POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Zdravstveno osiguranje
Odluka o izmjeni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 125  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno os
Narodne novine; godina 2006., broj 19  >>
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 54  >>
Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2004., broj 30  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja izdavanja i naplaćivanja lijekova
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Odluka o ukidanju Odluke o utvrđivanju cijene iskaznice zdravstveno osigurane osobe iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 54  >>
Odluka o produljenju primjene Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Podatak o ukupnim izdacima osnovnoga zdravstvenog osiguranja Zavoda za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 54  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2005., broj 125  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 112  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 92  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-ortopedskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Objava podataka o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 62  >>
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 62  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2005., broj 62  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 62  >>
Odluka o produljenju primjene Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstven
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2004., broj 174  >>
Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti
Narodne novine; godina 2003., broj 5  >>
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 2  >>
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 2  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 188  >>
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 188  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 188  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 188  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe za razdoblje 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 54  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2004., broj 177  >>
Odluka o dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 51  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sadržaju, obliku i izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2004., broj 161  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnova zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2004., broj 161  >>
Odluka o izmjeni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2004., broj 142  >>
Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2004., broj 106  >>
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite
Narodne novine; godina 2004., broj 106  >>
Ispravak Pravila i općih uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite i razine zdravstvenih zavoda za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 89  >>
Izmjena Pravila i općih uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite i razine zdravstvenih zavoda za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2004., broj 74  >>
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 188  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prva iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 2006., broj 64  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Ispravak Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 105  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 98  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska pomagala i druga pomagala
Narodne novine; godina 2006., broj 96  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Odluka o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 51  >>
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 64  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 48  >>
Odluka o izmjeni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 48  >>
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 46  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prva na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2006., broj 46  >>
Odluka o izmjeni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 30  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2006., broj 24  >>
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 20  >>
Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 51  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno os
Narodne novine; godina 2005., broj 30  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 30  >>
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 9  >>
Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 143  >>
Odluka o načinu dostave matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Obrazac iskaznice dodatnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti za razdoblje od 1. siječnja do 2. kolovoza 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Odluka o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na oslobađanje od plaćanja doplate
Narodne novine; godina 2006., broj 120  >>
Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 51  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 142  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
Narodne novine; godina 1999., broj 16  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 16  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
Narodne novine; godina 1999., broj 16  >>
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 16  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 16  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 1999., broj 10  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2000., broj 127  >>
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 77  >>
Odluka o osnovici za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika koji primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 77  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 77  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2001., broj 59  >>
Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 54  >>
Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 1999., broj 34  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine
Narodne novine; godina 2000., broj 12  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene Iskaznice za zdravstveno osigurane osobe
Narodne novine; godina 2001., broj 118  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski mormativi
Narodne novine; godina 2001., broj 118  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini
Narodne novine; godina 2001., broj 114  >>
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2001., broj 94  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnka o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe te utvrđivanja statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2001., broj 65  >>
Odluka o utvrđivanju cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 11  >>
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1999. godinu
Narodne novine; godina 2000., broj 63  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu
Narodne novine; godina 1998., broj 55  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 1997., broj 109  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1997., broj 79  >>
Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
Narodne novine; godina 1997., broj 79  >>
Odluka o dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1997., broj 79  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1997., broj 61  >>
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1997., broj 43  >>
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1997., broj 13  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1997. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Zakon o zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 1997., broj 1  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999. godinu
Narodne novine; godina 1998., broj 165  >>
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 20  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 1998., broj 88  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999. godinu
Narodne novine; godina 1999., broj 31  >>
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1998., broj 34  >>
Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
Narodne novine; godina 1998., broj 28  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu
Narodne novine; godina 1998., broj 22  >>
Zakon o izmjenama Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 13  >>
Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 1998., broj 13  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999. godinu
Narodne novine; godina 1999., broj 98  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999. godinu
Narodne novine; godina 1999., broj 73  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 51  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 43  >>
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2000. godinu
Narodne novine; godina 2001., broj 45  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 63/00. – pročišćeni tekst, 77/00., 85/00., 106/00., 131/00., 60/01., 67/01., 71/01., 31/02., 76/02., 85/02., 117/02. i 138/02)
Narodne novine; godina 2003., broj 93  >>
Ispravak Odluke o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2002., broj 24  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatoloških-protetskih pomagala, ortodontskih uteđaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranj
Narodne novine; godina 2002., broj 9  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 198  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 198  >>
Pravilnik o pravu obveznika uplate doprinosa za povrat dijela posebnog doprinosa za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 2003., broj 167  >>
Pravilnik o dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu potpisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2001., broj 65  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2003., broj 117  >>
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 28  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenoga osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 93  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2003., broj 73  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite
Narodne novine; godina 2003., broj 68  >>
Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 60  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 43  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortopedskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epireza i opturatora za osigurane osobe za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 140  >>
Podatak o ukupnim izdacima osnovnoga zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2002. godini
Narodne novine; godina 2003., broj 121  >>
Odluka o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2001., broj 45  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stadardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2001.
Narodne novine; godina 2001., broj 14  >>
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
Narodne novine; godina 2002., broj 122  >>
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju
Narodne novine; godina 2002., broj 89  >>
Odluka o uvjetima i načinu financiranja ugovornih specijalističkih ordinacija na hrvatskim otocima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opuratora za osigurane osobe za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Odluka o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Narodne novine; godina 2002., broj 76  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 28  >>
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2002., broj 57  >>
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstveng osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 28  >>
Odluka o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo dokazuje
Narodne novine; godina 2002., broj 44  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2002., broj 44  >>
Ispravak Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 33  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Odluka o osnovicama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Odluka o utvrđivanju cijene iskaznice zdravstveno osigurane osobe iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 28  >>
Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 28  >>
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja
Narodne novine; godina 2003., broj 19  >>
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 57  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga