POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Bilje
Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja
Narodne novine; godina 1997., broj 131  >>
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Narodne novine; godina 1997., broj 131  >>
Naredba o graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja i sredstava za zaštitu bilja
Narodne novine; godina 1997., broj 124  >>
Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja
Narodne novine; godina 1997., broj 112  >>
Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja
Narodne novine; godina 1997., broj 33  >>
Izmjena i dopuna Lista karantenskih štetočinja bilja
Narodne novine; godina 1998., broj 142  >>
Odluka o visini naknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske i visini naknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Republiku Hrvatsku
Narodne novine; godina 1998., broj 49  >>
Liste karantenskih štetočinja bilja
Narodne novine; godina 2001., broj 33  >>
Ispravak pravilnika o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
Narodne novine; godina 2004., broj 125  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 30. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga