POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Izbori
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Raba
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave
Narodne novine; godina 2000., broj 111  >>
Obvezatne upute broj OLS-I
Narodne novine; godina 2000., broj 111  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ljubešćica
Narodne novine; godina 2000., broj 110  >>
Vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor
Narodne novine; godina 2000., broj 109  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave
Narodne novine; godina 2000., broj 104  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Slatine
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 13  >>
Obvezne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 96  >>
Obveze upute broj OLS-I
Narodne novine; godina 2000., broj 96  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Petrinje
Narodne novine; godina 2000., broj 95  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 79  >>
Obvezatne upute broj OLS-I
Narodne novine; godina 2000., broj 79  >>
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave u dane izbora
Narodne novine; godina 2003., broj 169  >>
Obvezatne upute broj OLS-I
Narodne novine; godina 2000., broj 104  >>
Obvezatne upute broj OLS-i o pripremama i provođenju izbora za članove Općinskog vijeća općina Gornji Kneginec i Orle, te Gradskog vijeća Grada Trogira i Općinskog vijeća općina Klis i Pučišća
Narodne novine; godina 1999., broj 48  >>
Obvezatne upute broj OLS-I - Pripreme i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i Općinskog vijeća Klis
Narodne novine; godina 1999., broj 115  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Belog Manastira
Narodne novine; godina 1999., broj 114  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Klis
Narodne novine; godina 1999., broj 114  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 89  >>
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete
Narodne novine; godina 1999., broj 89  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete
Narodne novine; godina 1999., broj 88  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Brela
Narodne novine; godina 1999., broj 12  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 48  >>
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave - Općinskog vijeća Brela
Narodne novine; godina 1999., broj 13  >>
Odluka o raspisivanju izbora za općinska vijeća općina Gornji Kneginec i Orle
Narodne novine; godina 1999., broj 47  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Trogira i općinska vijeća općina Klis i Pučišća
Narodne novine; godina 1999., broj 47  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 15  >>
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave - Gradskog vijeća Grada Garešnice
Narodne novine; godina 1999., broj 15  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Garešnice
Narodne novine; godina 1999., broj 14  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 70  >>
Obvezatne upute broj OLS-III o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 48  >>
Odluka Državnog izbornog povjerenstva
Narodne novine; godina 2000., broj 8  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Otočca
Narodne novine; godina 2000., broj 42  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Ivanić Grada
Narodne novine; godina 2000., broj 42  >>
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provedbi izbora za članove Gradske skupštine Grada Zagreba i Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
Narodne novine; godina 2000., broj 38  >>
Obvezatne upute broj OLS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 38  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsku skupštinu Grada Zagreba
Narodne novine; godina 2000., broj 37  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Pitomača
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Obvezatne upute IX. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za ponavljanje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 10  >>
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provedbi izbora za članove gradskih vijeća Ivanić Grada, Otočca i Vrbovca
Narodne novine; godina 2000., broj 43  >>
Obvezatne upute VIII.
Narodne novine; godina 2000., broj 8  >>
Obvezatne upute broj OLS-II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Obvezatne upute broj OLS-I. o pripremi i provedbi izbora za članove Gradskog vijeća Grada Kutine i Općinskog vijeća Općine Perušić
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Obvezatne upute VII – Glasovanje u nozemstvu
Narodne novine; godina 2000., broj 4  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Kutine i Općinsko vijeće Općine Perušić
Narodne novine; godina 2000., broj 4  >>
Odluka o obvezi rada Ministarstva unutarnjih poslova na dan izbora
Narodne novine; godina 2003., broj 179  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Velike Gorice
Narodne novine; godina 2000., broj 37  >>
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provedbi izbora za članove gradskih vijeća gradova Nove Gradiške i Samobora te općinskih vijeća općina Gornja Rijeka, Murter i Preko
Narodne novine; godina 2000., broj 49  >>
Obvezatne upute broj OLS-I
Narodne novine; godina 2000., broj 70  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Donji Lapac
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Vir
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Nina
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeća Grada Bakra
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Vrbovca
Narodne novine; godina 2000., broj 42  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstaničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 49  >>
Obvezatne upute broj OLS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 43  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka
Narodne novine; godina 2000., broj 48  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Preko
Narodne novine; godina 2000., broj 48  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Murter
Narodne novine; godina 2000., broj 48  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Samobora
Narodne novine; godina 2000., broj 48  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške
Narodne novine; godina 2000., broj 48  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine; godina 1999., broj 125  >>
Vjerodostojno tumačenje članka 6. stavka 5. i članka 27. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 64  >>
Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Obvezatne upute OŽ-VII Glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
Narodne novine; godina 1997., broj 21  >>
Obvezatne upute OŽ-VI o odustanku od kandidature za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 21  >>
Obvezatne upute OŽ-OLS-V Korištenje stručnih naziva i akademskih stupnjeva kandidata za zastupnike
Narodne novine; godina 1997., broj 21  >>
Obvezatne upute OLS-VI o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 21  >>
Obvezatne upute OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora
Narodne novine; godina 1997., broj 19  >>
Obvezatne upute broj OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 115  >>
Dopuna obvezatnih uputa OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 19  >>
Obvezatne upute OŽ-IX i OLS-VIII o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 27  >>
Obvezatne upute OŽ-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Obvezatne upute OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Obvezatne upute OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 16  >>
Obvezatne upute OŽ-I o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 16  >>
Obvezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 16  >>
Obvezatne upute OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 19  >>
Obvezatne upute II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 50  >>
Obvezatne upute OLS I.
Narodne novine; godina 1997., broj 116  >>
Odluka o raspisivanju izbora za članove Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
Narodne novine; godina 1997., broj 115  >>
Odluka o raspisivanju izbora za članove gradskih vijeća gradova: Vis, Orahovica, Makarska i Pregrada, te za članove općinskih vijeća: Civljane, Jelenje, Viškovo, Tučepi, Lanišće, Lastovo, Gradac, Nerežišća i Vinodolska općina
Narodne novine; godina 1997., broj 115  >>
Izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju izbornog materijala
Narodne novine; godina 1997., broj 69  >>
Obvezatne upute VI. o pravima i dužnostima promatrača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Obvezatne upute OŽ-VIII i OLS-VII Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Narodne novine; godina 1997., broj 21  >>
Obvezatne upute III. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Dopuna Obvezatnih uputa OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 25  >>
Obvezatne upute I. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 50  >>
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 49  >>
Dopuna Obvezatnih uputa OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora
Narodne novine; godina 1997., broj 36  >>
Dopuna Obvezatnih uputa OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 36  >>
Obvezatne upute OŽ-X i OLS-IX o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
Narodne novine; godina 1997., broj 29  >>
Obvezatne upute broj OLS-I. za pripremu i provođenje izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave Općinskog vijeća Općine Mače koja se nalazi u Županiji Krapinsko-zagorskoj na izborima za dan 20. prosinca 1998.
Narodne novine; godina 1998., broj 152  >>
Obvezatne upute IV. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Obvezatne upute VI. o izboru zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora koje biraju pripadnici autohtonih nacionalnih manjina u XII. izbornoj jedinici
Narodne novine; godina 1999., broj 133  >>
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 16  >>
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 143  >>
Obvezatne upute X. o glasovanju prognanika
Narodne novine; godina 1999., broj 139  >>
Izborni etički kodeks
Narodne novine; godina 1999., broj 136  >>
Obvezatne upute IV. o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine; godina 1999., broj 134  >>
Obvezatne upute VIII. o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Narodne novine; godina 1999., broj 133  >>
Obvezatne upute II. o tiskanicama za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 143  >>
Obvezatne upute VII. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode
Narodne novine; godina 1999., broj 133  >>
Obvezatne upute XI. o načinu glasovanja birača privremeno upisanih u popis birača izvan mjesta prebivališta
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Obvezatne upute V. o pravima i dužnostima stranih promatrača u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine; godina 1999., broj 133  >>
Obvezatne upute III. o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine; godina 1999., broj 131  >>
Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora
Narodne novine; godina 1999., broj 131  >>
Obvezatne upute II. o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine; godina 1999., broj 126  >>
Obvezatne upute I. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor
Narodne novine; godina 1999., broj 126  >>
Obvezatne upute OLS II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1997., broj 116  >>
Obvezatne upute IX. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
Narodne novine; godina 1999., broj 133  >>
Obvezatne upute OLS-I. za pripreme i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Gradec, Općine Pušća, te članove Gradskog vijeća Grada Visa
Narodne novine; godina 1998., broj 79  >>
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor
Narodne novine; godina 1999., broj 116  >>
Obvezatne upute OLS-II. o redosljedu izbornih radnji tijekom rokova prema Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1998., broj 149  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Mače
Narodne novine; godina 1998., broj 148  >>
Obvezatne upute broj OLS-II. o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1998., broj 109  >>
Obvezatne upute broj OLS-I.
Narodne novine; godina 1998., broj 109  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Županijsku skupštinu Dubrovačko-neretvanske županije
Narodne novine; godina 1998., broj 108  >>
Obvezatne upute I. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 143  >>
Obvezatne upute OLS-II. o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
Narodne novine; godina 1998., broj 79  >>
Dopuna Obvezatne upute OLS-IV.
Narodne novine; godina 1998., broj 156  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa, Općinsko vijeće Općine Gradac i Općinsko vijeće Općine Pušća
Narodne novine; godina 1998., broj 76  >>
Obvezatne upute III. o tiskanicama za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 149  >>
Obvezatne upute VI. o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Narodne novine; godina 1999., broj 148  >>
Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode
Narodne novine; godina 1999., broj 148  >>
Obvezatne upute IV. o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 148  >>
Obvezatne upute XII.
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Brela
Narodne novine; godina 1998., broj 108  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 23. 1. 2021.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga