POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Veleposlanici
Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
Narodne novine; godina 2004., broj 52  >>
Odluka o odlikovanju njegove Ekselencije Jorge Dupouy Grez veleposlanika Republike Čile Redom Kneza Branimira s ogrlicom
Narodne novine; godina 2004., broj 92  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Drage Buvača s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji
Narodne novine; godina 2005., broj 132  >>
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 140  >>
Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2004., broj 16  >>
Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2004., broj 33  >>
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu i izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kamerun
Narodne novine; godina 2004., broj 34  >>
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Indoneziji
Narodne novine; godina 2004., broj 39  >>
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur
Narodne novine; godina 2004., broj 39  >>
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini
Narodne novine; godina 2004., broj 51  >>
Odluka o postavljenju Jovana Vejnovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Tončija Staničića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Srbiji i Crnoj Gori
Narodne novine; godina 2004., broj 65  >>
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2004., broj 82  >>
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2004., broj 82  >>
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2004., broj 82  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Narodne novine; godina 2004., broj 90  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Narodne novine; godina 2004., broj 90  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama
Narodne novine; godina 2004., broj 90  >>
Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Narodne novine; godina 2004., broj 90  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland
Narodne novine; godina 2004., broj 39  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Amira Muharemija s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, Azerbejdžanskoj Republici, Republici Kazakstan i Republici Uzbekistan
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW)
Narodne novine; godina 2003., broj 148  >>
Odluka o opozivu Ane Marije Bešker s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kraljevini Danskoj
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o opozivu Ane Marije Bešker s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Davora Božinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Aleksandra Heine za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o opozivu Antuna Tusa s dužnost izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Drage Kraljevića s dužnosti izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, Republici San Marino, Republici Malti i Republici Cipar, te dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Org
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), pri Međunarodnom fondu za poljopr
Narodne novine; godina 2005., broj 121  >>
Odluka o opozivu Aleksandra Miloševića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Dubravka Zirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroka i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso
Narodne novine; godina 2004., broj 125  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Matka Županija s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, Republici Mauricijus, Republici Mozambik, Republici Zambiji i Republici Namibiji
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Ivice Tomića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, Republici Sudan, Hašemitskoj Kraljevini Jordan, Libanonskoj Republici, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Sirijskoj Arap
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Rade Marelića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Albaniji
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Ivana Kujundžića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Ivana Picukanića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o opozivu Rikarda Rossetija s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, Republici Paragvaj i Istočnoj Republici Urugvaj
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Marina Andrijaševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Odluka o opozivu Tatjane Kralj Draganić s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, Republici Armeniji i Gruziji
Narodne novine; godina 2004., broj 90  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Jakše Muljačića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o opozivu Ive Livljanića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog velepo
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o opozivu Borisa Mitrovića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Daniela Bučana s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji i dužnosti izvanrednog i opunom
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Nenada Preloga za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o opozivu Vladimira Drobnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Odluka o posatvljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Marina Andrijaševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu
Narodne novine; godina 2003., broj 81  >>
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji
Narodne novine; godina 2003., broj 100  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici
Narodne novine; godina 2003., broj 112  >>
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki
Narodne novine; godina 2003., broj 124  >>
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama
Narodne novine; godina 2003., broj 139  >>
Odluka o opozivu Željka Kirinčića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini
Narodne novine; godina 2003., broj 142  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Tončija Staničića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bugarskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 142  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan
Narodne novine; godina 2003., broj 142  >>
Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Narodne novine; godina 2003., broj 142  >>
Odluka o postavljenju Ivana Đanija Maršana za konzula Republike Hrvatske u Australiji
Narodne novine; godina 2006., broj 6  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Franje Zenka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte
Narodne novine; godina 2004., broj 153  >>
Odluka o postavljenju Damira Perinčića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Turskoj
Narodne novine; godina 2004., broj 141  >>
Odluka o opozivu Kamila Vrane s dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Turskoj
Narodne novine; godina 2004., broj 141  >>
Odluka o opozivu Dražena Vukova Colića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji
Narodne novine; godina 2004., broj 141  >>
Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Narodne novine; godina 2004., broj 142  >>
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Zorana Jašića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji
Narodne novine; godina 2004., broj 142  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru
Narodne novine; godina 2004., broj 143  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Branka Caratana s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Narodne novine; godina 2004., broj 147  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Branka Caratana s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji
Narodne novine; godina 2004., broj 147  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Jakše Muljačića s dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW)
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Franje Zenka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici
Narodne novine; godina 2004., broj 153  >>
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 109  >>
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici
Narodne novine; godina 2004., broj 153  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Narodne novine; godina 2004., broj 161  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o postavljenju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o postavljenju Gordana Markotića za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u svojstvu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Vesne Cvjetković Kurelec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Berlinu
Narodne novine; godina 2003., broj 55  >>
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu
Narodne novine; godina 2003., broj 72  >>
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori, sa sjedištem u Madridu
Narodne novine; godina 2003., broj 72  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Ivana Del Vechia za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu
Narodne novine; godina 2003., broj 81  >>
Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Narodne novine; godina 2004., broj 148  >>
Odluka o postavljanju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mauricijus, sa sjedištem u Pretoriji
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljenju Hrvoja Cvitanovića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 79  >>
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Urugvaj
Narodne novine; godina 2006., broj 35  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru
Narodne novine; godina 2006., broj 58  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Dubravka Žirovčića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso, sa sjedište
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljanju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Jemen, sa sjedištem u Kairu
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljanju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljanju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Kairu
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljanju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Keniji, sa sjedištem u Pretoriji
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Baherin
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljanju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji, sa sjedištem u Pretoriji
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljanju Božidara Gagre za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), sa sjedištem u Parizu
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljanju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljanju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kuštraka u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 79  >>
Odluka o postavljenju Ranka Vilovića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 79  >>
Odluka o postavljenju Renata Cobala u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 79  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Grigića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 79  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO)
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Odluka o postavljanju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Zambiji, sa sjedištem u Pretoriji
Narodne novine; godina 2006., broj 71  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino
Narodne novine; godina 2006., broj 15  >>
Odluka o postavljenju Gordana Bakote izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan
Narodne novine; godina 2006., broj 6  >>
Odluka o postavljenju Gordana Bakote izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju Gordana Bakote izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Cara u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju Mirjam Katulić u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Dubravke Šimonović u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju Andreje Metelko Zgombić u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Etiopiji
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Jerka Vukasa u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o opozivu Ivana Birte s dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Rumunjskoj, da sjedištem u Resiti
Narodne novine; godina 2006., broj 82  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti
Narodne novine; godina 2006., broj 15  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Željka Kuprešaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj
Narodne novine; godina 2006., broj 19  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Željka Kuprešaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi
Narodne novine; godina 2006., broj 19  >>
Odluka o postavljenju Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji
Narodne novine; godina 2006., broj 19  >>
Rješenje o imenovanju supredsjedateljice i članova Stalne hrvatsko-bavarske komisije
Narodne novine; godina 2006., broj 19  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Aleksandra Heine za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljenju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mozambik
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Oman
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Mire Kovača u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Narodne novine; godina 2006., broj 11  >>
Odluka o opozivu Mirjane Mladineo s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama
Narodne novine; godina 2005., broj 78  >>
Odluka o postavljenju Joška Klisovića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 79  >>
Odluka o postavljenju Nevena Madeya izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gruziji
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Panami
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o opozivu Vladimira Drobnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o postavljenju Bože Kovačevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelarus
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli
Narodne novine; godina 2005., broj 67  >>
Odluka o razrješenju Željka Bošnjaka zvanja veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2005., broj 77  >>
Odluka o opozivu Željka Bošnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi
Narodne novine; godina 2005., broj 77  >>
Odluka o opozivu Mladena Iblera s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu
Narodne novine; godina 2005., broj 33  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Branka Baričevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama
Narodne novine; godina 2005., broj 78  >>
Odluka o opozivu Mladena Iblera s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji
Narodne novine; godina 2005., broj 33  >>
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda
Narodne novine; godina 2005., broj 79  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Litvi
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Latviji
Narodne novine; godina 2005., broj 90  >>
Odluka o opozivu Jagode Vukušić s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Odluka o postavljenju Dobroslava Silobrčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Drage Buvača s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Odluka o postavljenju Drage Štambuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Odluka o opozivu Sanje Bujas Juraga s dužnosti generalne konzulice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država California
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte
Narodne novine; godina 2005., broj 78  >>
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini
Narodne novine; godina 2006., broj 130  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi
Narodne novine; godina 2006., broj 99  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar
Narodne novine; godina 2006., broj 99  >>
Odluka o postavljanju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci
Narodne novine; godina 2006., broj 99  >>
Odluka o razrješenju Renata Cobala zvanja veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Maria Mikolića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Andree Gustović Ercegovac s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Stanka Nicka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Odluka o postavljenju Nevena Madeya izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o postavljenju Maria Horvatića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Odluka o postavljenju Bože Kovačevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Narodne novine; godina 2003., broj 148  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Veselka Grubišića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj
Narodne novine; godina 2006., broj 130  >>
Odluka o postavljenju Tomislava Cara za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Narodne novine; godina 2006., broj 130  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Narodne novine; godina 2006., broj 130  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Marina Andrijaševića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj i Republici Estoniji
Narodne novine; godina 2006., broj 130  >>
Odluka o opozivu Viktora Broža s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici
Narodne novine; godina 2006., broj 130  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kamerun
Narodne novine; godina 2006., broj 133  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunis
Narodne novine; godina 2006., broj 133  >>
Odluka o opozivu Božidara Gagre s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici
Narodne novine; godina 2006., broj 133  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Petra Turčinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Nenada Preloga s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj
Narodne novine; godina 2006., broj 118  >>
Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Republici Sveti Toma i Prinsipe
Narodne novine; godina 1997., broj 31  >>
Odluka o razrješenju mr. Ivana Mišetića dužnosti ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar
Narodne novine; godina 2001., broj 106  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Drage Buvača izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji
Narodne novine; godina 2001., broj 110  >>
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko
Narodne novine; godina 2001., broj 110  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Ljerke Alajbeg izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg
Narodne novine; godina 2001., broj 110  >>
Odluka o postavljenju dr. Zvonimira Markovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji
Narodne novine; godina 1997., broj 2  >>
Odluka o ostavljanju u zvanju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova mr. Miljenka Žagara za vrijeme trajanja dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 7  >>
Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji
Narodne novine; godina 1997., broj 8  >>
Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island
Narodne novine; godina 2001., broj 92  >>
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland
Narodne novine; godina 1997., broj 29  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti
Narodne novine; godina 2001., broj 90  >>
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji
Narodne novine; godina 1997., broj 31  >>
Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 34  >>
Odluka o razrješenju mr. Damira Zorića dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Narodne novine; godina 1997., broj 34  >>
Odluka o razrješenju mr. Nevena Jurice dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 35  >>
Odluka o postavljenju Smiljana Šimca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici
Narodne novine; godina 1997., broj 38  >>
Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Odluka o postavljenju Jagode Vukušić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Narodne novine; godina 2001., broj 11  >>
Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Odluka o opozivu Vice Vukova sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Narodne novine; godina 2001., broj 71  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Narodne novine; godina 2003., broj 148  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi
Narodne novine; godina 2001., broj 49  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Josipa Vrbošića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
Narodne novine; godina 2001., broj 49  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Albaniji
Narodne novine; godina 2001., broj 49  >>
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Milana Ramljaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
Narodne novine; godina 2001., broj 49  >>
Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici
Narodne novine; godina 2001., broj 49  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Narodne novine; godina 2001., broj 53  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Spomenke Cek za stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi
Narodne novine; godina 2001., broj 71  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj
Narodne novine; godina 2001., broj 93  >>
Odluka o opozivu Ljubomira Cučića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Narodne novine; godina 2001., broj 71  >>
Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi
Narodne novine; godina 1997., broj 48  >>
Odluka o postavljanju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), pri Međuarodnom fondu
Narodne novine; godina 2001., broj 76  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama sa sjedištem u Wasc
Narodne novine; godina 2001., broj 79  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Franje Zenka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu
Narodne novine; godina 2001., broj 79  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj
Narodne novine; godina 2001., broj 80  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Vere Tadić za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
Narodne novine; godina 2001., broj 86  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat
Narodne novine; godina 2001., broj 86  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino
Narodne novine; godina 2001., broj 86  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Ljerke Alajbeg za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Narodne novine; godina 2001., broj 86  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici
Narodne novine; godina 2001., broj 86  >>
Odluka o opozivu Andrije Karafilipovića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini
Narodne novine; godina 2001., broj 71  >>
Odluka o postavljenju mr. Tončija Staničića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Odluka o postavljenju Želimira Kramarića za ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Odluka o razrješenju dr. Anđelka Šimića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Odluka o razrješenju dr. Anđelka Šimića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 96  >>
Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori
Narodne novine; godina 1997., broj 96  >>
Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 96  >>
Odluka o razrješenju dr. Maria Nobila dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi
Narodne novine; godina 1997., broj 98  >>
Odluka o postavljenju dr. Vere Tadić za veleposlanicu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila za veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Odluka o postavljenju Josipa Pare za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Odluka o postavljenju dr. Davorina Rudolfa za stalnog predstavnika pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvitak (IFAD)
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Odluka o razrješenju Vladimira Drobnjaka dužnosti veleposlanika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri OUN u New Yorku
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Odluka o postavljenju Luke Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli
Narodne novine; godina 1997., broj 112  >>
Odluka o postavljenju dr. Svjetlana Berkovića izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Državi Izraelu
Narodne novine; godina 1997., broj 119  >>
Odluka o razrješenju mr. Marijana Kombola dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu
Narodne novine; godina 1997., broj 119  >>
Odluka o postavljenju dr. Željka Matića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg
Narodne novine; godina 1997., broj 123  >>
Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori
Narodne novine; godina 1997., broj 123  >>
Odluka o razrješenju Janka Vranyczanyja-Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg
Narodne novine; godina 1997., broj 123  >>
Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 126  >>
Odluka o postavljenju Hidajeta Biščevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Odluka o razrješenju dr. Mladena Andrlića dužnosti veleposlanika Republike Hrvatske u Stalnoj misiji pri Europskoj Uniji u Bruxellesu
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o imenovanju dr. Franje Gregurića veleposlanikom u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 50  >>
Odluka o postavljenju mr. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 50  >>
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 53  >>
Odluka o postavljenju Mate Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 53  >>
Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju dr. Marije Bešker za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju dr. Mladena Andrlića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Odluka o razrješenju dr. Ane Marije Bešker dužnosti veleposlanika pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju Drage Buvača za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu
Narodne novine; godina 2001., broj 11  >>
Odluka o razrješenju Onesina Cvitana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Narodne novine; godina 1997., broj 64  >>
Odluka o postavljenju dr. Ivana Ilića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Odluka o razrješenju dr. Ivana Ilića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Odluka o postavljenju dr. Ane Marije Bešker za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 78  >>
Odluka o postavljenju Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Narodne novine; godina 1997., broj 92  >>
Odluka o postavljenju prof. dr. Željka Matića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Narodne novine; godina 1997., broj 92  >>
Odluka o razrješenju Janka Vranyczanyja - Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Narodne novine; godina 1997., broj 92  >>
Odluka o razrješenju Nevena Madeya dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 92  >>
Odluka o postavljenju mr. Nikole Grabića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan
Narodne novine; godina 2002., broj 22  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan
Narodne novine; godina 2002., broj 52  >>
Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland
Narodne novine; godina 2002., broj 10  >>
Odluka o postavljenju Davora Božinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu
Narodne novine; godina 2002., broj 13  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Jemen, sa sjedištem u K
Narodne novine; godina 2002., broj 14  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici, sa sjedišt
Narodne novine; godina 2002., broj 14  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa
Narodne novine; godina 2002., broj 14  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Et
Narodne novine; godina 2002., broj 19  >>
Odluka o postavljanju dr. sc. Mladena Andrlića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Narodne novine; godina 2002., broj 21  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kuvajt, sa sjedištem u Kairu
Narodne novine; godina 2002., broj 7  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan
Narodne novine; godina 2002., broj 22  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa sjedištem u Kairu
Narodne novine; godina 2002., broj 7  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Mikolića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici
Narodne novine; godina 2002., broj 26  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Siriji
Narodne novine; godina 2002., broj 26  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Kairu
Narodne novine; godina 2002., broj 34  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji
Narodne novine; godina 2002., broj 37  >>
Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Servera Avziu, veleposlanika Republike Makedonije Redom kneza Branimira s ogrlicom
Narodne novine; godina 2002., broj 41  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Bahrein
Narodne novine; godina 2002., broj 50  >>
Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj
Narodne novine; godina 2002., broj 50  >>
Odluka o postavljenju Andrije Karafilipovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini
Narodne novine; godina 2001., broj 18  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi
Narodne novine; godina 2002., broj 22  >>
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini
Narodne novine; godina 2003., broj 159  >>
Odluka o postavljenju Viktora Broža za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici
Narodne novine; godina 2003., broj 159  >>
Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Narodne novine; godina 2003., broj 159  >>
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš
Narodne novine; godina 2003., broj 164  >>
Odluka o postavljenju Josipa Para, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gambiji
Narodne novine; godina 2003., broj 164  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan
Narodne novine; godina 2002., broj 10  >>
Odluka o postavljenju Maje Razović Kocijan za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske za kulturu i šport
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mauricijus
Narodne novine; godina 2002., broj 52  >>
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bruneju Darussalamu
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Uniji Mjanma
Narodne novine; godina 2003., broj 195  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde
Narodne novine; godina 2003., broj 204  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji
Narodne novine; godina 2003., broj 204  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Mije Tolušića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Narodne novine; godina 2003., broj 204  >>
Odluka o postavljenju Borisa Velića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji
Narodne novine; godina 2003., broj 204  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Oman
Narodne novine; godina 2002., broj 1  >>
Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gruziji
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Odluka o opozivu Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj
Narodne novine; godina 2002., broj 50  >>
Odluka o opozivu Zorana Pičuljana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Pragu
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Darka Bekića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Darka Bekića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjediš
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Milana Ramljaka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Željka Bošnjaka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Željka Bošnjaka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Estoniji, sa sjedištem u Helsinkiju
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Hidajeta Biščevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Zorana Andrića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Zdenka Karakaša dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Želimira Urbana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam, du
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Andrije Jakovčevića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske s dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO)
Narodne novine; godina 2002., broj 151  >>
Odluka o opozivu Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani
Narodne novine; godina 2002., broj 151  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Frane Krnića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi
Narodne novine; godina 2002., broj 151  >>
Odluka o postavljenju Aleksandra Miloševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Narodne novine; godina 2001., broj 1  >>
Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Narodne novine; godina 2001., broj 1  >>
Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj
Narodne novine; godina 2001., broj 5  >>
Odluka o postavljenju Vice Vukova za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Narodne novine; godina 2001., broj 5  >>
Odluka o postavljenju Antuna Tusa za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – šefa Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu
Narodne novine; godina 2001., broj 7  >>
Odluka o opozivu Andrije Jakovčevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Otawi
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj
Narodne novine; godina 2002., broj 118  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mozambik
Narodne novine; godina 2002., broj 68  >>
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Zambiji
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Maria Nobila, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegal
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o postavljenju Vladimira Mateka, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – šefa stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS u Beču) i za veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Ur
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunis
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o postavljanju dr. sc. Mladena Andrlića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o postavljanju mr. sc. Daniela Bučana, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gruziji
Narodne novine; godina 2002., broj 102  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Zorana Andrića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističko
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj
Narodne novine; godina 2002., broj 118  >>
Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji
Narodne novine; godina 1997., broj 134  >>
Odluka o opozivu Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj
Narodne novine; godina 2002., broj 118  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Frane Krnića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Frane Krnića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori sa sjedištem u Madridu
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Zvonimira Marića dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Pečuhu
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Mladena Jurčića dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Frankfurtu/M
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Spomenke Cek dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu mr. sc. Spomenke Cek dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi u svojstvu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu dr. sc. Svjetlana Berkovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o opozivu Želimira Urbana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o postavljanju Božidara Gagre, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici
Narodne novine; godina 2002., broj 111  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 25. 5. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga