POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Obrana
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 33  >>
Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
Narodne novine; godina 2004., broj 151  >>
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze
Narodne novine; godina 2003., broj 15  >>
Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u Oružane snage
Narodne novine; godina 2003., broj 15  >>
Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih snaga
Narodne novine; godina 2003., broj 15  >>
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika vojnih obveznica i obrascu vojne iskaznice
Narodne novine; godina 2003., broj 24  >>
Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane
Narodne novine; godina 2003., broj 38  >>
Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije
Narodne novine; godina 2003., broj 74  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Inspektorata obrane
Narodne novine; godina 2004., broj 59  >>
Zakon o obrani
Narodne novine; godina 2002., broj 33  >>
Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane
Narodne novine; godina 1997., broj 112  >>
Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
Narodne novine; godina 2002., broj 33  >>
Zakon o izmjeni Zakona o obrani
Narodne novine; godina 2001., broj 16  >>
Pravilnik o materijalnoj sigurnosti osoba na službi u Ministarstvu obrane i oružanim snagama Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2001., broj 73  >>
Pravilnik o novčanim naknadama vojnika i kadeta škole pričuvnih časnika za vrijeme služenja vojnog roka
Narodne novine; godina 2001., broj 102  >>
Odluka o sjedištu i području na kojima djeluju uprave za obranu i uredi za obranu
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Odluka o izuzimanju nabave opreme za posebne namjene za potrebe obrane od primjene Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova
Narodne novine; godina 1999., broj 81  >>
Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje
Narodne novine; godina 1999., broj 120  >>
Odluka o metodologiji za izradu planova obrane
Narodne novine; godina 1997., broj 43  >>
Strategija obrane Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 33  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 24. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga