POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika
Odluka o usklađivanju novčanih naknada na tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika HV od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika bivše JNA od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 136  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u travnju 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. radnika
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o nadoknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u travnju 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u ožujku 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o visini miminalne mirovine od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 4  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u ožujku 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u ožujku 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u travnju 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika
Narodne novine; godina 1998., broj 13  >>
Odluka o pokretanju postupka revizije poslova, odnosno radnih zadataka iz članka 3. i 4. Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata 100% I. skupine
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom
Narodne novine; godina 1998., broj 9  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o utvrđivanju svote doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za pripadnike bivše JNA
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Oduka o davanju suglasnosti na Odluku o najvišoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu
Narodne novine; godina 1998., broj 15  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1997. godinu
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o utvrđivanju granične svote najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za radnike
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
Narodne novine; godina 1997., broj 70  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997.
Narodne novine; godina 1997., broj 114  >>
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o utvrđivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za radnike
Narodne novine; godina 1997., broj 44  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996.
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 30. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga