POMOĆ - POJAŠNJENJA
Narudžbenica za usluge
Putem ovog obrasca možete naručiti poslovne usluge i izraditi predračun za potrebe Vašeg knjigovodstva. 
Preduvjet za izradu predračuna putem ovog obrasca je da ste prethodno kontaktirali Poslovni forum d.o.o. i dogovorili sve bitne pojedinosti oko izvršenja određene usluge, te da ste od strane Poslovnog foruma dobili ponudu (odgovor) sa naznakom potrebnog broja radnih sati za izvršenje usluge.

Ovo je narudžbenica za sve usluge kod kojih se cijena usluge izračunava po osnovu cijene radnog sata.
Ukoliko su vam potrebna dodatna pojašnjenja; 
link na stranicu sa kontakt podacima.

U narudžbenici su na raspolaganju tri izbornika, tako da je jednom narudžbom moguće odjednom naznačiti i do tri usluge.
Naravno, ukoliko Vam je dovoljna jedna naznaka, izabrat ćete broj radnih sati samo iz prvog izbornika.

U nastavku, nakon što odaberete dogovoreni broj radnih sati, postoji i rubrika:
"kratki opis usluge"
Podrazumijeva se da ste uslugu prethodno dogovorili putem e-maila ili telefona, te ovdje ne upisujete sve detalje narudžbe, već samo kratku naznaku isto kao što ćete prilikom plaćanja navesti kratku naznaku "opis plaćanja" u Vašoj uplatnici ili internet bankarstvu.