POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Veterinarstvo
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 54  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 126  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 124  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 95  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 88  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 84  >>
Nareda o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 84  >>
Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje
Narodne novine; godina 2006., broj 84  >>
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike nematode – Globodera rostochiensis Woll. I blijedožute krumpirove cistolike nematode – Globotera pallida Stone
Narodne novine; godina 2006., broj 82  >>
Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole
Narodne novine; godina 2006., broj 75  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 3  >>
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
Narodne novine; godina 2006., broj 69  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 128  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 41  >>
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis
Narodne novine; godina 2006., broj 36  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Naredba o zabrani ulaska u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Narodne novine; godina 2006., broj 33  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enozootske leukoze goveda
Narodne novine; godina 2006., broj 30  >>
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkoloze goveda
Narodne novine; godina 2006., broj 30  >>
Objava Dodatka – Testovi za dijagnostiku infekcije Bucellom suis uz Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Bucellom suis
Narodne novine; godina 2006., broj 29  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda
Narodne novine; godina 2006., broj 25  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 23  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge
Narodne novine; godina 2004., broj 187  >>
Zakon o veterinarstvu
Narodne novine; godina 1997., broj 70  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
Narodne novine; godina 2001., broj 105  >>
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa
Narodne novine; godina 2001., broj 49  >>
Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju
Narodne novine; godina 2003., broj 181  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
Narodne novine; godina 2003., broj 172  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju
Narodne novine; godina 2003., broj 80  >>
Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija
Narodne novine; godina 2003., broj 74  >>
Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2003. godini
Narodne novine; godina 2003., broj 58  >>
Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju
Narodne novine; godina 2003., broj 24  >>
Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2003. godini
Narodne novine; godina 2003., broj 21  >>
Naredba o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka
Narodne novine; godina 2003., broj 21  >>
Odluka o određivanju područja Virotičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije zaraženim
Narodne novine; godina 2005., broj 126  >>
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2005. godini
Narodne novine; godina 2004., broj 189  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 127  >>
Pravilnik o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca
Narodne novine; godina 2004., broj 179  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina
Narodne novine; godina 2004., broj 150  >>
Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Narodne novine; godina 2004., broj 118  >>
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za tov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša
Narodne novine; godina 2004., broj 117  >>
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2006. godini
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole
Narodne novine; godina 2005., broj 149  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 146  >>
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama
Narodne novine; godina 2005., broj 136  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 134  >>
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 131  >>
Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u veterinarstvu
Narodne novine; godina 1997., broj 122  >>
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2003. godini
Narodne novine; godina 2003., broj 5  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga