POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
POSLOVNI FORUM POSLOVNI FORUM
 
  SADRŽAJ - NOVOSTI - PREGLED SVIH USLUGA - CMS INTERNET STRANICE - WEB IMENIK - TRAŽILICA - KONTAKT

Hrvatske tvrtke i obvezna objava podataka na internetskim stranicama

Hrvatske tvrtke koje imaju svoju web stranicu (internetsku stranicu) od 01.04.2008. na njoj moraju objavljivati svoje zakonom propisane podatke, jer je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, kojeg je lani u listopadu donio Hrvatski sabor.

Svi obvezni podaci su propisani člankom 21. Zakona o trgovačkim društvima i obvezni su.

KAZNA DO 50.000 KUNA

Za "zaboravne" postoji i kazna. Prema članku 630. stavak 1. točka 2. navedenog Zakona, ako pravna osoba u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u sudskom registru ili na poslovnom papiru, odnosno na internetskoj stranici društva ne navede propisane podatke, može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000 kuna.


==== Iz Zakona o trgovačkim društvima ====================

Članak 21.

(1) Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkome registru.

(2) Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u trgovački registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku.

(3) Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva.

(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun i broj toga računa.

(5) Na poslovnom papiru društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:

1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i

2. ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,

3. prezime i najmanje početno slovo imena članove uprave društva, a kod dioničkoga društva i predsjednika nadzornog odbora.

(6) Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva.

(7) Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.

(8) Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka.
==== Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima  NN 107/2007 ===========


Članak 5.

U članku 21. stavku 4. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: »Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.«

U stavku 5. iza riječi: »papiru« dodaju se riječi: »i internetskoj stranici«.

Točka 3. mijenja se tako da glasi:

»3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.«
 Opširnije informacije o izradi i ažuriranju web stranica, dostupne su putem ovog linka!  


SADRŽAJ / PREGLED                                                       Objava obveznih podataka tvrtke Poslovni forum d.o.o.
Želite objaviti svoj članak na stranicama Poslovnog foruma?

Poslovni forum d.o.o.