POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - Nadzorne mjere
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 5. lipnja 2006. godine d
Narodne novine; godina 2006., broj 64  >>
Rješenje kojim se poništavaju transakcije prijenosa dionica izdavatelj Domaće tvornice rublja d.d. iz Zagreba s društva Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba na društvo Roza d.o.o. iz Varaždina i na društvo Mias d.o.o. iz Osijeka
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se oduzima suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave Nadiri Eror iz Zagreba u društvu AGRAM životno osiguranje d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 51  >>
Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje poslova brokera Ivanu Tadinu iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 58  >>
Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima – Hita vrijednosnicama d.d.
Narodne novine; godina 2006., broj 58  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Marku Nikolcu iz Zagreba za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Marku Nikolcu iz Zagreba za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Rješenje kojim se nalaže društvu Palace Hotel Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi
Narodne novine; godina 2006., broj 105  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Ivanu Crnjcu iz Zagreba za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343, s danom 1. ožujka 2006. godine prestaje vrijediti odo
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Rješenje kojim se Zoranu Kordi iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Rješenje kojim se Marku Petrasu iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 73  >>
Rješenje kojim se Marku Petrasu iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 73  >>
Rješenje kojim se nalaže Nadzornom odboru društva Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. Rijeka, da donese odluku o privremenom imenovanju jednog člana Nadzornog odbora na funkciju zamjenika člana Uprave, do imenovanja člana Uprave koji nedostaje
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na rok od 3. kolovoza 2006. godin
Narodne novine; godina 2006., broj 92  >>
Rješenje kojim se odbija zahtjev Monike Brzović iz Velike Mlake, rođene 28. siječnja 1970. godine u Splitu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
Narodne novine; godina 2006., broj 97  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Ivani Barać iz Zagreba za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Đuri Labašu iz Zagreba za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Rješenje kojim se Marku Bešliću iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 14  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Ani Marušić Lisac iz Zagreba obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Peri Barišiću iz Slavonskog Broda za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o., iz Osijeka, za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. siječnja 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje o oduzimanju dozvole Gabrijeli Vukelić iz Belog Manastira za obavljanje poslova brokera za razdoblje od 16. siječnja do 31. srpnja 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, na rok od 1. siječnja do 28. v
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje o zabrani raspolaganja sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5133041, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, na rok od 1. siječnja do 28. v
Narodne novine; godina 2006., broj 2  >>
Rješenje kojim se Siniši Antonu Zanetiću iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 10  >>
Rješenje kojim se društvu Addenda zdravstveno osiguranje d.d. iz Zagreba oduzima odobrenje za obavljanje svih vrsta osiguranja
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se Marku Bešliću iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 14  >>
Rješenje kojim se Jadranskom osiguranju d.d. Split nalaže podnijeti prijavu za upis brisanja u registar Trgovačkog suda u Splitu, Ivana Penića, kao člana Uprave Jadranskog osiguranja d.d. Split
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Rješenje kojim se Milanu Horvatu iz Varaždina oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 14  >>
Rješenje kojim se Dalidi Drnasin iz Otoka oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 14  >>
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na rok od 5. veljače 2006. do 5.
Narodne novine; godina 2006., broj 14  >>
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Mias d.o.o. iz Osijeka, Sijenjak 36, MB: 1891332 zabranjuje raspolaganje sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 25  >>
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Roza d.o.o. iz Varaždina, Antuna Mihanovića 4, MB: 1884476 zabranjuje raspolaganje sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 25  >>
Rješenje kojim se društvu PROSPECTUS INVEST d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 6, MBS: 080530660, oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima
Narodne novine; godina 2006., broj 26  >>
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 2. listopada 2006. godin
Narodne novine; godina 2006., broj 109  >>
Rješenje kojim se društvu Terminske transakcije d.o.o. Zagreb MB: 080540644, nalaže zabrana obavljanja terminskih (futures) poslova i svih drugih poslova s vrijednosnim papirima za koje odobrenje daje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Narodne novine; godina 2006., broj 10  >>
Rješenje kojim se društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Keglević Damiru iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupama osiguravatelja
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Abacus brokeri d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Banjanin Goranu iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 461 od
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Abacus brokeri d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Božić Meliti iz Lopatinca, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 283 od 5
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Fima vrijednosnice d.o.o. iz Varaždina, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Fima Global Invest d.o.o. iz Varaždina, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. trans
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Korboni Ivanu iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 456 od 4. listopada
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Kralj Dunji iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 282 od 5. listopada 20
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Intesa Holding International S. A. Luxembourg, ne odobrava status intistucionalnog ulagatelja
Narodne novine; godina 2006., broj 100  >>
Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Šoić Sabini iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 41, od 4. listopada 2
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se Valentini Marušić iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Matoš Davoru iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 458
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Mikić Višnji iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 88,
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Mušoviću Zlatku iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Šimunić Mariji iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 45
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Rimac Vlaić Karolini iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transa
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Bjelkanović Dariju iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. tra
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se ukida Rješenje Agencije od 4. listopada 2006. godine, klasa: UP/I-041-02/06-01/106, urbroj: 326-321/06-1 te se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da izvrši prijenos vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja, a na te
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Kralj Goranu iz Zagreba, ostvarenih prodajom dionica Montmontaža d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 455 od 5. listopada 2
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se Ivici Božanu iz Omiša oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Pravilnik o obustavi trgovanja dionica na burzama u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2006., broj 114  >>
Rješenje kojim se Andreju Deuru iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Rješenje kojim se Vjeranu Filippiju iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Rješenje kojim se Zoranu Iliću iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Complete Line d.o.o, Sisak, MBS: 070003280 oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja i investicijskog savjetovanja
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Voksbank d.d., Zagreb, MBS: 08012398 oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodvaca – vlasnika portfelja i investicijskog savjetovanja
Narodne novine; godina 2006., broj 116  >>
Rješenje kojim se odbija Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin iz Varaždina za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom
Narodne novine; godina 2006., broj 126  >>
Rješenje kojim se odobrava Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, A-1010 Viena Schottenring 30, posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Osiguranje Helios d.d., Zagreb, MBS 080003004, stjecanjem kvalificiranog udjela od 60% u
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. 1. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A izdavatelja Uljanik d.d. Pula, ukupne količine 1 dionica
Narodne novine; godina 2006., broj 126  >>
Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. godine s brojem zaključnice 325059, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, ukupne količine 5 dioni
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se Marini Kožul Šaponja iz Zadra oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Rješenje kojim se Ivi Bošnjak iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Rješenje kojim se Constantinu Cesnovaru iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobrava Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 128  >>
Rješenje kojim se Hrvoju Japunčiću iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se Marinu Grdoviću iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 1. prosinca 2006. godine
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Privredna banka Zagreb d.d. oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima odnosno kojim se neće oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko u razdoblju od jedne godin
Narodne novine; godina 2006., broj 126  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 25. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga