Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
281110010 - Montažne hale i hangari (uključujući i cijevne hale) od željeza i čelika
281110020 - Montažni kiosci od željeza i čelika
281110030 - Montažni kontejneri za stanovanje i metalne kuće od željeza i čelika
281110040 - Ostale montažne zgrade od željeza i čelika
281110050 - Montažne zgrade od aluminija
281110060 - Mostovi od željeza i čelika
281121020 - Mosni dijelovi (kosturi), od željeza i čelika
281122010 - Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika, za visoki napon
281122020 - Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika, za rasvjetu
281122030 - Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika, ostali
281122090 - Ostali tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika (za žičare)
281123010 - Fasadne skele od željeza i čelika
281123020 - Fasadne skele, ostale
281123030 - Rudnički potpornji
281123040 - Ostali potpornji
281123050 - Izolacijski elementi konstrukcija, pretežno od metalnih ploča zbijenih od dva profilirana (rebrasta) lima s izolacijskom jezgrom (isklj. montažne konstrukcije)
281123060 - Čelični krovovi, pretežno od metalnih limova
281123070 - Limene cijevi i dimnjaci, pretežno od metalnih limova
281123080 - Ostali elementi konstrukcija, pretežno od metalnih limova, d. n.
281123090 - Silosi i bunkeri, od željeza i čelika
281123100 - Ostale konstrukcije od željeza i čelika, d. n.
281123110 - Aluminijske konstrukcije (osim vrata i prozora, njihovih okvira i pragova), d. n.
281123120 - Dijelovi aluminijskih konstrukcija (osim vrata i prozora, njihovih okvira i pragova) d. n.
281123190 - Ostale konstrukcije (brane, ustave, vrata za ustave, fiksne rampe za slijetanje, fiksni dokovi)
281191000 - Instalacijski radovi (montaža) vlastito proizvedenih metalnih konstrukcija
281192000 - Usluge popravka i održavanja metalnih konstrukcija
281199000 - Industrijske usluge za metalne konstrukcije i njihove dijelove
281210010 - Vrata i kapci, od željeza ili čelika
281210020 - Žaluzine od željeza i čelika
281210030 - Ostali proizvodi od željeza i čelika
281210040 - Vrata i kapci, od aluminija
281210050 - Prozori od aluminija
281210060 - Prozori, ostakljeni, od aluminija
281210090 - Ostala vrata i prozori (ostakljeni prozori od željeza i čelika)
281290000 - Instalacijski radovi (montaža) vlastito proizvedene građevinske stolarije od metala
281299000 - Industrijske usluge za građevinsku stolariju od metala
282111010 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za plinove (osim stlačenih ili ukapljenih plinova) kapaciteta >300 litara, koji nisu opremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
282111020 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za plinove (osim stlačenih ili ukapljenih plinova) kapaciteta >300 litara, koji nisu opremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima, ostali
282111030 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici, iznutra obloženi ili toplinski izolirani, za tekuće materijale, kapaciteta >300 litara, koji nisu opremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
282111040 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici, iznutra obloženi ili toplinski izolirani, za tekuće materijale, kapaciteta >300 litara, koji nisu opremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima, ostali
282111050 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za tekućine, kapaciteta >300 litara, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima, iznutra neobloženi ili toplinski neizolirani
282111060 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za tekućine, kapaciteta >300 litara, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima, iznutra neobloženi ili toplinski neizolirani, ostali
282111070 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za krute materijale, kapaciteta >300 litara, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
282111080 - Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za krute materijale, kapaciteta >300 litara, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima, ostali
282111090 - Aluminijski rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za plinove (osim stlačenih ili ukapljenih plinova) kapaciteta >300 litara, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
282112000 - Posude za komprimirane i tekuće plinove, od željeza, čelika i aluminija
282191000 - Usluge instalacije (montaže) cisterni, rezervoara i sličnih spremnika od metala (osim za centralno grijanje u zgradama)
282192000 - Usluge popravaka i održavanja cisterni, rezervoara i sličnih spremnika od metala (osim za centralno grijanje u zgradama)
282199000 - Industrijske usluge za cisterne, rezervoare i slične spremnike od metala
282211010 - Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani i njihovi dijelovi, od željeza i čelika
282211090 - Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani i njihovi dijelovi.
282212010 - Kotlovi za centralno grijanje na plin (osim onih iz šifara 28.30.11)
282212020 - Kotlovi za centralno grijanje na tekuća goriva (osim onih iz šifara 28.30.11)
282212030 - Kotlovi za centralno grijanje na ostala goriva (osim onih iz šifara 28.30.11)
282213000 - Dijelovi kotlova za centralno grijanje
282291000 - Usluge instalacije (montaže) radijatora i kotlova za centralno grijanje
282292000 - Usluge popravaka i održavanja radijatora i kotlova za centralno grijanje
282299000 - Industrijske usluge za radijatore i kotlove za centralno grijanje
283011010 - Vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare >45 tona na sat (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska), brodski
283011020 - Vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare >45 tona na sat (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska), pogonski
283011030 - Vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare <=45 tona na sat (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska), brodski
283011040 - Vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare <=45 tona na sat (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska), pogonski
283011050 - Ostali parni kotlovi i generatori pare (uklj. hibridne kotlove) osim kotlova za centralno grijanje koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska te vodocijevnih kotlova
283011090 - Ostalo (kotlovi za pregrijanu vodu, te brodski vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare >45 tona na sat)
283012010 - Pomoćni uređaji za kotlove (iz šifara 28.22.12 i 28.30.11) - grijala i pregrijala pare
283012020 - Ostali pomoćni uređaji za kotlove (iz šifara 28.22.12 i 28.30.11)
283012090 - Ostali pomoćni uređaji (grijala zraka, grijala vode –ekonomajzeri, te kondenzatori)
283013010 - Dijelovi parnih kotlova i kotlova za pregrijanu vodu
283013020 - Dijelovi pomoćnih uređaja stavaka CT-a 8404.10 i 8404.20
283021000 - Nuklearni reaktori
283022000 - Dijelovi nuklearnih reaktora
283091000 - Usluge instaliranja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, uklj. pridruženi sustav cijevi
283092000 - Usluge održavanja i popravaka parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
283099000 - Industrijske usluge za parne kotlove, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
284011010 - Dijelovi strojeva, aparata, instrumenata, vozila iz stavaka CT-a 84,85,86,87,88,90, od čelika, slobodno kovani
284011020 - Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, isklj. klipne motore, mlazne motore, plinske turbine, opremu za podizanje i prenošenje, te vozila ili strojeve za uporabu u građevinarstvu, od obojenih metala, slobodno kovani
284011030 - Proizvodi iz stavaka CT-a 7326; dijelovi vozila i aparata tračničke opreme, cestovnih vozila te aviona iz stavaka CT-a 86, 87, 88, hladnovučeni od čelika
284011090 - Usluge kovanja metala, ostale
284012010 - Dijelovi cestovnih vozila, od čelika, kovani (i precizno kovani) u kalupu, osim tračničkih vozila
284012020 - Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, osim klipnih motora, mlaznih motora, plinskih turbina, opreme za podizanje ili prenošenje, strojeva za građevinarstvo, od čelika, kovani u kalupu
284012030 - Dijelovi za tračnička vozila, letjelice, elektronske uređaje i opremu, optičke, foto i kinematografske aparate, te aparate za precizna mjerenja, od čelika, kovani u kalupu
284012090 - Usluge štancanja metala, ostale
284013010 - Dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona (CT 8483), od čeličnog lima (savijani, vučeni, rezani)
284013020 - Dijelovi za strojnu i mehaničku primjenu, osim za klipne motore, od čeličnog lima (savijani, vučeni, rezani)
284013030 - Dijelovi elektrotehničkih proizvoda i opreme, TV i radioaparata, videoaparata, od čeličnog lima
284013040 - Proizvodi iz stavaka CT-a 7323, dijelovi iz stavaka CT-a 9403, dijelovi cestovnih vozila i tračničke opreme iz stavaka CT-a 86, aparati iz stavaka CT-a 90 (od lima obojenih metala)
284013050 - Kućanski artikli, dijelovi mehaničkih pogona, aparata, namještaja i vozila iz stavaka CT-a 84, 85, 86, 88, 94 (od lima obojenih metala)
284013090 - Dijelovi cestovnih vozila, osim tračničkih vozila, od čeličnog lima (savijani, vučeni, rezani)
284020010 - Dijelovi za artikle iz stavaka CT-a 84, 85, 86, 87, 88, 90 (od proizvoda metalurgije praha obojenih metala)
284020090 - Ostali dijelovi od proizvoda metalurgije čeličnog praha (osim dijelova za artikle iz stavaka CT-a 84, 85, 86, 87, 88, 90)
285111010 - Prevlačenje metalom uranjanjem u rastopljene metale (pocinčavanje galvanizacijom ili kositrom)
285111020 - Prevlačenje cinkom elektrolizom i kemijskom obradom
285111030 - Prevlačenje ostalim metalima (niklom, bakrom, kromom, plemenitim metalima), elektrolizom i kemijskom obradom
285111090 - Ostale usluge prevlačenja metalom (toplinskim prskanjem)
285112010 - Prevlačenje metala plastificiranjem (uklj. prevlačenje prahom)
285112020 - Ostalo prevlačenje (fosfatiranje, itd.)
285121000 - Toplinska obrada metala, osim prevlačenja metalom i plastificiranjem
285122010 - Bojenje, lakiranje
285122020 - Površinska obrada metala anodnom oksidacijom
285122030 - Ostala površinska obrada metala
285122090 - Ostala obrada, (površinska obrada metala vodenom parom u vakuumu)
285210010 - Tokarenje metalnih dijelova za slavine, ventile i slične artikle
285210020 - Tokarenje metalnih dijelova za strojnu i mehaničku primjenu
285210030 - Tokarenje metalnih dijelova za cestovna vozila (isklj. dijelove za tračnička vozila koji su dobiveni lijevanjem, kovanjem, prešanjem, tiskanjem, valjanjem ili u metalurgiji čeličnog praha)
285210040 - Tokarenje metalnih dijelova za proizvode iz stavaka CT-a 7326, 7419, 7616; tokarenje metalnih dijelova za vozila i aparate tračničke opreme iz stavaka CT-a 86
285210090 - Dorađivanje (tokarenje) metalnih dijelova, ostalo
286111000 - Noževi, osim za strojeve, škare i njihove oštrice
286112000 - Aparati za brijanje, britve i njihovi žileti, uključujući i žilete u trakama
286113000 - Ostali noževi i pribor; pribor za manikiranje i pedikiranje
286114010 - Pribor za jelo i ostali stolni pribor (osim stolnih noževa, uklj. noževe za ribu i maslac) od nerđajućeg čelika ili ostalih osnovnih metala
286114090 - Pribor za jelo i ostali stolni pribor (osim stolnih noževa, uklj. noževe za ribu i maslac) od osnovnih metala, pozlaćen, posrebren ili platiniran
286199000 - Industrijske usluge za sječiva
286210010 - Štihače i lopate
286210020 - Grablje
286210030 - Vrtne škare, te slične škare za rukovanje jednom rukom (uklj. škare za perad) (isklj. vrtne škare koje imaju kolut za prste, te vrtlarske noževe)
286210040 - Škare, za rukovanje dvjema rukama (škare za živicu, vrtlarske škare i slično)
286210090 - Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu
286220010 - Ručne pile (isklj. ručne pile s motorom)
286220020 - Listovi za tračne pile
286220030 - Kružni listovi za pile s radnim dijelom od čelika (uklj. ubodne i rezne pile)
286220040 - Ravni listovi za pile, za obradu metala
286220050 - Listovi za pile za obradu metala, s radnim dijelom od čelika, pile s radnim dijelom od ostalih materijala, isklj. kružne, rezne ili ravne listove
286220090 - Rezni lanci za pile i listovi za pile, ostali
286230010 - Turpije i slični alati, ručni (isklj. šila i turpije za strojne alate)
286230020 - Škare za rezanje metala i slični ručni alati
286230030 - Sjekači cijevi, sjekači klinova, bušila, kliješta za bušenje i slični ručni alati isklj. probijače i turpije za strojne alate, uredske probijače za papir, probijače za karte
286230040 - Ručni ključevi i odvijači za vijke s neudesivim čeljustima (uklj. moment-ključeve)
286230050 - Ručni ključevi za vijke s udesivim čeljustima (uklj. moment-ključeve) (isklj. narezne ključeve)
286230060 - Izmjenljivi nastavci za ključeve
286230070 - Čekići, maljevi, ručni
286230080 - Ručni alati drugdje nespomenuti, uklj. alate s patronom za zakivanje, spajanje te aparati za žbukanje i bojanje zidova
286230090 - Škripci, ručni
286230100 - Stege i ostale stezne naprave
286230190 - Ostali ručni alat, ostali
286240010 - Zidarska svrdla za vrtanje, s radnim dijelom od drugih materijala, osim dijamanata ili aglomeriranih dijamanata (isklj. ručne alate za obradu kamena
286240020 - Svrdla za vrtanje metala, s radnim dijelom od sinteriranih metalnih karbida, osim neuokvirenih ploča od sinteriranih metalnih karbida
286240030 - Glodala za obradu metala, s radnim dijelom od sinteriranih metalnih karbida, isklj. neugrađene pločice, štapiće i slično, za alate
286240040 - Glodala, s drškom, za obradu metala (osim onih s radnim dijelom od sinteriranih metalnih karbida)
286240050 - Ostala glodala, za obradu metala, s radnim dijelom od ostalih materijala, osim od sinteriranih metalnih karbida (uklj. provrtače)
286240060 - Glodala, za obradu ostalih materijala osim metala
286240070 - Alati za tokarenje metala, s radnim dijelom od sinteriranih metalnih karbida (isklj. neugrađene pločice, štapiće, od sinteriranih metalnih karbida za alate)
286240090 - Ostali zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve
286250010 - Alati za prešanje, kovanje i izvlačenje metala (isklj. alate s drškom i ručne alate)
286250020 - Alati za prešanje, kovanje i izvlačenje, ostali (isklj. alate s drškom i ručne alate)
286250030 - Noževi i rezne oštrice, za strojeve i mehaničke naprave za obradu kovina
286250040 - Noževi i rezne oštrice, za strojeve i mehaničke naprave za obradu drva
286250050 - Noževi i rezne oštrice za strojeve u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu (isklj. plužna rala, diskove za drljače)
286250090 - Ostali alati, noževi i rezne oštrice, zamjenjivi umetci za alate, ostali
286290000 - Usluge popravaka i održavanja alata
286299000 - Industrijske usluge za alate
286311000 - Lokoti i brave za motorna vozila; brave za namještaj od osnovnih metala
286312010 - Cilindrične brave za vrata u zgradama, od osnovnih metala
286312020 - Brave, od osnovnih metala (isklj. lokote, brave za motorna vozila, brave za pokućstvo i brave za vrata u zgradama)
286312090 - Ostale brave od osnovnih metala, ostale
286313000 - Zatvarači i okovi sa zatvaračima i s ugrađenom bravom; dijelovi; ključevi isporučeni posebno
286314010 - Okovi, pribor, itd., za građevinarstvo (vrata, prozore), od željeza i čelika
286314020 - Okovi, pribor, itd., za građevinarstvo (vrata, prozore) od ostalih baznih metala
286314030 - Okovi, pribor, itd., ne za vrata, prozore
286314040 - Okovi, pribor i slični odgovarajući proizvodi za pokućstvo, od osnovnih metala (isklj. šarke, kotačiće, brave i ključeve).
286314090 - Okovi, pribor i slični proizvodi za motorna vozila, pokućstvo i slično od osnovnih metala, ostali
286390000 - Usluge instalacije (montaže), popravaka i održavanja okova i sofisticiranih bravnih sustava
286399000 - Industrijske usluge za brave i okove
287111010 - Bačve od crnog lima (isklj. za plin) od željeza i čelika, >=50 l, <=300 l
287111090 - Ostali rezervoari, bačve, cisterne, limenke... (isklj. za plin) od željeza i čelika, >=50 l, <=300 l
287112000 - Rezervoari, bačve, limenka,, itd. (isklj. za plin)), od željeza i čelika, kapaciteta < 50 l
287190000 - Usluge instalacije (montaže), popravaka i održavanja spremnika od željeza i čelika kapaciteta manjeg od 300 l
287199000 - Industrijske usluge za bačve i slične spremnike od čelika
287211010 - Limenke za čuvanje hrane i pića, od željeza i čelika, <50 l, hrane u limenci
287211020 - Limenke, ostale, osim za čuvanje hrane i pića, od željeza i čelika, <50 l, aerosol
287211030 - Limenke, ostale, osim za čuvanje hrane i pića, od željeza i čelika, <50 l, ostale
287211090 - Limenke za čuvanje hrane i pića, od željeza i čelika, <50 l, ostale
287212010 - Aluminijske limenke, kapaciteta <50 l, za hranu
287212090 - Aluminijske bačve, burad, limenke i slični spremnici za sve vrste materijala (osim za plin), kapaciteta <=300 l, ostale
287213010 - Krunski čepovi, od željeza ili čelika
287213020 - Zatvarači, čepovi, kapice i poklopci za boce, od osnovnih metala
287213090 - Olovni čepovi, zatvarači, čepovi, kapice i poklopci, od osnovnih metala (isklj. poklopce, krunske čepove, aluminijske zatvarače, čepove, kapice i poklopce promjera >21 mm), ostali
287290000 - Industrijske usluge za spremnike od lakih metala
287311010 - Željezne i čelične upletene žice, užad i kabeli (uklj. upletenu žicu i kabel ili užad električno neizolirane) (isklj. električno izolirane), za nadzemne vodove
287311020 - Željezne i čelične upletene žice, užad i kabeli (uklj. upletenu žicu i kabel ili užad električno neizolirane) (isklj. električno izolirane), ostala
287311030 - Željezne i čelične pletene trake, pletivo i slično (isklj. električno izolirane)
287311090 - Upletene žice, užad i kabeli, pletene trake, pletivo i slično., od željeza i čelika, električno neizolirane, ostali
287312010 - Bodljikava žica i zapletena bodljikava žica, od čelika ili čelične žice
287312020 - Bakrena vučena žica, neizolirana
287312030 - Bakrene uzice i pletenice, neizolirane
287312040 - Aluminijska vučena žica, neizolirana
287312050 - Aluminijska užad za nadzemne vodove, neizolirana
287312060 - Aluminijske upletene žice, kabeli, pletene vrpce i slično, ostale
287312090 - Upletena užad i kabeli, pletene trake i slično od bakra i aluminija, električno neizolirana; ostala
287313010 - Željezne i čelične tkanine (isklj. beskonačne vrpce za strojeve)
287313020 - Zavarene armaturne mreže, na mjestima križanja žice, najmanje dimenzije poprečnog presjeka =<3 mm, s oknima =>100 cm2 uklj. s poleđinom od papira, kakve se koriste s cementom i žbukom, od željeza i čelika
287313030 - Rešetkasti nosači, na mjestima križanja žice, najmanje dimenzije poprečnog presjeka =<3 mm, s oknima =>100 cm2, od željezne i čelične žice
287313040 - Zavarene rešetke, mreže i ograde, na mjestima križanja žice, najmanje dimenzije poprečnog presjeka <3 mm uklj. s poleđinom od papira, kakve se koriste s cementom i žbukom
287313050 - Tkane nezavarene žičane ograde, rešetke mreže i ograde (isklj. presvučene plastikom)
287313060 - Razvučeno željezo ili čelik - istegnute rešetke, mreže i slično za specijalne namjene
287313070 - Razvučeno željezo ili čelik, ostalo
287313090 - Rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične i bakrene žice; istegnute rešetke od željeza, čelika i bakra, ostale
287314010 - Ostali čavli ili čavlići hladnoprešani od željezne i čelične žice isklj. obložene ili premazane cinkom, otvrdnute, u trakama ili navojima
287314020 - Željezni i čelični čavli, čavlići, valoviti čavli ili pričvrsnice isklj. hladnoprešane od žice, s glavom od bakra ili bakrenih legura, pričvrsnice u trakama za upotrebu u uredima, tapetarstvu ili pakiranju
287314090 - Čavli, klinci, čavlići za crtaću dasku i slični proizvodi-ostali
287315010 - Obložene elektrode, od osnovnih metala, za elektrolučno zavarivanje
287315020 - Žice i šipke od aglomeriranog praha osnovnih kovina, korištene kao raspršivač (uklj. dijelove)
287315090 - Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, obložene ili ispunjene taliteljima, ostale
287316000 - Igle za šivanje, pletenje, kukičanje i slični proizvodi za ručnu uporabu
287390000 - Industrijske usluge za proizvode od žice
287411010 - Ostali vijci i svornjaci s glavom
287411020 - Ostali vijci sa šesterokutnom glavom
287411030 - Željezni i čelični svornjaci s glavom (isklj. šesterokutne glave)
287411040 - Željezni i čelični vijci za drvo (isklj. vijke za pragove)
287411050 - Željezni i čelični vijci s kukom i vijci s prstenom
287411060 - Željezne i čelične matice (uklj. matice koje se automatski zatvaraju) (isklj. od nerđajućeg čelika, izrađene tokarenjem od šipke, profila ili žice, kruto rezane poprečnog promjera <=6 mm)
287411070 - Proizvodi bez navoja, od željeza i čelika
287411090 - Ostali vijci i slični proizvodi, s navojem, od željeza i čelika, d.n.
287412010 - Željezni i čelični elastični podlošci i drugi sigurnosni podlošci
287412020 - Željezni i čelični podlošci (isklj. elastične i druge sigurnosne podloške)
287412030 - Željezne i čelične zakovice (uklj. dijelom udubljene zakovice) (isklj. cjevaste ili razdvojene zakovice za druge svrhe)
287412090 - Ostali podlošci, zakovice i slični proizvodi, bez navoja, od željeza i čelika, d. n.
287413000 - Podlošci, vijci i slični proizvodi s navojem i bez njega, od bakra
287414010 - Željezne i čelične toplooblikovane lisnate opruge i listovi za njih
287414020 - Željezne i čelične hladnooblikovane lisnate opruge i listovi za njih
287414030 - Željezne i čelične toplovaljane spiralne opruge
287414040 - Željezne i čelične hladnooblikovane spiralne tlačne opruge
287414050 - Željezne i čelične hladnooblikovane spiralne vlačne opruge
287414060 - Željezne i čelične plošne spiralne opruge
287414070 - Željezne i čelične disk opruge
287414080 - Zakrivljena žičana opruga (opruge od lučno savijene žice), od čelika
287414090 - Opruge, od čelika d. n.
287414190 - Opruge i pera za opruge od željeza i čelika; bakrene opruge, ostale
287420010 - Željezni ili čelični lanci isklj. lance s karikama, klizne lance, okovane lance i zavarene lance -kružne lance ili ostale proizvode gdje lanci imaju pomoćnu ulogu, geodetske lance - tehnički lanci
287420020 - Željezni ili čelični lanci isklj. lance s karikama, klizne lance, okovane lance i zavarene lance -kružne lance ili ostale proizvode gdje lanci imaju pomoćnu ulogu, geodetske lance - ostali lanci, d. n.
287420090 - Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi, ostali
287490000 - Industrijske usluge za zakovice, vijčane proizvode, lance i opruge
287511010 - Sanitarni proizvodi i dijelovi sanitarnih proizvoda, od željeza i čelika
287511020 - Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od bakra
287511030 - Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od aluminija
287511090 - Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od željeza, čelika, bakra i aluminija, ostali
287512010 - Stolni, kuhinjski i drugi predmeti za kućanstvo, od nerđajućeg čelika
287512020 - Stolni proizvodi, od nerđajućeg čelika
287512030 - Daske za glačanje, od nerđajućeg čelika
287512040 - Nerđajući čelični kuhinjski i kućanski predmeti i njihovi dijelovi, isklj. jedaći pribor, ostali
287512050 - Željezni i čelični jastučići, rukavice i slični proizvodi za ribanje, poliranje i slične namjene
287512090 - Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, te njihovi dijelovi, od željeza, čelika, bakra i aluminija, ostali
287521000 - Blagajne, sefovi, vrata i pretinci za trezore, od osnovnih metala
287522000 - Ormari za arhive, ormari za kartoteke, …, ili stolna oprema za dokumente, od osnovnih metala
287523000 - Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, spajalice za pisma, slični uredski predmeti i spajalice u "traci", od osnovnih metala
287524000 - Figurice i slični ukrasi, okviri za fotografije, slike i slično, te zrcala, od osnovnih metala
287525000 - Kopče, kukice, zakovice i slično, od osnovnih metala
287526000 - Elise za brodove i čamce i njihove lopatice
287527010 - Lijevani proizvodi, od željeza i čelika, d. n.
287527020 - Kovani ili prešani proizvodi od željeza i čelika, d. n.
287527030 - Izrađeni proizvodi od željezne/čelične žice; krletke za ptice, zamke, itd., omče za hranjenje, životinjski prsten, kuka za strunjače, mesarske kuke, omče na vješalu, košare za papir isklj. okvir za sjenilo na svjetiljci
287527040 - Željezne ili čelične ljestve i podnožnjaci (isklj. kovane ili otisnute)
287527050 - Željezne i čelične palete i slične podloge za slaganje robe radi prijevoza
287527060 - Željezni ili čelični nemehanički ventilatori, žljebovi, kuke i slični proizvodi za uporabu u građevinskoj industriji (isklj. kovane ili otisnute)
287527070 - Proizvodi kovani u zatvorenom kalupu
287527080 - Ostali proizvodi, od željeza i čelika
287527090 - Lijevani proizvodi od aluminija takvi kao nadzorne klopke, žljebovi i žljebaste posude, ljestve i podnožnjaci, napršnjaci, blindirane žaluzine, kutije za cigarete, kutije za puder i kozmetiku
287527100 - Aluminijski proizvodi; nadzorne klopke, žljebovi i žljebaste posude, ljestve i podnožnjaci, napršnjaci, blindirane žaluzine, kutije za cigarete, kutije za puder i kozmetiku
287527110 - Proizvodi od bakra, d. n.
287527120 - Ploče sa znakovima, nazivima, adresama i slične ploče, brojevi, slova i drugi znakovi od osnovnih metala (isklj. osvjetljene)
287527190 - Ostali proizvodi od osnovnih metala, d. n.
287530000 - Maževi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje te njihovi dijelovi
287590000 - Usluge instalacije (montaže), popravaka i održavanja ostalih metalnih proizvoda, d.n.
287599000 - Industrijske usluge za ostale izrađene metalne proizvode, d. n.
Nomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI