POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Referentni centri Ministarstva zdravstva
Rješenje o određivanju Zavoda za nefrologiju i arterijsku hipertenziju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za glomerulo-tubularne bolesti bubrega
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o određivanju Centra za urodinamiku i kontinentnost Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za urodinamiku i kontinentnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Referentnim centrom za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 12  >>
Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 12  >>
Rješenje o određivanju Klinike za urologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom za tumore prostate Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Rješenje o određivanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma »Thalassotherapia« Opatija Referentnim centrom za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 1  >>
Rješenje o određivanju Centra za kronične bolesti jetre Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za kronične bolesti jetre
Narodne novine; godina 2000., broj 121  >>
Rješenje o određivanju Centra za cerebrovaskularnu kirurgiju Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za cerebrovaskularne bolesti
Narodne novine; godina 2000., broj 121  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za kemiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku bitnih stanja
Narodne novine; godina 2000., broj 24  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za nefrologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju nefrologiju
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Rješenje o određivanju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom za bolesti štitnjače Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 80  >>
Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za demijelinizacijske bolesti
Narodne novine; godina 2000., broj 59  >>
Rješenje o određivanju Odjela za pulmologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za pedijatrijsku pulmologiju
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Rješenje o određivanju Gastroenterološkog odjela Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Merkur« Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za praćenje Helicobacter pylori infekcije u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2000., broj 56  >>
Rješenje o određivanju Centra za neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za neuromuskularne bolesti
Narodne novine; godina 2000., broj 56  >>
Rješenje o određivanju Centra za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravst
Narodne novine; godina 2000., broj 39  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za ginekološku i perinatalnu patologiju Kliničkog zavoda za patologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za ginekološku i perinatalnu patologiju
Narodne novine; godina 2000., broj 24  >>
Rješenje o određivanju Odjela za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Kliničke bolnice Osijek Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dijagnostiku bolesti paratireoidnih žlijezda
Narodne novine; godina 2000., broj 24  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za kliničku kemiju Kliničke bolnice »Merkur« Zagreb, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za izradu referentnih vrijednosti iz područja opće medicinske biokemije
Narodne novine; godina 2000., broj 106  >>
Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb Referentnim centrom za AIDS Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za dječju hematologiju i onkologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 107  >>
Rješenje o određivanju Fonijatrijskog centra Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za fonijatriju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 107  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Centra za biomedicinska istraživanja Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 93  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za intervencijsku gastroenterologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za endokrinologiju i metabolizam Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za metaboličke bolesti kostiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>
Rješenje o određivanju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za perinatalnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>
Rješenje o određivanju Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb Referentnim centrom za alkoholizam Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>
Rješenje o određivanju Klinike za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom za upalne reumatske bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>
Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 80  >>
Rješenje o određivanju Klinike za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za solidne tumore djece
Narodne novine; godina 1999., broj 140  >>
Rješenje o određivanju Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za ehokardiografiju
Narodne novine; godina 1999., broj 140  >>
Rješenje o određenju Centra za epilepsiju Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za leukemiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 81  >>
Rješenje o određivanju Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za primjenu telemedicine u neurokirurgiji Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 80  >>
Rješenje o određivanju Klinike za internu medicinu Kliničke bolnice Split Referentnim centrom za hipertenziju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 80  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za tipizaciju tkiva Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za tipizaciju tkiva Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 80  >>
Rješenje o određivanju Zavoda za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za internističku intenzivnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 107  >>
Rješenje o određivanju Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb Referentnim centrom za dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 44  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 31. 5. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga