POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
PREGLED PO DONOSITELJU - Narodne novine - 2003. godina
Donositelj: MINISTARSTVO OBRANE - 2003
Poslovnik o radu vojnostegovnih tužiteljstava (br. 139, str. 5082); 2036
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja djelatnih vojnika i dočasnika (br. 112, str. 3975); 1536
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Inspektorata obrane (br. 175, str. 7780); 2561
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (br. 168, str. 7457); 2437
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 168, str. 7452); 2436
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (br. 108, str. 3801); 1430
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 175, str. 7779); 2560
Narodne novine; 2003. godina  >>
Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpusta iz Oružanih snaga (br. 15, str. 903); 210
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije (br. 74, str. 2660); 891
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o korištenju i opremanju službenih stanova (br. 106, str. 3711); 1384
Narodne novine; 2003. godina  >>
Poslovnik o radu vojnostegovnih sudova (br. 139, str. 5075); 2035
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe raspoređene u aktivnu pričuvu (br. 194, str. 9547); 3070
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o uvjetima i načinu korištenja nagradnog i izvanrednog dopusta ročnika i kadeta (br. 5, str. 350); 49
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o rasporedu tjednog i dnevnog radnog vremena djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika (br. 9, str. 654); 110
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o ostvarenju prava kadeta na novčanu pomoć i visinu novčane pomoći za nastavak školovanja u drugoj školi (br. 81, str. 2798); 978
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (br. 81, str. 2798); 979
Narodne novine; 2003. godina  >>
Odluka o iznosu mjesečne novčane naknade za osposobljavanje bračnog druga vojne osobe, službenika i namještenika koja je poginula ili umrla od zadobivene rane, ozljede ili bolesti, a nema uvjeta za obiteljsku mirovinu (br. 81, str. 2799); 980
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 6, str. 372); 53
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (br. 139, str. 5065); 2034
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (br. 95, str. 3201); 1210
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za izbor ročnika radi osposobljavanja za profesionalne vojnike ili izobrazbu za pričuvne časnike i dočasnike Oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 67, str. 2421); 789
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o uvjetima za stavljanje djelatne vojne osobe u aktivnu pričuvu te njezinim pravima i obvezama (br. 68, str. 2462); 806
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda naoružanja i vojne opreme (br. 24, str. 1113); 351
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska djelatne vojne osobe na rad izvan oružanih snaga (br. 112, str. 3962); 1535
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova razvoja naoružanja i vojne opreme (br. 67, str. 2428); 790
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o općim i posebnim mjerama osiguranja i zaštite proizvodnje, prometa i remonta naoružanja i vojne opreme (br. 5, str. 349); 48
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (br. 24, str. 1108); 349
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o odabiru i raspoređivanju djelatnih vojnih osoba tijekom preustroja OSRH (br. 24, str. 1110); 350
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze (br. 15, str. 895); 208
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obveze u Oružane snage (br. 15, str. 901); 209
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika vojnih obveznika i obrascu vojne iskaznice (br. 24, str. 1102); 348
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o načinu vođenja evidencije stegovnih mjera i kazni (br. 176, str. 7882); 2570
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (br. 38, str. 1702); 526
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu (br. 107, str. 3759); 1414
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće i drugih prava vojnim izaslanicima, članovima vojnih izaslanstava te članovima njihove uže obitelji (br. 125, str. 4735); 1809
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (br. 175, str. 7770); 2559
Narodne novine; 2003. godina  >>
Pravilnik o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 38, str. 1709); 527
Narodne novine; 2003. godina  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 29. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga