POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Homologacija vozila
Naredba o homologaciji svjetala za vožnju po danu za motorna vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila sa svjetlosnim izvorima s izbojem u plinu
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji svjetlosnih izvora s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima s takvim svjetlosnim izvorima za motorna vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji putničkih vozila opremljenih motorima s unutrašnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje potrošnje goriva
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji stražnjih ploča za označivanje teških i dugih vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji ploča za označivanje sporih vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa, te uređaja za ograničenje brzine
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motor
Narodne novine; godina 1999., broj 28  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova
Narodne novine; godina 2000., broj 12  >>
Naredba o homologaciji parkirnih svjetala za motorna vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji bočnih svjetala za označavanje motornih vozila i njihovih prikolica
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s dugim i kratkim svjetlosnim snopom
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji guma za gospodarska vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji uređaja za zaštitu od stražnjeg podlijetanja, vozila s obzirom na ugradbu uređaja za zaštitu od stražnjega podlijetanja homologiranoga tipa te vozila s obzirom na zaštitu od stražnjeg podlijetanja
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji guma za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 59  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama kategorija R2 i/ili HS1
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji glavnih svjetala za motocikle
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Naredba o homologaciji mehaničkih dijelova spojnice za međusobno povezivanje cestovnih vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 58  >>
Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije M1, i N1, s elektropogonom s obzirom na mjerenje potrošnje električne energije
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na brave i okove za pričvršćivanje vrata (ECE R 11.02)
Narodne novine; godina 2000., broj 12  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (ECE R 17.04)
Narodne novine; godina 2000., broj 12  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima s obzirom na štetnu emisiju iz motora
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije novih i upotrebljavanih guma iz uvoza
Narodne novine; godina 2000., broj 53  >>
Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Naredba o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Naredba o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove posebne konstrukcijske značajke
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji zaštitnih kaciga i njihovih vidnika za vozače i suvozače motocikala i mopeda
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle s asimetričnim dugim i kratkim svjetlosnim snopom s halogenim žaruljama HS1 žaruljama
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji retrorefleksnih oznaka za duga i teška vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Naredba o homologaciji sigurnosnih pojasova i sustava držanja odraslih osoba u motornim vozilima
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihovo unutrašnje uređenje
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Naredba o homologaciji upozornih trokutova
Narodne novine; godina 2000., broj 99  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2000., broj 120  >>
Naredba o homologaciji halogenih glavnih svjetala koja sa svjetlosnim izvorom čine nerastavljivu cjelinu (»HSB svjetla«) za motorna vozila s asimetričnim kratkim i/ili s dugim svjetlosnim snopom
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologaciji žarulja sa žarnom niti za uporabu u homologiranim svjetlima za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Naredba o homologacji vozila s obzirom na raspored nožnih uređaja za upravljanje
Narodne novine; godina 1999., broj 17  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine
Narodne novine; godina 2000., broj 58  >>
Naredba o homologaciji svjetala za maglu za cestovna motorna vozila
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima s obzirom na štetnu emisiju iz motora
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila na dva kotača s ili bez bočne prikolice u pogledu ugradbe retrovizora
Narodne novine; godina 1998., broj 141  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine
Narodne novine; godina 1998., broj 141  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama kategorija R2 i/ili HS1
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji svjetala stražnje registarske pločice za motorna vozila (osim motocikala) i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji SB (»Sealed Beam«) glavnih svjetala za cestovna motorna vozila za europski asimetrični kratki i/ili drugi svjetlosni snop
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala i gabaritnih svjetala za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji vozila s više od tri kotača u pogledu uređaja za upravljanje
Narodne novine; godina 1998., broj 141  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i dugi svjetlosni snop ili obadva, s halogenim žaruljama H4
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora
Narodne novine; godina 1998., broj 141  >>
Naredba o homologaciji stražnjih svjetala za maglu za cestovna motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetala za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu smatrati takvima
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 1997., broj 79  >>
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila
Narodne novine; godina 1997., broj 79  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila
Narodne novine; godina 1997., broj 97  >>
Naputak o izmjenama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila
Narodne novine; godina 1997., broj 132  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1 i/ili HIR2
Narodne novine; godina 1998., broj 147  >>
Naredba o homologaciji motocikala u pogledu emisije buke
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 1997., broj 132  >>
Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na cestovna vozila
Narodne novine; godina 1999., broj 122  >>
Naredba o homologaciji zvučnih upozornih uređaja i motornih vozila s obzirom na njihove zvučne signale
Narodne novine; godina 1999., broj 122  >>
Naredba o homologaciji motornih vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući i njegovu ugradbu
Narodne novine; godina 1999., broj 122  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 1998., broj 58  >>
Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
Narodne novine; godina 1998., broj 69  >>
Naredba o homologaciji zamjenskih sklopova kočnih obloga za motorna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 1998., broj 69  >>
Naredba o homologaciji motornih vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
Narodne novine; godina 1998., broj 69  >>
Naredba o homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke
Narodne novine; godina 1998., broj 69  >>
Naredba o homologaciji teretnih motornih vozila, prikolica i poluprikolica s obzirom na njihovu bočnu zaštitu
Narodne novine; godina 1998., broj 141  >>
Naredba o homologaciji motora s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonskih uređaja namijenjenih za pogon motornih vozila kategorije M i N, s obzirom na mjerenje netto snage i najveće 30-minutne netto snage elektropogonskih uređaja
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji motornih vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
Narodne novine; godina 1999., broj 64  >>
Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motor
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motor
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji vozila kategorija M, N i O u pogledu kočenja
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima s obzirom na štetnu emisiju iz motora
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji mopeda s dva kotača u pogledu emisije buke
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji motornih vozila s tri kotača u pogledu emisije buke
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara
Narodne novine; godina 1998., broj 141  >>
Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 3. 12. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga