POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Miroslava Borkovića pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Ljubeščica
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Petrinji
Narodne novine; godina 2000., broj 83  >>
Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju voditelja, zamjenika voditelja, članova i zamjenika članova Državnog ekostožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Anđelke Buneta ravnateljicom Središnjeg registra osiguranika
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Rina Petrića pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Nikole Kancijana pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Mije Bezera pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda
Narodne novine; godina 2000., broj 89  >>
Rješenje o imenovanju Borisa Smrečkog pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Landeka pomoćnikom ravnatelja Državne geodetske uprave
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Rudolfa Sabolovića pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Andrije Bednjičkog pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Nacionalnog povjerenstva za sigurnost
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Odluka o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju Snježane Bagić glavnom urednicom »Narodnih novina«, službenog lista Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Petra Piskača vršiteljem dužnosti direktora Javnog poduzeća Narodne novine
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Marka Bagarića predsjednikom Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Petra Čobankovića predsjednikom Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Branka Gele ravnateljem Državnog hidrometeorološkog zavoda
Narodne novine; godina 2000., broj 78  >>
Rješenje o imenovanju Draženke Meničanin zamjenicom predstojnice Ureda za državnu imovinu
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Odluka o imenovanju mr. Nenada Porgesa, ministra gospodarstva članom koji čini Glavnu skupštinu dioničkog društva Narodne novine, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Park prirode Medvednica«
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novinske agencije »HINA«
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske uprave za ceste
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Vjerana Jurkovića tajnikom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Line Fučića pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Josipe Blažević Perušić pomoćnicom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Davora Mrduljaša dužnosti pomoćnika ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Nataše Jovičić pomoćnicom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda
Narodne novine; godina 2000., broj 89  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Alenke Košiš Čičin Šain pomoćnicom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Jure Bajića pomoćnikom ministra financija
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Katarine Čop predstojnicom Ureda za državnu imovinu
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog odbora Direkcije za nadzor društva za osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju Zlatka Medića pomoćnikom ravnatelja Državne geodetske uprave
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. sc. Nevia Rožića privremenim ravnateljem Hrvatskog geodetskog instituta
Narodne novine; godina 2000., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Marije Pejčinović pomoćnicom ministra za europske integracije
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Bakru
Narodne novine; godina 2000., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vir
Narodne novine; godina 2000., broj 59  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Donji Lapac
Narodne novine; godina 2000., broj 59  >>
Rješenje o imenovanju zamjenice tajnice Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Željka Bačića članom Državne komisije za granice
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Božidara Trobentara pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Državne komisije za granice
Narodne novine; godina 2000., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje u zakup lovišta na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća »Hrvatskih voda«
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća lučke uprave Ploče
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Zorana Šikića ravnateljem Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Zlatka Ljubića članom Upravnog vijeća Novinsko-izdavačke ustanove »Edit«, Rijeka
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Ive Milatića pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Državne ergele lipicanaca
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Nade Tursun pomoćnicom ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Nova Bukovica
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Rješenje o imenovanju Filka Ceznera pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Velimira Rajkovića pomoćnikom ministra financija
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Dalibora Sriće pomoćnikom ministra financija i glavnim deviznim inspektorom Deviznog inspektorata
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Pitomača
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Slatini
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije
Narodne novine; godina 2000., broj 70  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika
Narodne novine; godina 2000., broj 70  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje
Narodne novine; godina 2000., broj 70  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Ninu
Narodne novine; godina 2000., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske u Općini Stara Gradiška
Narodne novine; godina 2000., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Čule pomoćnikom ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju Darka Stilinovića privremenim ravnateljem Javne ustanove »Park prirode Medvednica«
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju Marka Cigića zamjenikom ravnatelja Državne geodetske uprave
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Željka Bačića ravnateljem Državne geodetske uprave
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju Zdravka Kelića članom Upravnog vijeća Državne ergele lipicanaca
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju Tončeka Moslavca članom Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju Miroslava Pažura pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Mladena Andrlića pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika
Narodne novine; godina 2000., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Alfreda Obranića pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«
Narodne novine; godina 2000., broj 70  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 1999., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Lučke uprave Split
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju dr. Kreše Pandžića pomoćnikom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda
Narodne novine; godina 1999., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Trogiru
Narodne novine; godina 1999., broj 43  >>
Rješenje o imenovanju dr. Zvonimira Baletića članom Ravnateljstva Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«
Narodne novine; godina 1999., broj 42  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Pučišća
Narodne novine; godina 1999., broj 42  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Orle
Narodne novine; godina 1999., broj 42  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gornji Kneginec
Narodne novine; godina 1999., broj 39  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 38  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Narodne novine; godina 1999., broj 38  >>
Rješenje o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u Vijeće arbitara i Vijeće miritelja Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova
Narodne novine; godina 1999., broj 51  >>
Rješenje o imenovanju akademika Dalibora Brozovića glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«
Narodne novine; godina 1999., broj 33  >>
Rješenje o imenovanju Anđelka Vujeve pomoćnikom ministra zaduženoga za provođenje posebnih odnosa između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine i odnosa s Bosnom i Hercegovinom
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje u zakup lovišta na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 1999., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju mr. Franje Antuna Blaževića pomoćnikom ministra privatizacije
Narodne novine; godina 1999., broj 25  >>
Rješenje o imenovanju Miljenka Domijana pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 1999., broj 25  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 1999., broj 23  >>
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju medicinskih vještaka
Narodne novine; godina 1999., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Split
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik
Narodne novine; godina 1999., broj 18  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Narodne novine; godina 1999., broj 33  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog povijesnog muzeja
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb,
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Kovača članom Upravnog vijeća Klinike za plućne bolesti »Jordanovac«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Vesne Martek članom Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. Andrije Hebranga predsjednikom Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Dubrava«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Dubravke Jadro članom Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Slavena Hojskog tajnikom Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za unutarnju politiku
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju mr. Maria Štokića članom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju doc. dr. Mate Ljubičića članom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Marine Einbüchler Stilinović pomoćnicom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1999., broj 56  >>
Rješenje o imenovanju dr. Vjekoslava Jazbeca pomoćnikom ministra pravosuđa
Narodne novine; godina 1999., broj 48  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Ištoka članom Upravnog odbora Javnog poduzeća »Hrvatske šume«
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice, članova, zamjenika članova, tajnika i pomoćnica tajnika Vijeća za djecu
Narodne novine; godina 1999., broj 15  >>
Rješenje o imenovanju Lidije Lukine Karajković pomoćnicom ministra pravosuđa zastupnicom Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju Guida Quiena direktorom »Fundacije Ivana Meštrovića«
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju Katice Hrkač Tkalčec pomoćnicom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju Edmonda Miletića zamjenikom ravnatelja Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju dr. Zdravka Kummera pomoćnikom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju Damira Ostovića pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju Antuna Palarića ravnateljem Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju mr. Franje Antuna Blaževića pomoćnikom ministra zaduženoga za provođenje posebnih odnosa između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine i odnosa s Bosnom i Hercegovinom
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Rješenje o imenovanju Velimira Hlevnjaka pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1999., broj 56  >>
Rješenje o imenovanju Srećka Vukovića pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Službeničkog suda za državne službenike gradskih ureda Grada Zagreba i županijskih ureda na području Zagrebačke županije, Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem u Zagrebu
Narodne novine; godina 2000., broj 109  >>
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru
Narodne novine; godina 2000., broj 105  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice, članova, zamjenika članova, tajnika i pomoćnica tajnika Vijeća za djecu
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Marina Buturića vršiteljem dužnosti ravnatelja Javne ustanove »Park prirode Telašćica«
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Marijane Crnjak Habek pomoćnicom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju člana i zamjenika člana Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju Žarka Radoša pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju predstojnice Ureda Koordinacije za gospodarstvo – tajnice
Narodne novine; godina 2000., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Branka Slovačeka pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Ante Škembera pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Roberte Brusić zamjenicom predstojnice Ureda za odnose s javnošću
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju pukovnika Ivana Grujića predstojnikom Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Mladena Mauhera predstojnikom Ureda za internetizaciju
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Vladimira Bizjaka ravnateljem Hrvatske uprave za ceste
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Olge Jelčić pomoćnicom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Irene Erstić pomoćnicom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Harisa Boke predsjednikom Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Biserke Firm pomoćnicom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Obrovcu
Narodne novine; godina 2000., broj 126  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Adinde Dulčić ravnateljicom Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Narodne novine; godina 2000., broj 46  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Garešnici
Narodne novine; godina 1999., broj 14  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 12  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Brela
Narodne novine; godina 1999., broj 12  >>
Rješenje o imenovanju mr. Saše Poljanec-Borić pomoćnicom ministra turizma
Narodne novine; godina 1999., broj 12  >>
Rješenje o imenovanju Dunje Vidošević ravnateljicom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 8  >>
Rješenje o imenovanju tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove »Park prirode Medvednica«
Narodne novine; godina 1999., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju Marije Knežević pomoćnicom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1999., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava – tajnika
Narodne novine; godina 2000., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju Tihomira Domazeta pomoćnikom ministra financija
Narodne novine; godina 2000., broj 126  >>
Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku – tajnika
Narodne novine; godina 2000., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Andre Vlahušića članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 126  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Križevcima
Narodne novine; godina 2000., broj 120  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog odbora »Fundacije Ivana Meštrovića«
Narodne novine; godina 2000., broj 119  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Indire Konjhodžić pomoćnicom ministra za europske integracije
Narodne novine; godina 2000., broj 119  >>
Rješenje o imenovanju Vladimira Mateka pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 116  >>
Rješenje o imenovanju Miljenka Fičora pomoćnikom ministra financija
Narodne novine; godina 2000., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju Maje Brinar zamjenicom Ministarstva gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Vesne Vašiček glavnom državnom rizničarkom u Ministarstvu financija
Narodne novine; godina 2000., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda Kadrovske i administrativne komisije – tajnika
Narodne novine; godina 2000., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta
Narodne novine; godina 1999., broj 15  >>
Rješenje o imenovanju mr. Damira Zorića ravnateljem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 2  >>
Rješenje o imenovanju Antuna Palarića tajnikom Ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Malnara ravnateljem Javne ustanove »Nacionalni park Risnjak«
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Ljiljane Štokalo Malčević pomoćnicom ministra kulture
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Branka Čegeca pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Zlatka Uzelca pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Hrvoja Glavača pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Matije Frankovića pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Mile Hrabrić pomoćnicom ministrice zdravstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Ivana Martinića pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju dr. Ante Barbira pomoćnikom ministrice zdravstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Agate Račan pomoćnicom ministra za europske integracije
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Rajka Ostojića zamjenikom ministrice zdravstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Vere Varga tajnicom Ministarstva za europske integracije
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Hrale pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Lovre Bućana pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Tomislava Ledića zamjenikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Teodora Antića pomoćnikom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Slobodana Ljubišića pomoćnikom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Maje Brinar tajnicom Ministarstva gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Edmonda Miletića pomoćnikom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Duška Žurića pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Olgice Spevec pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Željka Rendulića pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Roberta Matijevića tajnikom Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava
Narodne novine; godina 2000., broj 29  >>
Rješenje o imenovanju Vere Babić pomoćnicom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Ružice Terze pomoćnicom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Snježane Plevko pomoćnicom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Mirjane Bogdanović Kamber pomoćnicom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Perkovića pomoćnikom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Nine Žganca pomoćnikom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Rudolfa Rožića tajnikom Ministarstva rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Ester Radmilo tajnicom Ministarstva prosvjete i športa
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Velikoj Gorici
Narodne novine; godina 2000., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Naime Balić pomoćnicom ministra kulture
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Zorana Batušića pomoćnikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Igora Rađenovića tajnikom Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 29  >>
Rješenje o imenovanju Andreje Ribarić zamjenicom tajnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 29  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu
Narodne novine; godina 2000., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog povjerenstva za sudjelovanje Republike Hrvatske na X. Kongresu UN-a o prevenciji zločina i postupanju s prijestupnicima
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine »Hrvatske lutrije« d.o.o.
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju mr. Ivana Rusana ravnateljem Državnog zavoda za statistiku
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju Dunje Vidošević ravnateljicom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Narodne novine; godina 2000., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju dr. Vesne Cvjetković Kurelec zamjenicom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Stanka Kovača pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Venka Ćurlina zamjenikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. Mire Lenardić tajnicom Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Veljka Ostojića zamjenikom ministrice turizma
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Rolanda Žuvanića zamjenikom ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Bože Borka Žaje zamjenikom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Ranka Marijana zamjenikom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Pavla Komadine zamjenikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Biserke Cvjetičanin zamjenicom ministra kulture
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Karduna pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Vdovića zamjenikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Ante Stojana pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Vladimira Fabera pomoćnikom ministra unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju mr. Franje Tureka pomoćnikom ministra unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Dragutina Cestara pomoćnikom ministra unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Bojana Sobola pomoćnikom ministra unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Višnje Tafra tajnicom Ministarstva obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Zlatka Gareljića zamjenikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Damira Kuštraka zamjenikom ministra financija
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Jagode Premužić tajnicom Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja
Narodne novine; godina 2000., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju mr. Nevena Mimice zamjenikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Hrvoja Vojkovića predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Miroslava Čavleka pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju mr. Stjepana Šterca pomoćnikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Mladena Ružmana pomoćnikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Budimira pomoćnikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Vreska zamjenikom ministra unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće
Narodne novine; godina 2000., broj 25  >>
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru
Narodne novine; godina 2000., broj 25  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatskoga fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 2000., broj 25  >>
Rješenje o imenovanju Goranka Fižulića jedinim članom Skupštine INA-Industrija nafte, d.d.
Narodne novine; godina 2000., broj 25  >>
Rješenje o imenovanju Zorana Klarića pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Krešimira Starčevića zamjenikom predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Željka Grzunova pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Goranka Fižulića predsjednikom Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. sc. Roberta Mangera pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Mirjane Mladineo zamjenicom ministra za europske integracije
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. sc. Davora Butkovića pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Nedjeljka Đereka tajnikom Ministarstva znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. Zvonimira Marića pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Lovre Pejkovića pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Vavre zamjenikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju dr. Ljudevita Hercega pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 21  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Kozlice pomoćnikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 26  >>
Odluka o imenovanju Goranka Fižulića članom koji čini Glavnu skupštinu dioničkog društva Narodne novine Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 25  >>
Rješenje o imenovanju Dinka Mikulića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Ivice Bote pomoćnikom ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Jakše Topića ravnateljem Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Žarka Adameka tajnikom Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Zlatka Ljubića pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Vesne Bilić pomoćnicom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Knoka zamjenikom ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Dragutina Katalenića pomoćnikom ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Zlatka Miliše pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Stanka Vidića pomoćnikom ministra financija i glavnim inspektorom Financijske policije u Ministarstvu financija
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Samoboru
Narodne novine; godina 2000., broj 38  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Gallija tajnikom Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Blaženke Gogić pomoćnicom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Tatjane Kralj Draganić tajnicom Ministarstva vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Nebojše Koharovića pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Pare pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Mislava Kukoča pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Arsena Bauka pomoćnikom ministra obrane
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Vladimira Drobnjaka pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Novoj Gradiški
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Ante Rožića pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Mirjane Horvat pomoćnicom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Preko
Narodne novine; godina 2000., broj 43  >>
Rješenje o imenovanju Ivanke Štambuk članom Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Aleksandre Kolarić, glasnogovornice Vlade Republike Hrvatske, predstojnicom Ureda za odnose s javnošću
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju Franje Dubrovića tajnikom Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Ivana Del Vechia pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju Marija Marasa ravnateljem Javne ustanove »Park prirode Telašćica«
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Nenada Preloga pomoćnikom ministra vanjskih poslova
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Srećka Kolesara pomoćnikom ministrice turizma
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Višnje Samardžije pomoćnicom ministra za europske integracije
Narodne novine; godina 2000., broj 41  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Harisa Boke savjetnikom potpredsjednika, zamjenika predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 41  >>
Rješenje o imenovanju Vedrana Bajsića položaja savjetnika potpredsjednika, zamjenika predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Aleksandre Kolarić glasnogovornicom Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Fonda za naknadu oduzete imovine
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju direktora Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta prostornog uređenja Države
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Istarsku županiju
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za civilnu službu drugog stupnja
Narodne novine; godina 2000., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Otočcu
Narodne novine; godina 2000., broj 38  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća »Hrvatske šume«
Narodne novine; godina 2000., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Mije Peteka tajnikom Ministarstva pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Zdravka Lončareca direktorom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Orsata Miljenića predstojnikom Ureda za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Dubravka Palijaša visokim predstavnikom Republike Hrvatske za provedbu Inicijative Pakta o stabilnosti za suzbijanje korupcije
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Savjeta za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom iz reda stručnjaka s područja kaznenog i međunarodnog prava
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Snježane Bagić predstojnicom Ureda za zakonodavstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Nevenke Drvar pomoćnicom predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske za granice
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Prusa savjetnikom potpredsjednika, zamjenika predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Marije Ujević savjetnicom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Ines Uglešić savjetnicom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Ivanić Gradu
Narodne novine; godina 2000., broj 38  >>
Rješenje o imenovanju mr. Katarine Bakija pomoćnicom ministra financija i ravnateljicom Carinske uprave u Ministarstvu financija
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Ivekovića pomoćnikom ministra financija i ravnateljem Porezne uprave u Ministarstvu financija
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Ante Dodiga pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Lidije Lukina Karajković pomoćnicom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Božidara Rumenjaka pomoćnikom ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Božidara Matovine tajnikom Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Željka Račkog pomoćnikom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju mr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović zamjenicom ministra znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Kamila Vrane, pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Roberta Pende pomoćnikom ministrice turizma
Narodne novine; godina 2000., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Bože Lapić tajnicom Koordinacije za gospodarstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Vrbovcu
Narodne novine; godina 2000., broj 38  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za medicinu rada
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti »Fran Mihaljević«, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju Željka Ledinskog direktorom Javnog poduzeća »Hrvatske šume«
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog fonda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za plućne bolesti »Jordanovac«, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Osijek
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Split
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Klinike za ortopediju, Lovran
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju dr. sc. Darka Polšeka pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za ispitivanje i kontrolu lijekova
Narodne novine; godina 2000., broj 35  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Domagoja Ante Petrića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju Miroslava Bebeka članom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik
Narodne novine; godina 1997., broj 23  >>
Rješenje o imenovanju Renate Pekorari ravnateljicom Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije
Narodne novine; godina 1997., broj 19  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova
Narodne novine; godina 1997., broj 19  >>
Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova
Narodne novine; godina 1997., broj 19  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. Stanislava Severa pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju Nikole Vidaka pomoćnikom ministra povratka i useljeništva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju mr. Miroslava Božića pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju mr. Mate Brstila pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar
Narodne novine; godina 1997., broj 23  >>
Rješenje o imenovanju dr. Zlatka Homena pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju mr. Ivana Bekavca ravnateljem Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju Antuna Babića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde
Narodne novine; godina 1997., broj 12  >>
Rješenje o imenovanju mr. Maria Kezića pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 1997., broj 11  >>
Rješenje o imenovanju Lovre Pejkovića predstojnikom Ureda za prognanike i izbjeglice
Narodne novine; godina 1997., broj 11  >>
Rješenje o imenovanju Zorana Pičuljana članom Državne komisije za granice
Narodne novine; godina 1997., broj 8  >>
Rješenje o imenovanju dr. Milana Čuvala pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 8  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 7  >>
Rješenje o imenovanju mr. Damira Zorića direktorom Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju Zvonimira Puljića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik i Orlić
Narodne novine; godina 1997., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Buconjića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva
Narodne novine; godina 1997., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske...
Narodne novine; godina 1997., broj 34  >>
Rješenje o imenovanju mr. Nenada Porgesa članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Narodne novine; godina 1997., broj 47  >>
Rješenje o imenovanju prim. dr. Miroslava Gluhinića tajnikom Ministarstva zdravstva
Narodne novine; godina 1997., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju Igora Mrduljaša zamjenikom predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 45  >>
Rješenje o imenovanju Sonje Lovrečić glavnim tajnikom Ureda za prognanike i izbjeglice
Narodne novine; godina 1997., broj 42  >>
Rješenje o imenovanju dr. Zdravka Švigira pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Narodne novine; godina 1997., broj 42  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče
Narodne novine; godina 1997., broj 23  >>
Rješenje o imenovanju mr. Stjepana Adanića članom Komisije za zatočene i nestale
Narodne novine; godina 1997., broj 41  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ratne zločine
Narodne novine; godina 1997., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu ratne štete
Narodne novine; godina 1997., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Vrljića članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Narodne novine; godina 1997., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Svjetlana Berkovića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova
Narodne novine; godina 1997., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Narodne novine; godina 1997., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju mr. Nevena Jurice predsjednikom Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju Gordane Valčić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za zaštitu okoliša
Narodne novine; godina 1997., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i raspis međunarodnog javnog natječaja za izbor partner-tvrtke za izvedbu Projekta Državne riznice te izradu prijedloga odabira partner-tvrtke
Narodne novine; godina 1997., broj 30  >>
Rješenje o imenovanju Zorislava Šubarića zamjenikom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju Branke Bobanović tajnicom Ministarstva povratka i useljeništva
Narodne novine; godina 1997., broj 42  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Međuministarskog vijeća za osiguranje izvoza
Narodne novine; godina 1998., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju Ivice Mudrinića direktorom Javnog poduzeća »Hrvatska pošta i telekomunikacije«
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Rješenje o imenovanju mr. Snježane Plevko pomoćnicom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Mače
Narodne novine; godina 1998., broj 137  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Ljubešćica
Narodne novine; godina 1998., broj 137  >>
Rješenje o imenovanju Cvjetane Plavše Matić predstojnicom Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge
Narodne novine; godina 1998., broj 137  >>
Rješenje o imenovanju Vinka Mladinea privremenim ravnateljem Javne ustanove »Park prirode Velebit«
Narodne novine; godina 1998., broj 133  >>
Rješenje o imenovanju dr. Drage Maguša privremenim ravnateljem Javne ustanove »Nacionalni park Krka«
Narodne novine; godina 1998., broj 133  >>
Rješenje o imenovanju dr. Marka Žaje tajnikom Ministarstva vanjskih poslova
Narodne novine; godina 1998., broj 123  >>
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru
Narodne novine; godina 1998., broj 122  >>
Rješenje o imenovanju Tomislava Družaka predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1997., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika, zamjenice potpredsjednika i zamjenika članova Međuministarskog vijeća za osiguranje izvoza
Narodne novine; godina 1998., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju Stipe Hrkaća predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 1998., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta
Narodne novine; godina 1998., broj 105  >>
Rješenje o imenovanju prim. dr. Stjepana Tureka savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Hidrografsko-navigacijskog vijeća
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju Branka Malenice direktorom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju Božene Glešć članom Službeničkog suda za državne službenike ministarstava, državnih upravnih organizacija, stručne službe Hrvatskoga državnog sabora, ureda i stručne službe Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju Jure Sertića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju Davora Rajčića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama
Narodne novine; godina 1998., broj 104  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju dr. Danice Kramarić članom Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Odluka o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO)
Narodne novine; godina 1998., broj 118  >>
Rješenje o imenovanju dr. Josipa Stipanova glavnim ravnateljem Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Narodne novine; godina 1998., broj 152  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Križića zamjenikom ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Narodne novine; godina 1997., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju Cvitka Teskere povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljani
Narodne novine; godina 1997., broj 5  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Belamarića pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 1997., broj 2  >>
Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera privremenim ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 2  >>
Odluka o imenovanju medicinskih vještaka
Narodne novine; godina 1998., broj 165  >>
Rješenje o imenovanju Nede Erceg ravnateljicom Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije
Narodne novine; godina 1998., broj 158  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske uprave za ceste
Narodne novine; godina 1998., broj 158  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 156  >>
Rješenje o imenovanju Tomislava Penića tajnikom Ministarstva pravosuđa
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO)
Narodne novine; godina 1998., broj 153  >>
Rješenje o imenovanju Zdravka Zrinušića glavnim inspektorom Financijske policije
Narodne novine; godina 1998., broj 138  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog odbora Javnog poduzeća »Hrvatska pošta i telekomunikacije«
Narodne novine; godina 1998., broj 152  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 149  >>
Rješenje o imenovanju člana i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 149  >>
Rješenje o imenovanju direktora Direkcije za nadzor društava za osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 149  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i člana Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Narodne novine; godina 1998., broj 144  >>
Rješenje o imenovanju mr. Jadrana Antolovića pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 1998., broj 140  >>
Rješenje o imenovanju Ivne Šegon savjetnicom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 140  >>
Rješenje o imenovanju Benjamina Tolića glavnim i odgovornim urednikom Hrvatske izvještajne novinske agencije »HINA«
Narodne novine; godina 1998., broj 140  >>
Rješenje o imenovanju Kažimira Varde pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1998., broj 140  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju požeško-slavonsku
Narodne novine; godina 1997., broj 5  >>
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru
Narodne novine; godina 1998., broj 155  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vinodolskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1997., broj 100  >>
Rješenje o imenovanju Branka Salaja direktorom Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"
Narodne novine; godina 1997., broj 97  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb
Narodne novine; godina 1997., broj 96  >>
Rješenje o imenovanju Filka Cenzera pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Narodne novine; godina 1997., broj 96  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lanišće
Narodne novine; godina 1997., broj 93  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Makarskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 87  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa
Narodne novine; godina 1997., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Viškovo
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačevića pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Tučepi
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lastovo
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Jelenje
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljane
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Visu
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Pregradi
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Orahovici
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Rješenje o imenovanju Zorislava Balića ravnateljem Državne uprave za vode
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju mr. Zorana Anušića savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Virovitičko-podravske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije
Narodne novine; godina 1997., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju dr. Mladena Andrlića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova
Narodne novine; godina 1997., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije"
Narodne novine; godina 1997., broj 139  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije"
Narodne novine; godina 1997., broj 139  >>
Rješenje o imenovanju Tomislava Penića, zamjenikom predstojnice Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom
Narodne novine; godina 1997., broj 133  >>
Rješenje o imenovanju Snježane Bagić, predstojnicom Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom
Narodne novine; godina 1997., broj 133  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik
Narodne novine; godina 1997., broj 130  >>
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Narodne novine; godina 1997., broj 130  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 126  >>
Rješenje o imenovanju Suzi Diane Matić Kovačević savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 121  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 121  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji
Narodne novine; godina 1997., broj 103  >>
Rješenje o imenovanju Dolores Mijatović savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 121  >>
Rješenje o imenovanju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Narodne novine; godina 1997., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju Romana Note pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Nerežišća
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gradac
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o imenovanju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb
Narodne novine; godina 1997., broj 113  >>
Rješenje o imenovanju Željka Vivode pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 1997., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju
Narodne novine; godina 1997., broj 109  >>
Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1997., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Splitsko-dalmatinsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju dr. Nevena Henigsberga pomoćnikom ministra zdravstva
Narodne novine; godina 1997., broj 121  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju Branka Kaleba pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 1997., broj 71  >>
Odluka o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru
Narodne novine; godina 1997., broj 69  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije i Istarske županije
Narodne novine; godina 1997., broj 66  >>
Rješenje o imenovanju Mirka Tankosića pomoćnikom ministra uprave
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda
Narodne novine; godina 1997., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju zapovjednika i članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika i zamjenika članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Split
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju Marije Došen pomoćnicom ministrice prosvjete i športa
Narodne novine; godina 1997., broj 71  >>
Rješenje o imenovanju Nikole Živkovića pomoćnikom ministra kulture
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačića predsjednikom Ureda za suradnju s mirovnim operacijama
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju dr. Adama Grubora pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske uprave za ceste
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju Krešimira Vilajtovića tajnikom Ministarstva pravosuđa
Narodne novine; godina 1997., broj 53  >>
Rješenje o imenovanju Gordane Borojević pomoćnicom ministra turizma
Narodne novine; godina 1997., broj 53  >>
Rješenje o imenovanju dr. Josipa Stipanova vršiteljem dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Narodne novine; godina 1997., broj 53  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. Stjepana Jecića članom Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju Stanislava Štambuka privremenim ravnateljem Javne ustanove »Park prirode Biokovo«
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Radovana Majskog pomoćnikom ministra pravosuđa
Narodne novine; godina 1997., broj 60  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Varaždinsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Međimursku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Karlovačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Istarsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Davora Mrduljaša pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Narodne novine; godina 1997., broj 71  >>
Rješenje o imenovanju Marije Bulat savjetnicom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama
Narodne novine; godina 1997., broj 71  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Ličko-senjsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Krapinsko-zagorsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju.
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Zvonimira Nagyja savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1997., broj 71  >>
Rješenje o imenovanju mr. Nevena Mimice pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1997., broj 71  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra
Narodne novine; godina 1997., broj 52  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju
Narodne novine; godina 1997., broj 74  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Mile Rukavine pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za ovlašćivanje
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Uredba o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Kutini
Narodne novine; godina 1999., broj 138  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Zadre pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Narodne novine; godina 1999., broj 137  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Višeg službeničkog suda
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije i Istarske županije sa sjedištem u Rijeci
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Međimurske županije sa sjedištem u Varaždinu
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju Zvonimira Brkašića pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda za državne službenike ministarstava, državnih upravnih organizacija i ureda i stručnih službi Hrvatskoga državnog sabora i Vlade Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Perušić
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju Mate Usorca pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Žižanovića pomoćnikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju Ileane Pančić pomoćnicom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju Biserke Firm pomoćnicom ravnateljice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju Sanje Frajtag privremenom ravnateljicom Hrvatske knjižnice za slijepe
Narodne novine; godina 1999., broj 129  >>
Rješenje o imenovanju Dominika Filipovića privremenim ravnateljem Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Narodne novine; godina 1999., broj 129  >>
Rješenje o imenovanju članova i tajnice Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1999., broj 129  >>
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje
Narodne novine; godina 1999., broj 119  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog odbora Središnjeg registra osiguranika
Narodne novine; godina 1999., broj 119  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 118  >>
Rješenje o imenovanju Mire Stolića članom Upravnog vijeća Lučke uprave Split
Narodne novine; godina 1999., broj 132  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju Vladimira Dobrića zamjenikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Narodne novine; godina 1999., broj 149  >>
Rješenje o imenovanju Dominika Filipovića ravnateljem Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Narodne novine; godina 1999., broj 149  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zadarsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Međimursku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju dr. Krešimira ćosića direktorom Centra za strateške studije i istraživanja
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Karlovačku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju Vere Varge zamjenicom predstojnice Ureda za europske integracije
Narodne novine; godina 1999., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Varaždinsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Splitsko-dalmatinsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Ličko-senjsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Krapinsko-zagorsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 145  >>
Rješenje o imenovanju dr. Željka Bačića zamjenikom ravnatelja Državne geodetske uprave
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju Nives Kopajtich Škrlec tajnicom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
Narodne novine; godina 1999., broj 90  >>
Rješenje o imenovanju Antuna Palarića predsjednikom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
Narodne novine; godina 1999., broj 90  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Klarića pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza
Narodne novine; godina 1999., broj 90  >>
Rješenje o imenovanju Maria Crnjaka ravnateljem Hrvatske uprave za ceste
Narodne novine; godina 1999., broj 90  >>
Rješenje o imenovanju dr. Mire Lenardić tajnicom Ministarstva razvitka, useljeništva i obnove
Narodne novine; godina 1999., broj 89  >>
Rješenje o imenovanju Mirne Benat tajnicom Ministarstva znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 1999., broj 79  >>
Rješenje o imenovanju Slobodana Ljubišića pomoćnikom ravnatelja Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Mikšika članom Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju Vjerana Jurkovića tajnikom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Narodne novine; godina 1999., broj 118  >>
Rješenje o imenovanju Dubravka Palijaša pomoćnikom ministra pravosuđa
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Klis
Narodne novine; godina 1999., broj 95  >>
Rješenje o imenovanju Ilka Tomaševića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 1999., broj 67  >>
Rješenje o imenovanju članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. Andrije Hebranga članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju Vlaste Lehki članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Rješenje o imenovanju dr. Valerije Stamenić članom Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Jasnice Daničić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za vode
Narodne novine; godina 1997., broj 139  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Gordana Grlića Radmana tajnikom Ministarstva vanjskih poslova
Narodne novine; godina 1999., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju dr. Josipa Kolanovića ravnateljem Hrvatskog državnog arhiva
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju mr. Kristine Bubanko Žiger zamjenicom ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarskog selekcijskog centra
Narodne novine; godina 1999., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju Mirjane Mladineo predstojnicom Ureda za europske integracije
Narodne novine; godina 1999., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju Želimira Štahana privremenim ravnateljem Javne ustanove »Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje«
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju Višnje Bilić tajnicom Komisije za zatočene i nestale
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju Vinka Mladinea privremenim ravnateljem Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju Merice Pletikosić privremenom ravnateljicom Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju Kornelije Pintarić privremenom ravnateljicom Javne ustanove »Park prirode Papuk«
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju prof. dr. Zdenka Biđina pomoćnikom ministrice znanosti i tehnologije
Narodne novine; godina 1999., broj 92  >>
Rješenje o imenovanju Saše Madžarevića privremenim ravnateljem Središnjeg registra osiguranika
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Narodne novine; godina 1999., broj 95  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za zatočene i nestale
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju Božene Vrbanić zamjenicom glavnog inspektora Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Belom Manastiru
Narodne novine; godina 1999., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednice i zamjenika članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 104  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra
Narodne novine; godina 1999., broj 99  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Otočnog vijeća
Narodne novine; godina 1999., broj 99  >>
Rješenje o imenovanju Antuna Golika pomoćnikom ministra turizma
Narodne novine; godina 1999., broj 99  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
Narodne novine; godina 1999., broj 95  >>
Rješenje o imenovanju Marine Einbüchler Stilinović zamjenicom člana Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 117  >>
Rješenje o imenovanju Andrije Randića privremenim ravnateljem Javne ustanove »Park prirode Učka«
Narodne novine; godina 1999., broj 111  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju mr. Mate Arlovića članom Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja
Narodne novine; godina 1998., broj 66  >>
Rješenje o imenovanju mr. Damira Brleka pomoćnikom glavnog inspektora Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju dr. Mije Cindrića pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Božene Vrbanić pomoćnicom glavnog inspektora Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Milana Milića pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 1998., broj 77  >>
Rješenje o imenovanju članova Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Međimurske županije
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Požeško-slavonske županije i Brodsko-posavske županije
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Roberta Laginje pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Pare članom Državne komisije za granice
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Ivke Suman Podgajski pomoćnicom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Sanje Crnković Pozaić ravnateljicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Rješenje o imenovanju Andrije Bednjičkog članom Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova
Narodne novine; godina 1998., broj 71  >>
Rješenje o imenovanju Mate Ivančevića pomoćnikom glavnog inspektora Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Vedrana Bajsića tajnikom Koordinacije za europske integracije
Narodne novine; godina 1998., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Suzi Diane Matić Kovačević zamjenicom predstojnice Ureda za europske integracije
Narodne novine; godina 1998., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Maje Bakran savjetnicom potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju dijela članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Narodne novine; godina 1998., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Vere Varga predstojnicom Ureda za europske integracije
Narodne novine; godina 1998., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Turudića pomoćnikom ministra pravosuđa
Narodne novine; godina 1998., broj 62  >>
Rješenje o imenovanju Milivoja Brozina predsjednikom Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Rješenje o imenovanju Marijana Ramušćaka predsjednikom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Rješenje o imenovanju Josipa Esterajhera zamjenikom predstojnika Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
Narodne novine; godina 1998., broj 4  >>
Rješenje o imenovanju Mirka Kovačeva pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva
Narodne novine; godina 1998., broj 74  >>
Rješenje o imenovanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Narodne novine; godina 1998., broj 88  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Središnjeg savjeta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Nevenke Bagarić pomoćnicom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Mile Rukavine pomoćnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju dr. Zvonka Gržetića ravnateljem Hrvatskog hidrografskog instituta
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju mr. Josipa Sarića pomoćnikom ministra rada i socijalne skrbi
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Rješenje o imenovanju Mirice Županić pomoćnicom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Odluka o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju
Narodne novine; godina 1998., broj 97  >>
Rješenje o imenovanju Alojza Malogorskog članom Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkog fonda
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Rješenje o imenovanju Željke Bartulović pomoćnicom tajnice Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Rješenje o imenovanju Anđelke Kovačić pomoćnicom glavnog inspektora Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća »Hrvatske šume«
Narodne novine; godina 1998., broj 88  >>
Rješenje o imenovanju Ilije Tadića pomoćnikom glavnog inspektora Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Ivana Tarnaja direktorom Javnog poduzeća »Hrvatske šume«
Narodne novine; godina 1998., broj 88  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Narodne novine; godina 1998., broj 87  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru
Narodne novine; godina 1998., broj 87  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice, dijela članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 84  >>
Rješenje o imenovanju Damira Ostovića, pomoćnika ministra privatizacije članom Nadzornog odbora Središnje depozitarne agencije d.d.
Narodne novine; godina 1998., broj 84  >>
Rješenje o imenovanju mr. Ivana Đurkića članom Savjeta Hrvatskog centra za mine
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Marije Turudić predsjednicom Fonda za naknadu oduzete imovine
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Zvonimira Brkašića pomoćnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju Mate Usorca pomoćnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 80  >>
Rješenje o imenovanju mr. Milene Klajner zamjenicom predstojnice Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine
Narodne novine; godina 1998., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju Želimira Šimičića pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 1998., broj 89  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za plućne bolesti Jordanovac
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine
Narodne novine; godina 1998., broj 14  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Split
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Osijek
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Dubrava«, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju Dubravke Markt savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Narodne novine; godina 1998., broj 20  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju dr. Dunje Skoko članom Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb
Narodne novine; godina 1999., broj 61  >>
Pojam: Imenovanja - Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Narodne novine; godina 1998., broj 6  >>
Rješenje o imenovanju Zdravka Frlete pomoćnikom ministra gospodarstva
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Bahrije Sejfić pomoćnicom predstojnice Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine
Narodne novine; godina 1998., broj 40  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Hrvatskog centra za mine
Narodne novine; godina 1998., broj 33  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Državne ergele lipicanaca
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju mr. Damira Goršete ravnateljem Hrvatskog centra za mine
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju mr. Aleksandra Čaklovića ravnateljem Hrvatske uprave za ceste
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Georgija Pare intendantom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Pere Kovačevića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Mile Šimić predstojnicom Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju
Narodne novine; godina 1998., broj 14  >>
Rješenje o imenovanju Anđelka Vujeva pomoćnikom ministra privatizacije
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Matije Turudić zamjenicom predsjednika Hrvatskoga fonda za privatizaciju
Narodne novine; godina 1998., broj 17  >>
Rješenje o imenovanju Antuna Golika tajnikom Ministarstva turizma
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju Andre Knege pomoćnikom ministra prosvjete i športa
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb
Narodne novine; godina 1998., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 1998., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata
Narodne novine; godina 1998., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju Vedrana Bajsića savjetnikom potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 1998., broj 28  >>
Rješenje o imenovanju Branka Jordanića glavnim inspektorom Državnog inspektorata
Narodne novine; godina 1998., broj 28  >>
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda
Narodne novine; godina 1998., broj 27  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju
Narodne novine; godina 1998., broj 24  >>
Rješenje o imenovanju Tomislava Vidoševića predstojnikom Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
Narodne novine; godina 1998., broj 4  >>
Rješenje o imenovanju Darinka Mikulića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja
Narodne novine; godina 1998., broj 32  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 25. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga