POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Doprinosi
Izmjena Izvatka iz Odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori
Narodne novine; godina 2003., broj 58  >>
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 126  >>
Odluka o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 24  >>
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2002. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 1  >>
Odluke o obveznicama, osnovici, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2002. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 1  >>
Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 204  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Narodne novine; godina 2003., broj 204  >>
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2003., broj 194  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja članova uprave trgovačkih društava obvezno osiguranih prema članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
Narodne novine; godina 2003., broj 175  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja trgovaca i pojedinaca upisanih u odgovarajući registar
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2005. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 187  >>
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 155  >>
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2005., broj 139  >>
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi
Narodne novine; godina 2005., broj 74  >>
Ispravak Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Narodne novine; godina 2005., broj 29  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 14  >>
Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Narodne novine; godina 2005., broj 1  >>
Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja
Narodne novine; godina 2005., broj 1  >>
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2007. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 143  >>
Pravilnik o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o doprinosu solidarnosti
Narodne novine; godina 2003., broj 188  >>
Odluka o najnižoj svoti za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osiguranika koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o obveznicima, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Narodne novine; godina 2001., broj 1  >>
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 158  >>
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznicima, osnovici i stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Narodne novine; godina 2002., broj 158  >>
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 158  >>
Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 158  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak
Narodne novine; godina 2002., broj 153  >>
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja
Narodne novine; godina 2002., broj 147  >>
Naputak o ostvarivanju prava na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara i grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas
Narodne novine; godina 2002., broj 49  >>
Odluka o višim osnovicama osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2001., broj 1  >>
Odluka o stalnoj svoti doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja poljoprivrednika i članova njihovih kućanstava
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja obrtnika
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, vrhunskih športaša i šahista, svećenika, redovnika, redovnica i ostalih vjersk
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri)
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za produženo osiguranje
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu kod međunarodnih ogranizacija i stranih poslodavaca ili na brodovima od stranom zastavom, t
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana koji su u Republici Hrvatskoj zaposelni kod stranih diplomatskih, konzularnih i drugih međunarodnih predstavništava
Narodne novine; godina 2002., broj 25  >>
Odluka o osnovicama, stopi doprinosa, načinu obračuna i plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 2002., broj 31  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 3. 6. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga