POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Koncesije
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos dijela ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad, na drugu osobu
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Greben
Narodne novine; godina 2004., broj 11  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije za područje Grada Splita
Narodne novine; godina 2004., broj 139  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
Narodne novine; godina 2004., broj 141  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci
Narodne novine; godina 2004., broj 159  >>
Odluka o dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Dubrovnik
Narodne novine; godina 2004., broj 162  >>
Uredba o postupku davanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u lukama unutarnjih voda
Narodne novine; godina 2004., broj 163  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice
Narodne novine; godina 2004., broj 163  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo
Narodne novine; godina 2004., broj 176  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našice
Narodne novine; godina 2004., broj 176  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sv. Petar, Pula
Narodne novine; godina 2004., broj 187  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., Trogir
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Vukovar
Narodne novine; godina 2004., broj 139  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Dugi Rat
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Pravilnik o javnom natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije
Narodne novine; godina 2004., broj 138  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Bjelovar
Narodne novine; godina 2003., broj 14  >>
Odluka o davanju suglasnosti za produljenje vremena trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta Veli Rat
Narodne novine; godina 2003., broj 18  >>
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Marica
Narodne novine; godina 2003., broj 21  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 2003., broj 23  >>
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih naknada
Narodne novine; godina 2003., broj 43  >>
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 2003., broj 43  >>
Ispravak Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 2003., broj 46  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Odluka o davanju koncesije priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima
Narodne novine; godina 2003., broj 48  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina
Narodne novine; godina 2003., broj 68  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Agana
Narodne novine; godina 2003., broj 73  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Ribnik
Narodne novine; godina 2003., broj 78  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sutomišćica
Narodne novine; godina 2003., broj 10  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petlovac
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Bakar
Narodne novine; godina 2001., broj 35  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi
Narodne novine; godina 2004., broj 23  >>
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru
Narodne novine; godina 2004., broj 32  >>
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Narodne novine; godina 2004., broj 36  >>
Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru
Narodne novine; godina 2004., broj 68  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi
Narodne novine; godina 2004., broj 76  >>
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tisno
Narodne novine; godina 2004., broj 81  >>
Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
Narodne novine; godina 2004., broj 101  >>
Odluka o davanju koncesije pomorskog dobra za posebnu upotrebu u svrhu gradnje kabelske veze na dionici uvala Lora – obala Kaštel Sućurac
Narodne novine; godina 2004., broj 101  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda za proizvodnju konzumne mineralne vode, radi prodaje na tržištu, društvu Podravka d.d., Koprivnica
Narodne novine; godina 2004., broj 110  >>
Odluka o davanju suglasnosti na davanje dijela koncesije u luci posebne namjene – Brodogradilištu Split u potkoncesiju
Narodne novine; godina 2004., broj 139  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik
Narodne novine; godina 2003., broj 84  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradina
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Popovac
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradina
Narodne novine; godina 2004., broj 124  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Narodne novine; godina 2004., broj 126  >>
Odluka o davanju koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sutomišćica
Narodne novine; godina 2004., broj 126  >>
Odluka o privremenom produljenju ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i televizije
Narodne novine; godina 2004., broj 127  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilište Šibenik
Narodne novine; godina 2004., broj 129  >>
Ispravak Odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Narodne novine; godina 2004., broj 129  >>
Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vukmanovec
Narodne novine; godina 2004., broj 131  >>
Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vučkovec
Narodne novine; godina 2004., broj 131  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga
Narodne novine; godina 2004., broj 123  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Narodne novine; godina 2002., broj 144  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda iz bušotina Vu-2 i E-17 u kompleksu Toplica Vučkovec za potrebe rekreacije, tvrtki Toplice Vučkovec d.d.
Narodne novine; godina 2002., broj 110  >>
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za eksploataciju plina u proširenom eksploatacijskom polju plina »Molve«
Narodne novine; godina 2002., broj 112  >>
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Sjeverni Jadran
Narodne novine; godina 2002., broj 112  >>
Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe mora na predjelu ispred TE Rijeka i HE Senj
Narodne novine; godina 2002., broj 119  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
Narodne novine; godina 2002., broj 126  >>
Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina
Narodne novine; godina 2002., broj 129  >>
Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u kladionicama na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 132  >>
Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u automat-klubovima na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 132  >>
Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u casinima na području Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 132  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe predio Martinska
Narodne novine; godina 2002., broj 132  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rovinj
Narodne novine; godina 2002., broj 133  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Koromačno
Narodne novine; godina 2003., broj 78  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Šibenik
Narodne novine; godina 2002., broj 138  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu društvu Jamica d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2002., broj 83  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Umag
Narodne novine; godina 2002., broj 145  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Vodice
Narodne novine; godina 2002., broj 145  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Jezera
Narodne novine; godina 2002., broj 145  >>
Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Južni Jadran
Narodne novine; godina 2002., broj 147  >>
Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Srednji Jadran
Narodne novine; godina 2002., broj 147  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Kremnik
Narodne novine; godina 2002., broj 150  >>
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2001., broj 2  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije
Narodne novine; godina 2001., broj 8  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske županije
Narodne novine; godina 2001., broj 12  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Varaždinske županije
Narodne novine; godina 2001., broj 20  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tisno
Narodne novine; godina 2001., broj 24  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 10  >>
Odluka o općim uvjetima i mjerilima za davanje koncesije za osnivanje slobodnih zona na području Grada Vukovara
Narodne novine; godina 2002., broj 138  >>
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra kompleksa Runjica
Narodne novine; godina 2003., broj 197  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našice
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad
Narodne novine; godina 2003., broj 87  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brestovac
Narodne novine; godina 2003., broj 88  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Skradina
Narodne novine; godina 2003., broj 88  >>
Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje igara na sreću
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tisno
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Rješenje o razrješenju predsjednika i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2003., broj 109  >>
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture u luci Plomin
Narodne novine; godina 2003., broj 112  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra i svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sv. Petar, Pula
Narodne novine; godina 2003., broj 138  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Komunalac« s p.o., Ogulin
Narodne novine; godina 2003., broj 158  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Agana
Narodne novine; godina 2003., broj 173  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki »MAKLER« d.o.o., Osijek
Narodne novine; godina 2002., broj 110  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Privredi d.d., Petrinja
Narodne novine; godina 2003., broj 190  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Kremik
Narodne novine; godina 2002., broj 101  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin
Narodne novine; godina 2002., broj 18  >>
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tribunj
Narodne novine; godina 2002., broj 21  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tribunj
Narodne novine; godina 2002., broj 21  >>
Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković – Slavonski Brod d.o.o.
Narodne novine; godina 2002., broj 47  >>
Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Splitsko-dalmatinske
Narodne novine; godina 2002., broj 54  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad
Narodne novine; godina 2002., broj 58  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Mali Lošinj
Narodne novine; godina 2002., broj 72  >>
Odluka o davanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2002., broj 75  >>
Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Narodne novine; godina 2003., broj 83  >>
Odluka o davanju koncesija priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima
Narodne novine; godina 2003., broj 183  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda
Narodne novine; godina 2005., broj 49  >>
Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
Narodne novine; godina 2004., broj 23  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Lekenik (M-LK)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Malog Lošinja (L-ML)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrgorca (L-VR)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Orahovice (L-OR)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Borovo (M-BO)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Narodne novine; godina 2005., broj 20  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Varaždin
Narodne novine; godina 2005., broj 32  >>
Odluka o privremenom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije
Narodne novine; godina 2005., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Belog Manastira (G-MB)
Narodne novine; godina 2005., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca
Narodne novine; godina 2005., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Novske (L-NO)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o poništavanju Odluke o koncesiji za obavljanje djelat­nosti radija koja je dodijeljena trgovačkom društvu »047« iz Karlovca
Narodne novine; godina 2005., broj 47  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Petrinje (L-PE)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Unešić
Narodne novine; godina 2005., broj 49  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 57  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice
Narodne novine; godina 2005., broj 57  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci
Narodne novine; godina 2005., broj 57  >>
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo
Narodne novine; godina 2005., broj 60  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Erdut
Narodne novine; godina 2005., broj 61  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
Narodne novine; godina 2005., broj 66  >>
Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2005., broj 66  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2005., broj 66  >>
Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje igara na sreću u Casinu
Narodne novine; godina 2005., broj 82  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ploče (G-LP) ponuditelju Radio Ploče d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske županije (Z-RI) ponuditelju Kanal RI d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Oroslavlja (G-GOL)
Narodne novine; godina 2005., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Raba (L-RB)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Narodne novine; godina 2005., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradina
Narodne novine; godina 2005., broj 10  >>
Odluka o dodjeli pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen
Narodne novine; godina 2005., broj 12  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-1)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-2)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-3)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Osječko-baranjske županije (Z-OS)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka (G-OSI)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na dijelu Grada Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rijeke (G-RI)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rijeke (G-RI2)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Buzeta (L-BZ)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (G-PU1)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Dubrovačko-neretvanske županije (Z-DU) ponuditelju trgovačkom društvu Stil d.d.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rovinja (L-RO)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Korčule (G-KO)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Metkovića (L-MT)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Šibenika (L-SI)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pirovca (M-PI)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Trogira (L-TR)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vukovara (G-VU)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Opatije (G-OP)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Labina (L-LA)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Delnica (L-DE)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Vela Luka (M-VL2)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Paga (L-PG)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (G-PU)
Narodne novine; godina 2005., broj 15  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Varaždina (L-VZ) ponuditelju Gradski radio Varaždin – Radio 042, d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zadra (G-ZD) ponuditelju Ross, d.o.o., Radio 057
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o oduzimanju koncesije pomorskog dobra u svrhu izgrad­nje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Agana
Narodne novine; godina 2005., broj 109  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Kutina
Narodne novine; godina 2005., broj 111  >>
Odluka o dopuni Odluke o oduzimanju koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Agana
Narodne novine; godina 2005., broj 120  >>
Odluka o poništenju odluke Vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca (G-VK)
Narodne novine; godina 2005., broj 121  >>
Odluka o poništenju odluke Vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nina (G-NN)
Narodne novine; godina 2005., broj 121  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica
Narodne novine; godina 2005., broj 131  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci
Narodne novine; godina 2005., broj 131  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca
Narodne novine; godina 2005., broj 131  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac
Narodne novine; godina 2005., broj 131  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Dubrovnika (G-DU) ponuditelju Dubrovačka televizija d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik
Narodne novine; godina 2005., broj 141  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka (G-OS2) ponuditelju Janus d.o.o., Radio Plus
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koška
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Davor
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Erdut
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jakšić
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo
Narodne novine; godina 2005., broj 151  >>
Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac
Narodne novine; godina 2005., broj 138  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sršćica
Narodne novine; godina 2001., broj 35  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Bjelovara (L-BJ) ponuditelju Media-M d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Rijeke (L-RI) ponuditelju Kružić d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Knina (G-KN) ponuditelju Medijska zadruga Dinara
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada Virovitice (L-VT) ponuditelju Radio Marija
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Donji Lapac (M-DL) ponuditelju Visočica d.d.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Šibenika (G-ŠI) ponuditelju Televiziji Šibenik d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Varaždina (L-VZ2) ponuditelju Mea Media d.o.o. – Radio aktiv
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine (G-KR) ponuditelju Orprom 3 d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN) ponuditelju Radio Banovina d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pazina (L-PA) ponuditelju Radio 052 d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nina (G-NN) ponuditelju Adria Ittm d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slunja (G-SNJ) ponuditelju Radio Slunj, d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj
Narodne novine; godina 2005., broj 86  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Požege (L-PZ) ponuditelju Radio Vallis Aurea, d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dragalić
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čaglin
Narodne novine; godina 2005., broj 88  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
Narodne novine; godina 2005., broj 92  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Trogira (L-TR2) ponuditelju Mali Miki d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 93  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Karlovca (L-KA) ponuditelju Hrvatski radio Karlovac
Narodne novine; godina 2005., broj 93  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Sveta Nedjelja (L-SVN) ponuditelju Prahin Inc d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 93  >>
Odluka o nedodjeljivanju koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga trgovačkom društvu Adriacella d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2005., broj 96  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Otočca (L-OT) ponuditelju Hrvatski radio Otočac d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Zaprešića (L-ZA) ponuditelju Informativni centar Zaprešić d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Koprivnice (L-KC) ponuditelju Radio Drava, d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 99  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Solina (G-SO) ponuditelju Tri-D Media d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Okučani (G-OC) ponuditelju Radio Bljesak d.o.o.
Narodne novine; godina 2005., broj 85  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu i odvodnji«, Šibenik
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin
Narodne novine; godina 1998., broj 2  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Turističko-rekreacijskom centru »Mihanović« d.d., Tuheljske toplice
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Ugostiteljsko-turističkom poduzeću »Ivančica« d.d., Zlatar
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću »Vodovod Hrvatsko primorje« Južni ogranak d.o.o., Senj
Narodne novine; godina 1998., broj 40  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije
Narodne novine; godina 1998., broj 48  >>
Odluka o dodjeli koncesije (odobrenja) za prošireno eksploatacijsko polje plina »Gola« radi eksploatacije plina
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Martinšćica« - Rijeka
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Dobrica« - Bakar
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Perilo« - Bakar
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe vodoopskrbnom poduzeću »Istarski vodovod« d.o.o. - Buzet
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću »Vodovod i odvodnja« d.o.o. - Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Sisačkom vodovodu d.o.o., Sisak
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom trgovačkom društvu »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. - Novi Vindolski
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. - Rijeka - izvor »Zvir 2« - Rijeka
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom javnom poduzeću »Rad« s p.o. iz Drniša
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovskom vodovodu d.o.o., Korčula
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komunalnom poduzeću« s p.o., Knin
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe KD »Vodovod i kanalizacija«, Rijeka - Izvor Rječine
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu« d.o.o., Zadar
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Komunalac« s p.o., Ogulin
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JKP »Usluga« d.o.o., Gospić
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Dubrovnik« s p.o., Dubrovnik
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom komunalnom poduzeću »Vodovod i čistoća«, Sinj
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću za komunalne djelatnosti »Ponikve« d.o.o., Krk
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću »Velkom« d.o.o. - Velika Gorica
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodoprivredi« s p.o., Čakovec
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli koncesije za crpljenje termomineralnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju »Krapinske toplice«
Narodne novine; godina 2001., broj 32  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću komunalnih djelatnosti »Tekija« s p.o., Požega
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Dubrovnik« s p.o., Dubrovnik
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Labin« d.o.o. Labin
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Pula« d.o.o., Pula
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Gradskom komunalnom poduzeću »Komunalac« d.o.o., Koprivnica
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Bjelovar« s p.o., Bjelovar
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom komunalnom poduzeću »Vodovod i kanalizacija«, Split
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću za vodovod i kanalizaciju »Vodovod« s p.o., Makarska
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komunalcu« d.o.o. Korenica
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Karlovac
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ihtiološko-ornitološkom parku d.d., Jastrebarsko
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Zagorskom vodovodu« d.o.o., Zabok
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu« d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Slavonski Brod
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komunalcu« d.o.o. Otočac
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru
Narodne novine; godina 1998., broj 11  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda »Podravki« d.d. Koprivnica
Narodne novine; godina 1998., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda »Jamnici« d.d. Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda »Apatovačkoj kiselici« d.o.o. Križevci
Narodne novine; godina 1998., broj 33  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalcu d.o.o., Opatija
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalcu d.o.o., Delnice
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Narodne novine; godina 1998., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću »Vodovod«, Omiš
Narodne novine; godina 1998., broj 10  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Opatija
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, u HE Miljacka
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Dubrava
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra kompleksa Runjica
Narodne novine; godina 1998., broj 77  >>
Odluka o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb - Goričan
Narodne novine; godina 1998., broj 101  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Obrovac
Narodne novine; godina 1998., broj 101  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Supetarska Draga
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Vodice
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Split
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Umag
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Zlatna Luka
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termomineralnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Cres
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Vinodol
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Dubrovnik
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati
Narodne novine; godina 1998., broj 160  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu
Narodne novine; godina 1997., broj 27  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d. Krapina
Narodne novine; godina 1997., broj 45  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek
Narodne novine; godina 1997., broj 50  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo
Narodne novine; godina 1997., broj 54  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Podi
Narodne novine; godina 1997., broj 54  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Koromačno
Narodne novine; godina 1997., broj 65  >>
Odluka o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin
Narodne novine; godina 1997., broj 73  >>
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 1997., broj 95  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Jezera
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Vukovarsko-srijemske županije
Narodne novine; godina 1998., broj 68  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra luke posebne namjene Kruščica za izgradnju i gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica
Narodne novine; godina 1999., broj 137  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu Poljana d.d., Kaniška Iva
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama za uzgoj riba u zatvorenim vodama Poljoprivrednom poduzeću Orahovica d.d., Orahovica
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu Konačnica d.d., Konačnica
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Varkom« s p.o., Varaždin
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu »Dubrava« d.o.o., Dubrava
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Lječilištu Topusko
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu »Siščani-Dubrava« d.o.o., Siščani
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Veterinarskoj stanici d.d., Koprivnica
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Golubić
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Jaruga
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Dioničkom društvu za proizvodnju ribe i riblje mlađi »Riba«, Garešnica
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Rijeka
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o dodjeli koncesije za shvaćanje voda za potrebe javne vodopskrbe Komunalnom poduzeću »Izvor«, Ploče
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, u HE Đale
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Virovitičko-podravske županije
Narodne novine; godina 1998., broj 70  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, u HE Zakučac
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Dubrovnik
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Peruča
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Orlovac
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, u HE Kraljevac
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi«, d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Sklope i HE Senj
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, u RHE Velebit
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Gojak
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Čakovec
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije »Hrvatskoj elektroprivredi« d.d., Zagreb, za HE Varaždin
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama »Hrvatskim šumama«, Zagreb, Ribnjačarstvu d.o.o., Lipovljani
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribarskom centru d.o.o., Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 63  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Marga, ribarstvo i turizam d.o.o., Pisarovina
Narodne novine; godina 2000., broj 60  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik
Narodne novine; godina 1998., broj 5  >>
Odluka o dodjeli koncesije društvu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Odluka o dodjeli koncesije Vodovodu Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Dubrovnik, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Varkom« d.d., Varaždin
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću »Vodovod Hrvatsko primorje« Južni ogranak d.o.o., Senj
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije poduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić d.o.o., Zaprešić, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split
Narodne novine; godina 2000., broj 9  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split
Narodne novine; godina 2000., broj 9  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., Trogir
Narodne novine; godina 2000., broj 9  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću komunalnih djelatnosti »Tekija« s.p.o., Požega
Narodne novine; godina 2000., broj 31  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije
Narodne novine; godina 2000., broj 31  >>
Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2000., broj 1  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda, ZRC Toplice d.o.o., Velika
Narodne novine; godina 2000., broj 41  >>
Odluka o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2000., broj 1  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu grada Vukovara d.o.o., Vukovar
Narodne novine; godina 2000., broj 60  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke TC Umag
Narodne novine; godina 2000., broj 62  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i go-spodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Mali Lošinj
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Punat
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Odluka o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje »Slobodne zone Buje« Robnim terminalima Buje d.o.o., Buje
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradillišta Šibenik
Narodne novine; godina 2000., broj 86  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sutomišćica
Narodne novine; godina 2000., broj 86  >>
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2000., broj 86  >>
Odluka o oduzimanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2000., broj 102  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode društvu Gotalka d.o.o., Budinšćina
Narodne novine; godina 2000., broj 41  >>
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama prema članku 79. stavku 2. Zakona o igrama na sreću
Narodne novine; godina 2001., broj 67  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Mlaka
Narodne novine; godina 2001., broj 35  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad
Narodne novine; godina 2001., broj 35  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda iz izvorišta Sv. Stjepan u Istarskim toplicama za potrebe medicinskog liječenja, tvrtki Lječilište Istarske toplice
Narodne novine; godina 2001., broj 44  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu Labin d.o.o., Labin
Narodne novine; godina 2001., broj 44  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković – Slavonski Brod d.o.o.
Narodne novine; godina 2001., broj 46  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Narodne novine; godina 2001., broj 51  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod – Osijek d.o.o. Osijek
Narodne novine; godina 2001., broj 51  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu Imotske krajine d.o.o. Imotski
Narodne novine; godina 2001., broj 51  >>
Odluka o dopunama Odluke o dodjeli koncesije društvu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine; godina 2001., broj 51  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije
Narodne novine; godina 2001., broj 51  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta »Viktor Lenac«
Narodne novine; godina 2001., broj 53  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode za potrebe zdravstvene rehabilitacije invalidnih osoba Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, Varaždin
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Odluka o davanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2001., broj 56  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica
Narodne novine; godina 2000., broj 105  >>
Odluka o odobrenju za sklapanje ugovora o izmjeni Ugovora o koncesiji za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži
Narodne novine; godina 2001., broj 69  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode u svrhu športa i rekreacije društvu Feliks regulacija d.o.o. Slavonski Brod
Narodne novine; godina 2001., broj 77  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Osilovac d.o.o. Feričanci
Narodne novine; godina 2001., broj 78  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod – Osijek d.o.o. Osijek
Narodne novine; godina 2001., broj 78  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću »Komunalac« s p.o. Ogulin
Narodne novine; godina 2001., broj 80  >>
Pravilnik o koncesijama za obavljanje djelatnosti u javnim telekomunikacijama
Narodne novine; godina 2001., broj 88  >>
Odluka o davanju koncesije za eksploataciju plina u proširenom eksploatacijskom polju plina »Molve«
Narodne novine; godina 2001., broj 89  >>
Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Frapa
Narodne novine; godina 2001., broj 105  >>
Odluka o davanju koncesije za eksploataciju plina u eksploatacijskom polju plina Sječe
Narodne novine; godina 2001., broj 112  >>
Odluka o davanju koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Sjeverni Jadran
Narodne novine; godina 2001., broj 112  >>
Odluka o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Srednji Jadran
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Odluka o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Južni Jadran
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Odluka o davanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2001., broj 56  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije
Narodne novine; godina 1999., broj 89  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama društvu Poljodar Tim d.o.o. Daruvar
Narodne novine; godina 1999., broj 47  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Cres
Narodne novine; godina 1999., broj 52  >>
Odluka o privremenoj koncesiji pomorskog dobra u srhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Luke nautičkog turizma Kremik
Narodne novine; godina 1999., broj 52  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe dioničkom društvu Ivkom d.d. Ivanec
Narodne novine; godina 1999., broj 59  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komrad« d.o.o. Slatina
Narodne novine; godina 1999., broj 59  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijeke luke Stinice
Narodne novine; godina 1999., broj 69  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d. Trogir
Narodne novine; godina 1999., broj 74  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Viktor Lenac
Narodne novine; godina 1999., broj 74  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Splitsko-dalmatinske
Narodne novine; godina 1999., broj 79  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Pula« d.o.o., Pula
Narodne novine; godina 1999., broj 79  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad
Narodne novine; godina 2000., broj 102  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije
Narodne novine; godina 1999., broj 81  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Virovitičko-podravske županije
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz Odluke o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama
Narodne novine; godina 1999., broj 91  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama društvu s ograničenom odgovornošću Stari Ribnjak, Oriovac
Narodne novine; godina 1999., broj 91  >>
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 12. Zakona o telekomunikacijama i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 25. Zakona o telekomunikacijama
Narodne novine; godina 1999., broj 94  >>
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i uporabu javnih telekomunikacija u globalnom sustavu pokretne mreže GSM
Narodne novine; godina 1999., broj 94  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. maj
Narodne novine; godina 1999., broj 95  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica
Narodne novine; godina 1999., broj 95  >>
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i uporabu javnih telekomunikacija u NMT sustavu
Narodne novine; godina 1999., broj 95  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Lamjana
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Odluka o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama prema članku 79. stavku 2. Zakona o igrama na sreću
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Punat
Narodne novine; godina 1999., broj 117  >>
Odluka o prijenosu koncesije za osnivanje Slobodne zone Obrovac
Narodne novine; godina 1999., broj 79  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama dioničkom društvu za uzgoj riba, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam »Ribnjak 1905«, Ribnjak
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb
Narodne novine; godina 1997., broj 101  >>
Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Splitsko-dalmatinske
Narodne novine; godina 2000., broj 107  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko- -baranjske županije
Narodne novine; godina 2000., broj 115  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Frapa
Narodne novine; godina 2000., broj 132  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o koncesijama u javnim telekomunikacijama
Narodne novine; godina 1999., broj 3  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 1999., broj 3  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine
Narodne novine; godina 1999., broj 5  >>
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama IPK Osijek »Ribnjačarstvo« d.o.o., Donji Miholjac
Narodne novine; godina 1999., broj 5  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JP »Komunalac« p.o., Biograd na moru
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komradu« d.o.o., Slatina
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodoopskrbi Kupa« d.o.o., Petrinja
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Privredi« d.d., Petrinja
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja
Narodne novine; godina 1999., broj 45  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »đakovačkom vodovodu« d.o.o., đakovo
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke TC Umag
Narodne novine; godina 1999., broj 39  >>
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Hotelskom turističkom društvu Matija Gubec d.d., Stubičke Toplice
Narodne novine; godina 1999., broj 8  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Dugi Rat
Narodne novine; godina 1999., broj 8  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tribunj
Narodne novine; godina 1999., broj 10  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom trgovačkom društvu »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., Novi Vinodolski
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Odluka o dodjeli koncesije Komunalnom poduzeću »Našički vodovod« p.o., Našice za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine; godina 1999., broj 19  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodovodu Labin« d.o.o., Labin
Narodne novine; godina 1999., broj 19  >>
Odluka o dodjeli koncesije Poduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti »Zaprešić« d.o.o., Zaprešić za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine; godina 1999., broj 19  >>
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Odluka o oduzimanju koncesije za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Narodne novine; godina 2000., broj 102  >>
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Virkomu« d.o.o., Virovitica
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 16. 1. 2021.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga