POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Carine
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 39  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 98  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 102  >>
Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku
Narodne novine; godina 2000., broj 102  >>
Odluka o privremenom smanjenju carinske stope pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Narodne novine; godina 2000., broj 107  >>
Zakon o dopuni Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 2000., broj 117  >>
Odluka o izmjeni carinskih stopa za pojedine poljoprivredne proizvode
Narodne novine; godina 2000., broj 119  >>
Uredba o početku primjene Zakona o carinskoj tarifi u dijelu koji se odnosi na poglavlja 1. do 24. Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 119  >>
Tarifa troškova uredovanja carinskih službenika izvan uredovnog vremena ili uredovnog prostora
Narodne novine; godina 2000., broj 121  >>
Uredba o Carinskoj tarifi za 2001. godinu
Narodne novine; godina 2000., broj 125  >>
Uredba o sniženju carinskih stopa za određene proizvode
Narodne novine; godina 1999., broj 6  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 10  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 91  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 38  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 83  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 45  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 54  >>
Uredba o izmjeni i dopuni Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1999., broj 62  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 66  >>
Uredba o sniženju carinskih stopa pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u koje se ugrađuju dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj
Narodne novine; godina 1999., broj 69  >>
Carinski zakon
Narodne novine; godina 1999., broj 78  >>
Odluka o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u Carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1999., broj 79  >>
Odluka o dopuni Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba
Narodne novine; godina 1999., broj 81  >>
Pravilnik o korištenju bankovne garancije u carinskom postupku
Narodne novine; godina 1999., broj 82  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 90  >>
Uredba o dopuni Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1999., broj 94  >>
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine; godina 2001., broj 12  >>
Uredba o izmjeni Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1999., broj 30  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 49  >>
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu robe koja se besplatno prima iz inozemstva
Narodne novine; godina 2001., broj 20  >>
Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu opreme za izgradnju dionice Bosiljevo-Sveti Rok autoceste Bregana-Zagreb-Dubrovnik
Narodne novine; godina 2001., broj 35  >>
Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona
Narodne novine; godina 2001., broj 92  >>
Odluka o odgađanju početka primjene stopa carine iz Carinske tarife za 2002. godinu koje se odnose na uvoz roba podrijetlom iz Kraljevine Norveške i Republike Island
Narodne novine; godina 2001., broj 119  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 24  >>
Odluka o izmjeni Odluke o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u Carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Odluka o izmjeni Odluke o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 2000., broj 27  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 36  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 41  >>
Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu robe koja se besplatno prima iz inozemstva
Narodne novine; godina 2000., broj 44  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u Carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 2000., broj 46  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 98  >>
Uredba o izmjeni Uredbe za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine; godina 2000., broj 49  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 110  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 54  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 60  >>
Zakon o Carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 2000., broj 61  >>
Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnom pomorskom, riječnom i zračnom prometu
Narodne novine; godina 2000., broj 62  >>
Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe
Narodne novine; godina 2000., broj 63  >>
Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu opreme za tehnološku obnovu brodogradilišta
Narodne novine; godina 2000., broj 64  >>
Odluka o privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 2000., broj 69  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona
Narodne novine; godina 2000., broj 73  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 2000., broj 76  >>
Uredba o dopuni Uredbe za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine; godina 2000., broj 77  >>
Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnom pomorskom, riječnom i zračnom prometu - Ispravak
Narodne novine; godina 2000., broj 81  >>
Uredba o dopuni Uredbe za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine; godina 2000., broj 48  >>
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom
Narodne novine; godina 1997., broj 65  >>
Uredba o izmjeni Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1999., broj 98  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 132  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 140  >>
Odluka o privremenoj promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 145  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 151  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 157  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1998., broj 166  >>
Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9. Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1997., broj 1  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1997., broj 11  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1997., broj 32  >>
Odluka o izmjeni Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba
Narodne novine; godina 1997., broj 34  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedini pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 122  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1997., broj 51  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 120  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1997., broj 73  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1997., broj 76  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine
Narodne novine; godina 1997., broj 85  >>
Odluka o dopuni Odluke o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1997., broj 95  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1997., broj 96  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1997., broj 101  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1997., broj 112  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1997., broj 119  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku
Narodne novine; godina 1997., broj 137  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1997., broj 139  >>
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica
Narodne novine; godina 1997., broj 142  >>
Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom
Narodne novine; godina 1997., broj 142  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1997., broj 38  >>
Odluka o dopuni Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba
Narodne novine; godina 1998., broj 36  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1999., broj 127  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1999., broj 140  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u Carinskoj tarifi
Narodne novine; godina 1999., broj 140  >>
Uredba za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1999., broj 144  >>
Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1999., broj 147  >>
Pravilnik o kriterijima sniženja jamstvene svote za namirenje carinskog duga
Narodne novine; godina 1999., broj 147  >>
Pravilnik o slučajevima i okolnostima kada se neće zahtijevati polaganje osiguranja za plaćanje carine
Narodne novine; godina 1999., broj 147  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 5  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 19  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 24  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1998., broj 27  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 129  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 35  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1997., broj 142  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 36  >>
Odluka o izmjeni Odluke o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 48  >>
Uredba o izmjeni Carinskog zakona
Narodne novine; godina 1998., broj 60  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1998., broj 60  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 71  >>
Odluka o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarife oznake u Carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 49/96 i 80/96)
Narodne novine; godina 1998., broj 78  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 89  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1998., broj 89  >>
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Narodne novine; godina 1998., broj 95  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 98  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 101  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku
Narodne novine; godina 1998., broj 102  >>
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Narodne novine; godina 1998., broj 34  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 27. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga