POSLOVNI FORUM
Puni naziv tvrtke: POSLOVNI FORUM društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku i poslovne usluge
OIB: 32457319167    Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Opširnije...
Email: info@poslovniforum.hr    Telefoni: 051/437803, 091/7832377, Fax: 051/400174
Žiro račun za uplate - IBAN:   HR11 2340 0091 1100 8849 8       Privredna Banka Zagreb
 
   
  Ispunite narudžbenicu kako bi dobili ponudu / predračun.
 
 
NARUDŽBA USLUGA - SASTAVLJANJE PREDRAČUNA
Putem ovog obrasca možete naručiti poslovne usluge i izraditi predračun za potrebe Vašeg knjigovodstva.
Preduvjet za izradu predračuna putem ovog obrasca je da ste prethodno kontaktirali Poslovni forum d.o.o. i dogovorili sve bitne pojedinosti oko izvršenja određene usluge, te da ste od strane Poslovnog foruma dobili ponudu sa naznakom potrebnog broja radnih sati za izvršenje usluge. Ovo je narudžbenica za sve usluge kod kojih se cijena usluge izračunava po osnovu cijene radnog sata. Ukoliko su vam potrebna dodatna pojašnjenja; link na stranicu sa kontakt podacima.
  Usluge
 
Ispunite narudžbenicu i izradite predračun (sva polja su obvezna)
Točan naziv kupca (tvrtke, obrta, udruge, ime i prezime građana...)
OIB (obvezni podatak radi izdavanja računa)
Ulica i kbr.
Poštanski broj i grad
E-mail adresa
Telefon (fiksni, fax, mobitel)
ODABERITE IZ PONUDE Izaberi Imamo li Vas u arhivi kao ranijeg kupca? NE   DA
Pomoć za ispunjavanje narudžbenice / predračuna Važno
Kratki opis usluge
U jednoj narudžbi možete odabrati do 3 usluge.
Kratki opis usluge Obvezno je odabrati najmanje jednu uslugu.
 
Kratki opis usluge


Komentar ili pitanje, dodatne usluge i sl. po potrebi

Molimo Vas da što detaljnije opišete usluge koje su Vam potrebne
 
Narudžbom putem ovog obrasca
suglasni ste sa Općim uvjetima.
Provjerite da li ste upisali sve podatke, a naročito točan e-mail