NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI
UPUTE: Upišite samo nekoliko prvih slova... Vodite računa da se ne može pretraživati po pojmovima koji nisu na popisu, npr. ne možete tražiti po pojmu TAXI, već samo po pojmu TAKSI

>> Prikaži SVE djelatnosti
NKD 01.11 - Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
NKD 01.12 - Uzgoj riže
NKD 01.13 - Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
NKD 01.14 - Uzgoj šećerne trske
NKD 01.15 - Uzgoj duhana
NKD 01.16 - Uzgoj predivog bilja
NKD 01.19 - Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
NKD 01.21 - Uzgoj grožđa
NKD 01.22 - Uzgoj tropskog i suptropskog voća
NKD 01.23 - Uzgoj agruma
NKD 01.24 - Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
NKD 01.25 - Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
NKD 01.26 - Uzgoj uljanih plodova
NKD 01.27 - Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
NKD 01.28 - Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
NKD 01.29 - Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
NKD 01.30 - Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
NKD 01.41 - Uzgoj muznih krava
NKD 01.42 - Uzgoj ostalih goveda i bivola
NKD 01.43 - Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
NKD 01.44 - Uzgoj deva i ljama
NKD 01.45 - Uzgoj ovaca i koza
NKD 01.46 - Uzgoj svinja
NKD 01.47 - Uzgoj peradi
NKD 01.49 - Uzgoj ostalih životinja
NKD 01.50 - Mješovita proizvodnja
NKD 01.61 - Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
NKD 01.62 - Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
NKD 01.63 - Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
NKD 01.64 - Dorada sjemena za sjemenski materijal
NKD 01.70 - Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
NKD 02.10 - Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
NKD 02.20 - Sječa drva
NKD 02.30 - Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
NKD 02.40 - Pomoćne usluge u šumarstvu
NKD 03.11 - Morski ribolov
NKD 03.12 - Slatkovodni ribolov
NKD 03.21 - Morska akvakultura
NKD 03.22 - Slatkovodna akvakultura
NKD 05.10 - Vađenje kamenog ugljena
NKD 05.20 - Vađenje lignita
NKD 06.10 - Vađenje sirove nafte
NKD 06.20 - Vađenje prirodnog plina
NKD 07.10 - Vađenje željeznih ruda
NKD 07.21 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
NKD 07.29 - Vađenje ostalih ruda obojenih metala
NKD 08.11 - Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
NKD 08.12 - Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
NKD 08.91 - Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
NKD 08.92 - Vađenje treseta
NKD 08.93 - Vađenje soli
NKD 08.99 - Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
NKD 09.10 - Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
NKD 09.90 - Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
NKD 10.11 - Prerada i konzerviranje mesa
NKD 10.12 - Prerada i konzerviranje mesa peradi
NKD 10.13 - Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
NKD 10.20 - Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
NKD 10.31 - Prerada i konzerviranje krumpira
NKD 10.32 - Proizvodnja sokova od voća i povrća
NKD 10.39 - Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
NKD 10.41 - Proizvodnja ulja i masti
NKD 10.42 - Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
NKD 10.51 - Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
NKD 10.52 - Proizvodnja sladoleda
NKD 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda
NKD 10.62 - Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
NKD 10.71 - Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
NKD 10.72 - Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; pr. trajnih peciva, slast. proizvoda i kolača
NKD 10.73 - Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
NKD 10.81 - Proizvodnja šećera
NKD 10.82 - Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
NKD 10.83 - Prerada čaja i kave
NKD 10.84 - Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
NKD 10.85 - Proizvodnja gotove hrane i jela
NKD 10.86 - Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
NKD 10.89 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
NKD 10.91 - Proizvodnja pripremljene stočne hrane
NKD 10.92 - Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
NKD 11.01 - Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
NKD 11.02 - Proizvodnja vina od grožđa
NKD 11.03 - Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
NKD 11.04 - Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
NKD 11.05 - Proizvodnja piva
NKD 11.06 - Proizvodnja slada
NKD 11.07 - Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
NKD 12.00 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
NKD 13.10 - Priprema i predenje tekstilnih vlakana
NKD 13.20 - Tkanje tekstila
NKD 13.30 - Dovršavanje tekstila
NKD 13.91 - Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
NKD 13.92 - Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
NKD 13.93 - Proizvodnja tepiha i sagova
NKD 13.94 - Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
NKD 13.95 - Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
NKD 13.96 - Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila
NKD 13.99 - Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
NKD 14.11 - Proizvodnja kožne odjeće
NKD 14.12 - Proizvodnja radne odjeće
NKD 14.13 - Proizvodnja ostale vanjske odjeće
NKD 14.14 - Proizvodnja rublja
NKD 14.19 - Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
NKD 14.20 - Proizvodnja proizvoda od krzna
NKD 14.31 - Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
NKD 14.39 - Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
NKD 15.11 - Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
NKD 15.12 - Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
NKD 15.20 - Proizvodnja obuće
NKD 16.10 - Piljenje i blanjanje drva
NKD 16.21 - Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
NKD 16.22 - Proizvodnja sastavljenog parketa
NKD 16.23 - Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
NKD 16.24 - Proizvodnja ambalaže od drva
NKD 16.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
NKD 17.11 - Proizvodnja celuloze
NKD 17.12 - Proizvodnja papira i kartona
NKD 17.21 - Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
NKD 17.22 - Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
NKD 17.23 - Proizvodnja uredskog materijala od papira
NKD 17.24 - Proizvodnja zidnih tapeta
NKD 17.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
NKD 18.11 - Tiskanje novina
NKD 18.12 - Ostalo tiskanje
NKD 18.13 - Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
NKD 18.14 - Knjigoveške i srodne usluge
NKD 18.20 - Umnožavanje snimljenih zapisa
NKD 19.10 - Proizvodnja proizvoda koksnih peći
NKD 19.20 - Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
NKD 20.11 - Proizvodnja industrijskih plinova
NKD 20.12 - Proizvodnja koloranata i pigmenata
NKD 20.13 - Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
NKD 20.14 - Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
NKD 20.15 - Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
NKD 20.16 - Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
NKD 20.17 - Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
NKD 20.20 - Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
NKD 20.30 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
NKD 20.41 - Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
NKD 20.42 - Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
NKD 20.51 - Proizvodnja eksploziva
NKD 20.52 - Proizvodnja ljepila
NKD 20.53 - Proizvodnja eteričnih ulja
NKD 20.59 - Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
NKD 20.60 - Proizvodnja umjetnih vlakana
NKD 21.10 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
NKD 21.20 - Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
NKD 22.11 - Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
NKD 22.19 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
NKD 22.21 - Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
NKD 22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike
NKD 22.23 - Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
NKD 22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
NKD 23.11 - Proizvodnja ravnog stakla
NKD 23.12 - Oblikovanje i obrada ravnog stakla
NKD 23.13 - Proizvodnja šupljeg stakla
NKD 23.14 - Proizvodnja staklenih vlakana
NKD 23.19 - Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
NKD 23.20 - Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
NKD 23.31 - Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
NKD 23.32 - Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
NKD 23.41 - Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
NKD 23.42 - Proizvodnja sanitarne keramike
NKD 23.43 - Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
NKD 23.44 - Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
NKD 23.49 - Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
NKD 23.51 - Proizvodnja cementa
NKD 23.52 - Proizvodnja vapna i gipsa
NKD 23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
NKD 23.62 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
NKD 23.63 - Proizvodnja gotove betonske smjese
NKD 23.64 - Proizvodnja žbuke
NKD 23.65 - Proizvodnja fibro-cementa
NKD 23.69 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
NKD 23.70 - Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
NKD 23.91 - Proizvodnja brusnih proizvoda
NKD 23.99 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
NKD 24.10 - Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
NKD 24.20 - Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
NKD 24.31 - Hladno vučenje šipki
NKD 24.32 - Hladno valjanje uskih vrpci
NKD 24.33 - Hladno oblikovanje i profiliranje
NKD 24.34 - Hladno vučenje žice
NKD 24.41 - Proizvodnja plemenitih metala
NKD 24.42 - Proizvodnja aluminija
NKD 24.43 - Proizvodnja olova, cinka i kositra
NKD 24.44 - Proizvodnja bakra
NKD 24.45 - Proizvodnja ostalih obojenih metala
NKD 24.46 - Obrada nuklearnoga goriva
NKD 24.51 - Lijevanje željeza
NKD 24.52 - Lijevanje čelika
NKD 24.53 - Lijevanje lakih metala
NKD 24.54 - Lijevanje ostalih obojenih metala
NKD 25.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
NKD 25.12 - Proizvodnja vrata i prozora od metala
NKD 25.21 - Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
NKD 25.29 - Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
NKD 25.30 - Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
NKD 25.40 - Proizvodnja oružja i streljiva
NKD 25.50 - Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
NKD 25.61 - Obrada i prevlačenje metala
NKD 25.62 - Strojna obrada metala
NKD 25.71 - Proizvodnja sječiva
NKD 25.72 - Proizvodnja brava i okova
NKD 25.73 - Proizvodnja alata
NKD 25.91 - Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
NKD 25.92 - Proizvodnja ambalaže od lakih metala
NKD 25.93 - Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
NKD 25.94 - Proizvodnja zakovica i vijčane robe
NKD 25.99 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
NKD 26.11 - Proizvodnja elektroničkih komponenata
NKD 26.12 - Proizvodnja punih elektroničkih ploča
NKD 26.20 - Proizvodnja računala i periferne opreme
NKD 26.30 - Proizvodnja komunikacijske opreme
NKD 26.40 - Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
NKD 26.51 - Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
NKD 26.52 - Proizvodnja satova
NKD 26.60 - Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
NKD 26.70 - Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
NKD 26.80 - Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
NKD 27.11 - Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
NKD 27.12 - Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
NKD 27.20 - Proizvodnja baterija i akumulatora
NKD 27.31 - Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
NKD 27.32 - Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
NKD 27.33 - Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
NKD 27.40 - Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
NKD 27.51 - Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
NKD 27.52 - Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
NKD 27.90 - Proizvodnja ostale električne opreme
NKD 28.11 - Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
NKD 28.12 - Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
NKD 28.13 - Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
NKD 28.14 - Proizvodnja ostalih slavina i ventila
NKD 28.15 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
NKD 28.21 - Proizvodnja peći i plamenika
NKD 28.22 - Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
NKD 28.23 - Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
NKD 28.24 - Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
NKD 28.25 - Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
NKD 28.29 - Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
NKD 28.30 - Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
NKD 28.41 - Proizvodnja strojeva za obradu metala
NKD 28.49 - Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
NKD 28.91 - Proizvodnja strojeva za metalurgiju
NKD 28.92 - Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
NKD 28.93 - Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
NKD 28.94 - Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
NKD 28.95 - Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
NKD 28.96 - Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
NKD 28.99 - Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
NKD 29.10 - Proizvodnja motornih vozila
NKD 29.20 - Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
NKD 29.31 - Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
NKD 29.32 - Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
NKD 30.11 - Gradnja brodova i plutajućih objekata
NKD 30.12 - Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
NKD 30.20 - Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
NKD 30.30 - Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
NKD 30.40 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila
NKD 30.91 - Proizvodnja motocikala
NKD 30.92 - Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
NKD 30.99 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
NKD 31.01 - Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
NKD 31.02 - Proizvodnja kuhinjskog namještaja
NKD 31.03 - Proizvodnja madraca
NKD 31.09 - Proizvodnja ostalog namještaja
NKD 32.11 - Proizvodnja novca
NKD 32.12 - Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
NKD 32.13 - Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
NKD 32.20 - Proizvodnja glazbenih instrumenata
NKD 32.30 - Proizvodnja sportske opreme
NKD 32.40 - Proizvodnja igara i igračaka
NKD 32.50 - Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
NKD 32.91 - Proizvodnja metla i četaka
NKD 32.99 - Ostala prerađivačka industrija, d. n.
NKD 33.11 - Popravak proizvoda od metala
NKD 33.12 - Popravak strojeva
NKD 33.13 - Popravak elektroničke i optičke opreme
NKD 33.14 - Popravak električne opreme
NKD 33.15 - Popravak i održavanje brodova i čamaca
NKD 33.16 - Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
NKD 33.17 - Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
NKD 33.19 - Popravak ostale opreme
NKD 33.20 - Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
NKD 35.11 - Proizvodnja električne energije
NKD 35.12 - Prijenos električne energije
NKD 35.13 - Distribucija električne energije
NKD 35.14 - Trgovina električnom energijom
NKD 35.21 - Proizvodnja plina
NKD 35.22 - Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
NKD 35.23 - Trgovina plinom distribucijskom mrežom
NKD 35.30 - Opskrba parom i klimatizacija
NKD 36.00 - Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
NKD 37.00 - Uklanjanje otpadnih voda
NKD 38.11 - Skupljanje neopasnog otpada
NKD 38.12 - Skupljanje opasnog otpada
NKD 38.21 - Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
NKD 38.22 - Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
NKD 38.31 - Rastavljanje olupina
NKD 38.32 - Oporaba posebno izdvojenih materijala
NKD 39.00 - Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
NKD 41.10 - Organizacija izvedbe projekata za zgrade
NKD 41.20 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
NKD 42.11 - Gradnja cesta i autocesta
NKD 42.12 - Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
NKD 42.13 - Gradnja mostova i tunela
NKD 42.21 - Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
NKD 42.22 - Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
NKD 42.91 - Gradnja vodnih građevina
NKD 42.99 - Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
NKD 43.11 - Uklanjanje građevina
NKD 43.12 - Pripremni radovi na gradilištu
NKD 43.13 - Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
NKD 43.21 - Elektroinstalacijski radovi
NKD 43.22 - Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
NKD 43.29 - Ostali građevinski instalacijski radovi
NKD 43.31 - Fasadni i štukaturski radovi
NKD 43.32 - Ugradnja stolarije
NKD 43.33 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
NKD 43.34 - Soboslikarski i staklarski radovi
NKD 43.39 - Ostali završni građevinski radovi
NKD 43.91 - Radovi na krovištu
NKD 43.99 - Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
NKD 45.11 - Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
NKD 45.19 - Trgovina ostalim motornim vozilima
NKD 45.20 - Održavanje i popravak motornih vozila
NKD 45.31 - Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
NKD 45.32 - Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
NKD 45.40 - Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
NKD 46.11 - Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama...
NKD 46.12 - Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima
NKD 46.13 - Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
NKD 46.14 - Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
NKD 46.15 - Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
NKD 46.16 - Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
NKD 46.17 - Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
NKD 46.18 - Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode
NKD 46.19 - Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
NKD 46.21 - Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
NKD 46.22 - Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
NKD 46.23 - Trgovina na veliko živom stokom
NKD 46.24 - Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
NKD 46.31 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
NKD 46.32 - Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
NKD 46.33 - Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
NKD 46.34 - Trgovina na veliko pićima
NKD 46.35 - Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
NKD 46.36 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
NKD 46.37 - Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
NKD 46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke
NKD 46.39 - Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
NKD 46.41 - Trgovina na veliko tekstilom
NKD 46.42 - Trgovina na veliko odjećom i obućom
NKD 46.43 - Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
NKD 46.44 - Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
NKD 46.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
NKD 46.46 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
NKD 46.47 - Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
NKD 46.48 - Trgovina na veliko satovima i nakitom
NKD 46.49 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
NKD 46.51 - Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
NKD 46.52 - Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
NKD 46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
NKD 46.62 - Trgovina na veliko alatnim strojevima
NKD 46.63 - Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
NKD 46.64 - Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje
NKD 46.65 - Trgovina na veliko uredskim namještajem
NKD 46.66 - Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
NKD 46.69 - Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
NKD 46.71 - Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
NKD 46.72 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
NKD 46.73 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
NKD 46.74 - Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
NKD 46.75 - Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
NKD 46.76 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
NKD 46.77 - Trgovina na veliko ostacima i otpacima
NKD 46.90 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
NKD 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim pr.
NKD 47.19 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.22 - Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.23 - Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.24 - Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatk. u spec. prod.
NKD 47.25 - Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.26 - Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.29 - Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.30 - Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.41 - Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.
NKD 47.42 - Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.43 - Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.52 - Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.53 - Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.
NKD 47.54 - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.59 - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.
NKD 47.61 - Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.62 - Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.63 - Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.64 - Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.65 - Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.71 - Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.72 - Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
NKD 47.73 - Ljekarne
NKD 47.74 - Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijal. prodavaonicama
NKD 47.75 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom...
NKD 47.77 - Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.78 - Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.79 - Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.81 - Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
NKD 47.82 - Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
NKD 47.89 - Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
NKD 47.91 - Trgovina na malo preko pošte ili interneta
NKD 47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
NKD 49.10 - Željeznički prijevoz putnika, međugradski prijevoz
NKD 49.20 - Željeznički prijevoz robe
NKD 49.31 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
NKD 49.32 - Taksi služba
NKD 49.39 - Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
NKD 49.41 - Cestovni prijevoz robe
NKD 49.42 - Usluge preseljenja
NKD 49.50 - Cjevovodni transport
NKD 50.10 - Pomorski i obalni prijevoz putnika
NKD 50.20 - Pomorski i obalni prijevoz robe
NKD 50.30 - Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
NKD 50.40 - Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
NKD 51.10 - Zračni prijevoz putnika
NKD 51.21 - Zračni prijevoz robe
NKD 51.22 - Svemirski prijevoz
NKD 52.10 - Skladištenje robe
NKD 52.21 - Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
NKD 52.22 - Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
NKD 52.23 - Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
NKD 52.24 - Prekrcaj tereta
NKD 52.29 - Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
NKD 53.10 - Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
NKD 53.20 - Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
NKD 55.10 - Hoteli i sličan smještaj
NKD 55.20 - Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
NKD 55.30 - Kampovi i prostori za kampiranje
NKD 55.90 - Ostali smještaj
NKD 56.10 - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
NKD 56.21 - Djelatnosti keteringa
NKD 56.29 - Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
NKD 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
NKD 58.11 - Izdavanje knjiga
NKD 58.12 - Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
NKD 58.13 - Izdavanje novina
NKD 58.14 - Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
NKD 58.19 - Ostala izdavačka djelatnost
NKD 58.21 - Izdavanje računalnih igara
NKD 58.29 - Izdavanje ostalog softvera
NKD 59.11 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
NKD 59.12 - Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
NKD 59.13 - Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
NKD 59.14 - Djelatnosti prikazivanja filmova
NKD 59.20 - Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
NKD 60.10 - Emitiranje radijskog programa
NKD 60.20 - Emitiranje televizijskog programa
NKD 61.10 - Djelatnosti žičane telekomunikacije
NKD 61.20 - Djelatnosti bežične telekomunikacije
NKD 61.30 - Djelatnosti satelitske telekomunikacije
NKD 61.90 - Ostale telekomunikacijske djelatnosti
NKD 62.01 - Računalno programiranje
NKD 62.02 - Savjetovanje u vezi s računalima
NKD 62.03 - Upravljanje računalnom opremom i sustavom
NKD 62.09 - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
NKD 63.11 - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
NKD 63.12 - Internetski portali
NKD 63.91 - Djelatnosti novinskih agencija
NKD 63.99 - Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
NKD 64.11 - Središnje bankarstvo
NKD 64.19 - Ostalo novčarsko posredovanje
NKD 64.20 - Djelatnosti holding-društava
NKD 64.30 - Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti
NKD 64.91 - Financijski leasing
NKD 64.92 - Ostalo kreditno posredovanje
NKD 64.99 - Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
NKD 65.11 - Životno osiguranje
NKD 65.12 - Ostalo osiguranje
NKD 65.20 - Reosiguranje
NKD 65.30 - Mirovinski fondovi
NKD 66.11 - Poslovanje financijskih tržišta
NKD 66.12 - Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
NKD 66.19 - Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
NKD 66.21 - Procjena rizika i štete
NKD 66.22 - Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
NKD 66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
NKD 66.30 - Djelatnosti upravljanja fondovima
NKD 68.10 - Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
NKD 68.20 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
NKD 68.31 - Agencije za poslovanje nekretninama
NKD 68.32 - Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
NKD 69.10 - Pravne djelatnosti
NKD 69.20 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
NKD 70.10 - Upravljačke djelatnosti
NKD 70.21 - Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
NKD 70.22 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
NKD 71.11 - Arhitektonske djelatnosti
NKD 71.12 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
NKD 71.20 - Tehničko ispitivanje i analiza
NKD 72.11 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
NKD 72.19 - Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
NKD 72.20 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
NKD 73.11 - Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
NKD 73.12 - Oglašavanje preko medija
NKD 73.20 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
NKD 74.10 - Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
NKD 74.20 - Fotografske djelatnosti
NKD 74.30 - Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
NKD 74.90 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
NKD 75.00 - Veterinarske djelatnosti
NKD 77.11 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
NKD 77.12 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
NKD 77.21 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
NKD 77.22 - Iznajmljivanje videokaseta i diskova
NKD 77.29 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
NKD 77.31 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
NKD 77.32 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
NKD 77.33 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
NKD 77.34 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
NKD 77.35 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
NKD 77.39 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
NKD 77.40 - Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda...
NKD 78.10 - Djelatnosti agencija za zapošljavanje
NKD 78.20 - Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
NKD 78.30 - Ostalo ustupanje ljudskih resursa
NKD 79.11 - Djelatnosti putničkih agencija
NKD 79.12 - Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
NKD 79.90 - Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
NKD 80.10 - Djelatnosti privatne zaštite
NKD 80.20 - Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
NKD 80.30 - Istražne djelatnosti
NKD 81.10 - Upravljanje zgradama
NKD 81.21 - Osnovno čišćenje zgrada
NKD 81.22 - Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
NKD 81.29 - Ostale djelatnosti čišćenja
NKD 81.30 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
NKD 82.11 - Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
NKD 82.19 - Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
NKD 82.20 - Djelatnosti pozivnih centara
NKD 82.30 - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
NKD 82.91 - Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
NKD 82.92 - Djelatnosti pakiranja
NKD 82.99 - Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
NKD 84.11 - Opće djelatnosti javne uprave
NKD 84.12 - Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi
NKD 84.13 - Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
NKD 84.21 - Vanjski poslovi
NKD 84.22 - Poslovi obrane
NKD 84.23 - Sudske i pravosudne djelatnosti
NKD 84.24 - Poslovi javnog reda i sigurnosti
NKD 84.25 - Djelatnosti vatrogasne službe
NKD 84.30 - Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
NKD 85.10 - Predškolsko obrazovanje
NKD 85.20 - Osnovno obrazovanje
NKD 85.31 - Opće srednje obrazovanje
NKD 85.32 - Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
NKD 85.41 - Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
NKD 85.42 - Visoko obrazovanje
NKD 85.51 - Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
NKD 85.52 - Obrazovanje i poučavanje u području kulture
NKD 85.53 - Djelatnosti vozačkih škola
NKD 85.59 - Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
NKD 85.60 - Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
NKD 86.10 - Djelatnosti bolnica
NKD 86.21 - Djelatnosti opće medicinske prakse
NKD 86.22 - Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
NKD 86.23 - Djelatnosti stomatološke prakse
NKD 86.90 - Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
NKD 87.10 - Djelatnosti ustanova za njegu
NKD 87.20 - Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne...
NKD 87.30 - Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
NKD 87.90 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
NKD 88.10 - Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
NKD 88.91 - Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
NKD 88.99 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
NKD 90.01 - Izvođačka umjetnost
NKD 90.02 - Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
NKD 90.03 - Umjetničko stvaralaštvo
NKD 90.04 - Rad umjetničkih objekata
NKD 91.01 - Djelatnosti knjižnica i arhiva
NKD 91.02 - Djelatnosti muzeja
NKD 91.03 - Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
NKD 91.04 - Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
NKD 92.00 - Djelatnosti kockanja i klađenja
NKD 93.11 - Rad sportskih objekata
NKD 93.12 - Djelatnosti sportskih klubova
NKD 93.13 - Fitnes centri
NKD 93.19 - Ostale sportske djelatnosti
NKD 93.21 - Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
NKD 93.29 - Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
NKD 94.11 - Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
NKD 94.12 - Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
NKD 94.20 - Djelatnosti sindikata
NKD 94.91 - Djelatnosti vjerskih organizacija
NKD 94.92 - Djelatnosti političkih organizacija
NKD 94.99 - Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
NKD 95.11 - Popravak računala i periferne opreme
NKD 95.12 - Popravak komunikacijske opreme
NKD 95.21 - Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
NKD 95.22 - Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
NKD 95.23 - Popravak obuće i proizvoda od kože
NKD 95.24 - Popravak namještaja i pokućstva
NKD 95.25 - Popravak satova i nakita
NKD 95.29 - Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
NKD 96.01 - Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
NKD 96.02 - Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
NKD 96.03 - Pogrebne i srodne djelatnosti
NKD 96.04 - Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
NKD 96.09 - Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
NKD 97.00 - Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
NKD 98.10 - Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
NKD 98.20 - Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
NKD 99.00 - Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijelaDodatna pomoć: Detaljnji i opisni pregled kasifikacije djelatnosti u PDF formatu