji, ali je dužan obavijestiti ga o svojoj namjeri i ostaviti mu naknadni rok najmanje od osam dana da robu podigne.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance