POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Osiguranje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S
Narodne novine; godina 2002., broj 16  >>
Pravilnik o detaljnim obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća društava za osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 76  >>
Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društava za osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Pravilnik o minimalnim standardima i načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Zakon o osiguranju
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave društva za osiguranje
Narodne novine; godina 2006., broj 25  >>
Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za evidentiranje i izvješćivanje o obračunanom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
Narodne novine; godina 2002., broj 14  >>
Zakon o osiguranju (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 1997., broj 46  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju (status ovlaštenog posrednika u osiguranju ili ovlaštenog zastupnika u osiguranju
Narodne novine; godina 2000., broj 32  >>
Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju
Narodne novine; godina 1999., broj 27  >>
Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Narodne novine; godina 1999., broj 50  >>
Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju (status ovlaštenog posrednika u osiguranju ili ovlaštenog zastupnika u osiguranju)
Narodne novine; godina 1999., broj 55  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Narodne novine; godina 1999., broj 116  >>
Program za polaganje ispita za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 1999., broj 118  >>
Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog osiguratelja
Narodne novine; godina 1999., broj 137  >>
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
Narodne novine; godina 1998., broj 20  >>
Odluka o određivanju svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
Narodne novine; godina 1998., broj 20  >>
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti
Narodne novine; godina 1998., broj 20  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Narodne novine; godina 1997., broj 20  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Narodne novine; godina 2002., broj 11  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 5. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga