POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
PREGLED PO DONOSITELJU - Narodne novine - 2003. godina
Donositelj: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - 2003
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s rentgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja (br. 106, str. 3715); 1386
Narodne novine; 2003. godina  >>
Dopuna Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (br. 148, str. 6465); 2154
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje kronične dijalize (br. 152, str. 6628); 2195
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova (br. 119, str. 4416); 1662
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (br. 204, str. 10338); 3305
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (br. 5, str. 357); 51
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o državnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora (br. 106, str. 3717); 1389
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz gotovoga lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj (br. 197, str. 9794); 3151
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj medicinskog proizvoda koji ima odobrenje za stavljanje u promet u zemljama Europske unije (br. 6, str. 384); 55
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o podacima i načinu vođenja dokumentacije o mogućim darivateljima dijelova ljudskog tijela radi presađivanja s umrle osobe (br. 188, str. 9231); 2951
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (br. 98, str. 3407); 1264
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus (br. 92, str. 3056); 1176
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe (br. 39, str. 1717); 532
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (br. 146, str. 6189); 2136
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (br. 7, str. 419); 91
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o vrstama ambalaže i načinu rukovanja ambalažom za otrove (br. 39, str. 1718); 533
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (br. 11, str. 728); 149
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (br. 39, str. 1
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (br. 87, str. 2886); 1072
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (br. 106, str. 3715); 1387
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (br. 43, str. 1752); 551
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (br. 9, str. 666); 113
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o otrovima te o načinu dostave podataka iz očevidnika (br. 15, str. 910); 213
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim standardima za namirnice (br. 125, str. 4742); 1811
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (br. 129, str. 4906); 1930
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora (br. 63, str. 3229); 751
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o državnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora (br. 63, str. 2328); 750
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda (br. 152, str. 6631); 2196
Narodne novine; 2003. godina  >>
Izmjene i dopune mreže zdravstvene djelatnosti (br. 49, str. 1953); 630
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi (br. 175, str. 7821); 2563
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Klinike za bolesti uha, nosa i grla (IV. odjel) Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za rinosinusinologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju (br. 173, str. 7707); 2522
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (br. 159, str. 6835); 2302
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za nefrologiju, Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje mokrenja djece (br. 108, str. 3801); 1431
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Specijalne bolnice za bolesti dišnog sustava djece i mladeži, Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju djece (br. 203, str. 10290); 3251
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Odjela za psihijatriju s Nacionalnim centrom za psihotraumu i Regionalnim centrom za psihotraumu Kliničke bolnice »Dubrava«, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom (br. 173, str. 7707); 2524
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Odjela za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju, Kliničke bolnice «Dubrava» Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju (br. 108, str. 3801); 1432
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Odjela za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Opće bolnice »Sveti Duh« Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju (br. 170, str. 7476); 2452
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Odjela za gastroenterologiju i hepatologiju Opće bolnice »Sveti Duh« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava (br. 170, str. 7476); 2453
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Odjela za dijabetes i fetalni rast Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Dijabetološkog odjela Sveučilišne klinike »Vuk Vrhovac« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći (br
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Odjela kliničke genetike, neuropedijatrije i neonatalne kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija (br. 134, str. 5175); 1990
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Mikološkog laboratorija u Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parasitologiju (br. 170, str. 7475); 2451
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju (br. 77, str. 2718); 936
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku sifilisa i Lajmske bolesti (br. 173, str. 7707); 2523
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet (br. 197, str. 9777); 3149
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rasta i razvoja djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj (br. 203, str. 10290); 3253
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za priznavanje naziva primarijus (br. 113, str. 4016); 1555
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Centra za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva Klinike za unutarnje bolesti Opće bolnice »Sveti Duh« Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva u uremij
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (br. 3, str. 249); 18
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o izmjeni i dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (br. 179, str. 7975); 2620
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za priznavanje naziva primarijus (br. 113, str. 4017); 1556
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o imenovanju članova Središnjeg etičkog povjerenstva (br. 183, str. 8067); 2691
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (br. 145, str. 6186); 2129
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmet opće uporabe (br. 107, str. 3768); 1416
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju Zavoda za Kliničku farmakologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb (br. 185, str. 9121); 2699
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje Ministarstva zdravstva o određivanju Zavoda za psihofarmaktologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za biologijsku psihijatriju« (br. 81, str. 2799);
Narodne novine; 2003. godina  >>
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje zdravstva (br. 106, str. 3716); 1388
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize (br. 125, str. 4740); 1810
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (br. 204, str. 10346); 3306
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji (br. 197, str. 9791); 3150
Narodne novine; 2003. godina  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »dr. Fran Mihaljević« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike (br. 203, str. 10290); 3250
Narodne novine; 2003. godina  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 23. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga