POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 2003
Pojam: Koncesije
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih naknada
Narodne novine; godina 2003., broj 43  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., Trogir
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Koromačno
Narodne novine; godina 2003., broj 78  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Ribnik
Narodne novine; godina 2003., broj 78  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Agana
Narodne novine; godina 2003., broj 73  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina
Narodne novine; godina 2003., broj 68  >>
Odluka o davanju koncesije priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Ispravak Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 2003., broj 46  >>
Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad
Narodne novine; godina 2003., broj 87  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 2003., broj 23  >>
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Marica
Narodne novine; godina 2003., broj 21  >>
Odluka o davanju suglasnosti za produljenje vremena trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta Veli Rat
Narodne novine; godina 2003., broj 18  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Bjelovar
Narodne novine; godina 2003., broj 14  >>
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos dijela ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad, na drugu osobu
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Dugi Rat
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sutomišćica
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 2003., broj 43  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra kompleksa Runjica
Narodne novine; godina 2003., broj 197  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Privredi d.d., Petrinja
Narodne novine; godina 2003., broj 190  >>
Odluka o davanju koncesija priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima
Narodne novine; godina 2003., broj 183  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Agana
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Narodne novine; godina 2003., broj 83  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra i svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sv. Petar, Pula
Narodne novine; godina 2003., broj 138  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture u luci Plomin
Narodne novine; godina 2003., broj 112  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Rješenje o razrješenju predsjednika i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tisno
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje igara na sreću
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Skradina
Narodne novine; godina 2003., broj 88  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brestovac
Narodne novine; godina 2003., broj 88  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Komunalac« s p.o., Ogulin
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 7. 12. 2019.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga