POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Stanovi
Uredba o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Narodne novine; godina 2002., broj 78  >>
Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 2002., broj 92  >>
Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 2000. godini
Narodne novine; godina 2000., broj 59  >>
Odluka o privremenom neprimjenjivanju odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 84  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Narodne novine; godina 2000., broj 119  >>
Vjerodostojno tumačenje članka 5. Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Narodne novine; godina 2000., broj 119  >>
Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Narodne novine; godina 2000., broj 120  >>
Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 1999. godini
Narodne novine; godina 1999., broj 9  >>
Uredba o produljenju roka iz članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 68/98)
Narodne novine; godina 1999., broj 22  >>
Popis državnih stanova koji se ne prodaju
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Uredba o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Narodne novine; godina 1999., broj 96  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Zaključak o prenošenju ovlasti raspolaganja stanovima na području posebne državne skrbi na Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove
Narodne novine; godina 1999., broj 129  >>
Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti
Narodne novine; godina 1997., broj 140  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
Narodne novine; godina 1998., broj 15  >>
Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
Narodne novine; godina 1998., broj 19  >>
Odluka o utvrđivanju vrijednosti etalonskog stana u 1998. godini
Narodne novine; godina 1998., broj 43  >>
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana
Narodne novine; godina 1998., broj 66  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Narodne novine; godina 1998., broj 68  >>
Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranh stanova
Narodne novine; godina 1998., broj 97  >>
Zakon o prestanku važenja Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju
Narodne novine; godina 1998., broj 101  >>
Uredba o produljenju rokova iz članaka 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 68/98
Narodne novine; godina 1998., broj 163  >>
Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Narodne novine; godina 1997., broj 103  >>
Odluka o prestanku važenja Odluke o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Narodne novine; godina 1997., broj 119  >>
Uredba o raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima posebne državne skrbi
Narodne novine; godina 1999., broj 129  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 7. 6. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga