POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
20. 3. 2019.  
POSLOVNE USLUGE BAZE PODATAKA ISTRAŽIVANJA ZASTUPANJE PUBLIKACIJE
IZRADA STRANICA WEB HOSTING E-MARKETING AKTUALNO KONTAKT
Hosting - naslovna Upute za korisnike
Što je hosting Provjera domena
Hrvatske domene Dodatne usluge
Strane domene Web design
Cjenik i narudžbe   Obavijesti
Poslovni web katalog POSLOVNI FORUM
POSTUPAK REGISTRACIJE HRVATSKIH HR-I DOMENA

HRVATSKE DOMENE - UPUTE ZA REGISTRACIJU DOMENA

WINDOWS WEB HOSTING - Besplatna registracija "hr" domena


Na temelju Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom (u daljnjem tekstu Pravilnik), kojeg je 20. prosinca 2000. godine donijelo Upravno vijeće Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, HR-DNS služba dana 01. kolovoza 2001. godine utvrđuje

Postupak registracije HR-I domena


Postupkom registracije domena stječe se pravo korištenja domene u skladu s Pravilnikom.

HR-I domena je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod razine HR domene.

Svrha HR-I domene je unapređenje informacijskog prostora RH, omogućavanjem pravnim i fizičkim osobama stvaranje virtualnog identiteta za kvalitetne informacijske servise iz predmetnog područja navedenog u zahtjevu za registraciju domene. Predmetna područja trebaju biti vezana uz prirodna, gospodarska, povijesna, kulturna, znanstvena ili druga intelektualna ili materijalna bogatstava, resurse ili dostignuća, te interesantna ili važna za RH.


Pravila registracije HR-I domene kao i prava i obveze vezane uz registraciju i uporabu HR-I domene definirani su u člancima 45. 47. i 57.- 60. Pravilnika.


HR-I domene podliježu obaveznoj preregistraciji prema odredbama Pravilnika svake 2 godine.

Korisnik HR-I domene može biti:

- pravna osoba registrirana u RH
- fizička osoba građani RH

Pojedini korisnik može registrirati najviše dvije HR-I domene.

Kod podnošenja zahtjeva za HR-I domenu podnositelj zahtjeva treba posebno obrazložiti (dokazati) svoju kvalificiranost za podnošenje takvog zahtjeva, tj. treba izložiti razloge i ciljeve registracije domene, dostaviti plan upravljanja (organizacijski, informacijski i terminski) traženim domenskim prostorom i dokazati svoju kompetentnost za predmetno područje za koje se domena registrira.


Uz obrazloženje, zahtjevu treba priložiti:
preporuku nadležnog tijela državne uprave da se podnositelju zahtjeva odobri registracija tražene domene;
ili
dokaz da je od nadležnog tijela državne uprave u pisanom obliku zatražio preporuku i izjavu da nije u roku od 60 dana od dana dostavljanja tog zahtjeva dobio odgovor toga tijela.


Po primitku potpunog zahtjeva HR-DNS služba će podatke iz zahtjeva odmah, a najkasnije 10 dana od zaprimanja zahtjeva javno objaviti na adresi: http://www.dns.hr/HR-I-zahtjevi/
Ukoliko u razdoblju od 15 dana od dana javnog objavljivanja podataka o zahtjevu, HR-DNS služba ne zaprimi drugi zahtjev za domenu istog naziva, HR-DNS služba će odlučiti o zahtjevu sukladno odredbama Pravilnika. U slučaju zaprimanja drugog zahtjeva HR-DNS služba će:
odbiti zahtjev iz stavka 1., u slučaju da se u drugom zahtjevu radi o pravovaljanom zahtjevu za HR-P ili HR-V domenu;
uputiti podnositelje zahtjeva da svoj spor riješe sporazumno ili postupkom arbitraže.


HR-DNS služba će obavijestiti nadležno tijelo državne uprave iz članka 45. pravilnika o registraciji HR-I domene, za koju je od toga tijela zatražena preporuka.


Za registraciju HR-I domene naplaćuje se naknada. Nakon isteka rokova predvidjenih Pravilnikom, a na osnovu potpunog zahtjeva HR-DNS služba će u slučaju pozitivne odluke podnositelja zhtjeva obavijestiti o načinu plaćanja naknade za registraciju domene. Podnositelj zahtjeva treba dostaviti kopiju uplatnice HR-DNS službi, a registracija će se provesti kada na računu CARNeta bude registrirana uplata.


Korisnik HR-I domene obavezan je zatražiti preregistraciju domene najkasnije 60 dana prije isteka dvogodišnjeg razdoblja od dana registracije te domene. Preregistracija domene se provodi prema posebnim odredbamao postupku registracije HR-I domena (članci 45. i 46. pravilnika).Preregistracija domene bez preporuke nadležnog tijela državne uprave može se provesti najviše dva puta.U slučaju zaprimanja drugog zahtjeva u postupku preregistracijeHR-DNS služba će, bez obzira n vrstu drugog zahtjeva uputiti podnositelje zahtjeva da svoj spor riješe sporazumno ili postupkom arbitraže. Do postizanja sporazuma ili donošenja odluke arbitražnog vijeća korisniku HR-I domene će biti omogućen nastavak korištenja domene.


Domene registrirane kao HR-I domene obavezno se upisuju na popis HR-I domena, koji se javno objavljuje na adresi http://www.dns.hr/HR-I-domene/. Popis HR-I domena za svaku domenu sadrži naziv domene, korisnika domene, datum podnošenja zahtjeva, te obrazloženje ili sažetak obrazloženja koje je korisnik domene dao pri podnošenju zahtjeva za registraciju.


Naziv HR-I domene predstavlja niz znakova koji mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:
sastoji se samo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), znamenke "0"-"9" i znak "-";
sastoji se od najmanje 3, a najviše 65 znakova;
prvi i zadnji znak u nizu ne može biti "-";
ne može se sastojati samo od znamenaka.


Korisnik HR-I domene može domenu koristiti isključivo za posebne namjene, zbog kojih je domena registrirana. Prezentacija ili objavljivanje djelatnosti korisnika, odnosno virtualni identitet korisnika, njegovih dužnosnika, zaposlenika ili suradnika ili virtualni identitet ili tržišne potrebe njegovih proizvoda ne mogu se ostvarivati putem HR-I domene, nego se ostvaruju putem osnovne (HR-P ili HR-F) domene ili HR-T domene, koje korisnik za navedene potrebe može registrirati.


Korisnik HR-I domene obavezan je u roku 30 dana od registracije domene aktivirati domenu i započeti s javnim objavljivanjem informacija iz predmetnog područja za koje je domena registrirana. Korisnik HR-I domene treba se trajno brinuti za kvalitetu i ažurnost informacija koje javno objavljuje koristeći tu domenu.


Podnositelji zahtjeva upućuju se da prije podnošenja zahtjeva provjere da li je domena koju žele registrirati slobodna, kako bi se izbjegle dodatne komunikacije i slanje novih zahtjeva.


Ne može se podnijeti zahtjev za domenu koja je već registrirana.


Zahtjev za registraciju HR-I domene obavezno se podnosi na obrascu HRTLD_I, na kojem je obavezno navesti sljedeće podatke:

naziv HR-I domene;
puni naziv podnositelja zahtjeva, kako je upisan u registar ili ime i prezime fuzičke osobe, podnositelja zahtjeva;
podatke o registraciji pravne osobe (naziv JD-registra, naziv državnog tijela koje vodi registar, te matični broj u tom registru) ili JMBG;
službene podatke o podnositelju zahtjeva (ulicu, kućni broj, poštanski broj, grad, e-mail adresu, broj telefona i telefaksa);
podatke o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva ako je podnositelj pravna osoba;
podatke o administrativno-tehničkoj kontakt osobi ili opunomoćeniku za tehničke poslove oko registracije, upravljanja i održavanja domene;
odabrani jedan način kako se želi primiti Rješenje o registraciji domene (Rješenja o registraciji domene HR-DNS služba dostavlja elektroničkom poštom, osim u slučajevima kada korisnik domene zatraži drugačiji način dostavljanja Rješenja (pismovnom pošiljkom, faxom);
potpis odgovorne osobe i pečat podnositelja zahtjeva ili potpis fizičke osobe.


Odgovorna osoba podnositelja zahtjeva je fizička osoba zaposlena kod podnostelja zahtjeva korisnika domene. Uobičajeno je to član uprave.


Administrativno-tehnička kontakt osoba, koju imenuje podnositelj zahtjeva - korisnik domene, je fizička osoba zaposlena kod podnositelja zahtjeva/korisnika, s kojom će HR-DNS služba, putem elektroničke pošte, rješavati sva operativna pitanja vezana uz registraciju, upravljanje, funkcioniranje i održavanje domene. Opunomoćenik, kojeg imenuje podnositelj zahtjeva - korisnik domene, je fizička osoba ili pravna osoba i zaposlenik te pravne osobe, koje podnositelj zahtjeva - korisnik domene opunomoćuje za obavljanje poslova administrativno-tehničke kontakt osobe.. Bez obzira na imenovanje administrativno-tehničke kontakt osobe ili opunomoćenika, podnositelj zahtjeva - korisnik domene, ostaje isključivim nositeljem prava i obveza korisnika domene. HR-DNS služba će u svim operativnim situacijama vezanim uz domenu kontaktirati putem elektroničke pošte s imenovanom kontakt osobom / opunomoćenikom, te će smatrati da ta osoba u potpunosti i samostalno zastupa stavove i interese podnositelja zahtjeva - korisnika domene.


U situacijama kritičnim za uporabu domene (npr. deaktiviranje domene ili dostavljanje obavijesti o brisanju domene iz registra) HR-DNS služba će se obratiti direktno korisniku domene.


Popunjeni zahtjev za registraciju HR-I domene zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom se dostavlja (kao pismovna pošiljka ili putem urudžbenog zapisnika) na adresu:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet - HR-DNS služba
Josipa Marohnića bb
HR-10000 ZAGREB


Podnositelj Zahtjeva je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu i za vjerodostojnost dokumentacije, koja se zajedno sa zahtjevom dostavljena HR-DNS službi. Podnositelj zahtjeva - korisnik domene obavezan je HR-DNS službi kontinuirano dostavljati promjene svih podataka navedenih u zahtjevu, odmah po nastanku promjene.Nepoštivanje ovih odredbi znači prekršaj, te omogućava primjenu sankcija predviđenih Pravilnikom.


HR-DNS služba odlučuje samo o potpunim zahtjevima. Nepotpunim zahtjevom će se smatrati:
Zahtjev uz koji nije priložena tražena dokumentacija.
Neovjereni zahtjev.
Neispravno popunjen zahtjev (neispunjeni traženi podaci ili nedozvoljeni znakovi u imenu domene).


HR-DNS služba obrađuje i odlučuje o zahtjevima redoslijedom njihovog zaprimanja u službi. Od trenutka zaprimanja zahtjeva do završetka postupka registracije, domena, zatražena u zahtjevu, rezervirana je za podnositelja zahtjeva. Za svaki zaprimljeni potpuni zahtjev HR-DNS služba će u najkraćem mogućem roku zdati Rješenje o registraciji domene unutar vršne "hr" domene (u daljnjem tekstu Rješenje) ili Odluku o odbijanju registracije domene (u daljnjem tekstu Odluka o odbijanju).


Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva i imenovanoj adminsitrativno-tehničkoj kontakt osobi, odnosno opunomoćeniku, putem elektroničke pošte. Tekst Rješenja obavezno sadrži urudžbeni broj, naziv domene, kao i naziv korisnika domene, kojem se domena daje na korištenje.Elektronička poruka s tekstom Rješenja obavezno se potpisuje PGP potpisom HR-DNS službe. Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju domene, podnositelj zahtjeva može zatražiti dostavljanje rješenja pismovnom pošiljkom.
Odluka o odbijanju se dostavlja podnositelju zahtjeva i imenovanoj adminsitrativno-tehničkoj kontakt osobi, odnosno opunomoćeniku, putem elektroničke pošte. Tekst Odluke o odbijanju obavezno sadrži urudžbeni broj, naziv domene, kao i obrazloženje zbog čega je zahtjev za registraciju domene odbijen.Elektronička poruka s tekstom Odluke o odbijanju obavezno se potpisuje PGP potpisom HR-DNS službe.


Podnositelj Zahtjeva, u slučaju donošenja Rješenja o registraciji domene, kao korisnik domene, danom donošenja Rješenja stječe sva prava, te preuzima sve obaveze prema CARNetu i trećim stranama, a u skladu s Pravilnikom.


Na dan donošenja Rješenja, HR-DNS služba upisuje registriranu domenu u Registar domena u HR domeni, čime podaci o domeni i korisniku domenu postaju javno dostupni.


Na Odluku o odbijanju HR-DNS službe u postupku registracije domene podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu Povjerenstvu za HR domenu.
Žalba se podnosi u pisanom obliku i dostavlja Ravnatelju CARNeta s naznakom 'Za Povjerenstvo za "hr" domenu', bilo putem urudžbenog zapisnika CARNeta bilo kao preporučena pismovna pošiljka.Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana dostave odluke podnositelju zahtjeva.Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe o istoj donijeti pisanu odluku s obrazloženjem. Odluka Povjerenstva se dostavlja HR-DNS službi i podnositelju žalbe, preporučenom pismovnom pošiljkom. Odluke Povjerenstva su konačne i ovršne. Istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno danom donošenja odluke Povjerenstva završava postupak registracije domene.
Poslovni forum besplatno posreduje pri registraciji domena.

Mi ispunjavamo sve potrebne obrasce i obavljamo sve potrebne formalnosti.

Ukoliko želite besplatno registrirati samo domenu, pošaljite nam Vaš upit na
info@poslovniforum.hr , a ukoliko želite na Internetu i objaviti sadržaj (postaviti web stranice) tada Vam je potreban i hosting (prostor za smještaj stranica) te molimo da ispunite obrazac za narudžbu hostinga koji se nalazi OVDJEHRVATSKE DOMENE - UPUTE ZA REGISTRACIJU DOMENA

WINDOWS WEB HOSTING - Besplatna registracija domena

 

IZRADA WEB STRANICA     IZRADA WEB STRANICA      IZRADA WEB STRANICA


 

 
Poslovni forum - One Stop Shop

Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Hosting i domene
Imenici i adresari
Poslovni ugovori
Poslovni planovi
Poslovne usluge
Trgovine i usluge
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatne stvari
Poslovni forum
Primjeri ugovora
Poslovne ponude
Poslovni forum d.o.o. - Trgovačko društvo za informatiku i poslovne usluge
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - ADRESAR POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - WEB HOSTING - PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA - PREDSTAVLJANJE I POVEZIVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH PROJEKATA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - MARKETING - WEB DESIGN - ZAJMOVI - KREDITI - INFORMACIJE - TEČAJNA LISTA - JAVNI NATJEČAJI - PRAVO - PRAVNI SAVJETI - POREZI - EKONOMIJA - FINANCIJE - BANKARSTVO - POSLOVNI FORUM - PREGLED KORISNIH PRILOGA - PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - ZASTUPANJE - TRGOVAČKO POSREDOVANJE - KONZALTING - VIJESTI - INFORMACIJE - POSTANITE KORISNIK POSLOVNOG FORUMA - NAJBRŽI I NAJLAKŠI PUT DO SVIH INFORMACIJA - WEB WINDOWS HOSTING - IZRADA INTERNET STRANICA - KNJIGOVODSTVO - IZRADA INVESTICIJSKIH PROGRAMA - TURIZAM - INDUSTRIJA - TRGOVINA - POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA POSLOVNIH SUBJEKATA - PRETRAŽIVANJE - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - FINANCIRANJE NOVIH IDEJA - UVOZ - IZVOZ - TRGOVAČKO PRAVO - UGOVORI - RAČUNOVODSTVO - ADRESARI I POSLOVNI IMENICI - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - PROVJERA BONITETA - KONZULTACIJE - MARKETING - PRIMJERI TRGOVAČKIH UGOVORA - NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI - BAZA PODATAKA - FINANCIJE - PODUZETNIŠTVO - PONUDA I POTRAŽNJA PODUZEĆA - SAMOSTALNE DJELATNOSTI - KONCESIJE - VIJESTI - ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - ANKETA - MAILING LISTA - POSEBNI PRILOZI - INFORMATIKA I POSLOVNE USLUGE - KONZALTING - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA - KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA - SVE INFORMACIJE NA DOHVAT RUKE
Sva prava pridržana - Poslovni forum d.o.o.
www.poslovniforum.hr  -   info@poslovniforum.hr