POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Kolektivni ugovori
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1997., broj 2  >>
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
Narodne novine; godina 1998., broj 41  >>
Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
Narodne novine; godina 1998., broj 41  >>
Kolektivni ugovor o visini najniže plaće
Narodne novine; godina 1998., broj 37  >>
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće
Narodne novine; godina 1998., broj 37  >>
Dodatak Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Narodne novine; godina 1999., broj 138  >>
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o osnovici za plaće, božićnicu i daru za djecu u 1999. godini
Narodne novine; godina 1999., broj 93  >>
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Narodne novine; godina 1999., broj 20  >>
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 114  >>
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz proračuna Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Narodne novine; godina 2000., broj 42  >>
Kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi – Aneks br. 1
Narodne novine; godina 2001., broj 108  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o objavi kolektivnih ugovora
Narodne novine; godina 2001., broj 96  >>
Aneks Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 81  >>
Kolektivni ugovor
Narodne novine; godina 2004., broj 111  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 24. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga