Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Izvješće o drugom dohotku, obračunatom i uplaćenom porezu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
OBRASCI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini) # Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi # EPOM - Evidencija o primicima od nesamostalnog rada # DOH - Prijava poreza na dohodak # POD-RDG - Račun dobiti i gubitka # POD-BIL - Bilanca # Prijava poreza na dobit
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o autorskom honoraru, Kolektivni ugovor udruge poslodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, Izvješće o drugom dohotku, obračunatom i uplaćenom porezu

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o doživotnom uzdržavanju je strogo formalan ugovor. Propisani oblik ima za cilj upozoriti stranke, posebno pravno neuke osobe, na važnost i rizike odnosno posljedice pravnog posla te ih zaštiti od prilikom preuzimanja obveza. Isto tako cilj je propisanog oblika da se strankama nakon pročitanog ugovora objasni sadržaj prava i obveza ugovornih strana te da im se u tu svrhu osigura i stručno savjetovanje i pouku.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance