POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Telekomunikacije
Ispravak Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga
Narodne novine; godina 2004., broj 57  >>
Ispravak Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Zakon o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2003., broj 122  >>
Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku opremu
Narodne novine; godina 2004., broj 183  >>
Pravilnik o ovlastima za obavljanje djelatnosti u telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2004., broj 183  >>
Pravilnik o prenosivosti broja i predodabiru operatora
Narodne novine; godina 2004., broj 183  >>
Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama
Narodne novine; godina 2004., broj 183  >>
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. na Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne
Narodne novine; godina 2006., broj 42  >>
Ispravak Pravilnika o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti
Narodne novine; godina 2004., broj 57  >>
Pravilnik o pristupu mreži i međusobnom povezivanju
Narodne novine; godina 2003., broj 185  >>
Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti
Narodne novine; godina 2004., broj 49  >>
Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga
Narodne novine; godina 2004., broj 49  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja mjerodavnih tržišta u telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2005., broj 127  >>
Pravilnik o osnovnim telekomunikacijskim uslugama
Narodne novine; godina 2005., broj 123  >>
Kolektivni ugovor HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d.
Narodne novine; godina 2005., broj 79  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2005., broj 70  >>
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu ponudu pristupa mreži i međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o. za operatore i davatelje usluga ovlaštene za pružanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrv
Narodne novine; godina 2006., broj 42  >>
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. na Standardnu ponudu pristupa mreži i međusobnog povezivanja VIPnet d.o.o. za operatore i davatelje usluga ovlaštene za pružanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. travnja 2
Narodne novine; godina 2006., broj 42  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2004., broj 59  >>
Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načina plaćanja
Narodne novine; godina 2002., broj 37  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 1999., broj 128  >>
Zakon o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 1999., broj 76  >>
Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Vijeća za telekomunikacije
Narodne novine; godina 2001., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenice predsjednika i članova Vijeća Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Narodne novine; godina 2001., broj 92  >>
Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
Narodne novine; godina 2001., broj 88  >>
Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 2001., broj 88  >>
Pravilnik o numeriranju i adresiranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade
Narodne novine; godina 2001., broj 85  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2001., broj 68  >>
Uredba o dopuni Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2003., broj 177  >>
Kolektivni ugovor HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d.
Narodne novine; godina 2002., broj 41  >>
Pravilnik o adresiranju i numeriranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade
Narodne novine; godina 2003., broj 177  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 2002., broj 35  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 2002., broj 24  >>
Pravilnik o iskaznici nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslovne kontrole radiofrekvencijskog spektra
Narodne novine; godina 2002., broj 24  >>
Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge tehničke opreme
Narodne novine; godina 2002., broj 24  >>
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra
Narodne novine; godina 2002., broj 24  >>
Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
Narodne novine; godina 2003., broj 198  >>
Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Narodne novine; godina 2003., broj 193  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
Narodne novine; godina 1997., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Draška Marina vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Narodne novine; godina 2001., broj 12  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 29. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga