POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
20. 3. 2019.  
POSLOVNE USLUGE BAZE PODATAKA ISTRAŽIVANJA ZASTUPANJE PUBLIKACIJE
IZRADA STRANICA WEB HOSTING E-MARKETING AKTUALNO KONTAKT
Hosting - naslovna Upute za korisnike
Što je hosting Provjera domena
Hrvatske domene Dodatne usluge
Strane domene Web design
Cjenik i narudžbe   Obavijesti
Poslovni web katalog POSLOVNI FORUM
POSTUPAK REGISTRACIJE HRVATSKIH HR-V DOMENA

HRVATSKE DOMENE - UPUTE ZA REGISTRACIJU DOMENA

WINDOWS WEB HOSTING - Besplatna registracija "hr" domena


Na temelju Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom (u daljnjem tekstu Pravilnik), kojeg je 20. prosinca 2000. godine donijelo Upravno vijeće Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, HR-DNS služba dana 01. ožujka 2001. godine utvrđuje

Postupak registracije HR-V domena


Postupkom registracije domena stječe se pravo korištenja domene u skladu s Pravilnikom.

HR-V domena je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod razine HR domene, .

HR- V domena je domena od posebnog značaja za RH i informacijski prostor u RH.

Svrha HR-V domene je omogućavanje kvalitetnog organiziranja i prezentiranja informacija iz predmetnog područja za koje je domena registrirana: . HR-V domene su domene s nazivima zemljopisnih objekata, prirodnih, povijesnih i kulturnih bogatstava, područja ljudske djelatnosti (generičke domene) (članak 11. Pravilnika).

Pravila registracije HR-V domene kao i prava i obveze vezane uz registraciju i uporabu
HR-V domene definirani su u člancima 42. – 44. i 56. Pravilnika.

HR-V domene se registriraju nakon što HR-DNS služba dobije prethodnu suglasnost Povjerenstva.


Korisnik HR-V domene može biti:

tijelo državne uprave ili lokalne samouprave;

savez, profesionalno ili stručno udruženje na državnoj razini (uz preporuku nadležnog tijela državne uprave).

Tipični korisnici HR-V domene su:

ministarstva Republike Hrvatske;

županije;

gradovi i općine u Republici Hrvatskoj;

sportski savezi na državnoj razini.

Domenu s nazivom zemljopisnog objekata može registrirati samo ono tijelo državne uprave ili lokalne samouprave koje je nadležno za područje unutar kojega se u cijelosti nalazi predmetni zemljopisni objekt. Tijela državne uprave ili tijela lokalne samouprave trebaju izbjegavati registraciju domena s nazivima zemljopisnih objekata, posebno nazivima područja jedinica lokalne samouprave, za koje postoje nadležna tijela lokalne samouprave na nižoj razini.

Ostale HR-V domene mogu registrirati samo tijela državne uprave (te savezi i udruženja, uz preporuku tih tijela), u čijoj nadležnosti se nalazi pojedino područje djelatnosti.


Korisnik HR-V domene domenu može koristiti isključivo za posebne namjene zbog kojih je registrirana. Prezentacija ili obavljanje djelatnosti korisnika, odnosno virtualni identitet korisnika, njegovih dužnosnika, zaposlenika ili suradnika ne može se ostvariti putem HR-V domene, nego se ostvaruje putem osnovne (HR-P) domene koju korisnik za navedene potrebe može registrirati.


Naziv HR-V domene predstavlja niz znakova koji mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:


sastoji se samo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), znamenke "0"-"9" i znak "-";


sastoji se od najmanje 3, a najviše 65 znakova;


prvi i zadnji znak u nizu ne može biti "-";


ne može se sastojati samo od znamenaka.


naziv HR-V domene se kao pravilo sastoji od jedne ili više riječi hrvatskog jezika ili nekog od svjetskih jezika.


Registracija HR-V domene je besplatna.


HR-V domene registriraju se na neodređeno vrijeme.


Podnositelji zahtjeva upućuju se da prije podnošenja zahtjeva provjere da li je domena koju žele registrirati slobodna za registraciju, kako bi se izbjegla potreba dodatne komunikacije i slanje novih zahtjeva.


Ne može se podnijeti zahtjev za domenu koja je već registrirana. Ukoliko je sekundarna domena istog naziva već registrirana, zainteresirani podnositelj zahtjeva može postupiti prema odredbama članka 72. Pravilnika.


Zahtjev za registraciju HR-V domene obavezno se podnosi na obrascu HRTLD_V, na kojem je obavezno navesti sljedeće podatke:

naziv HR-V domene, koju se želi registrirati;


puni naziv podnositelja zahtjeva, kako je upisan u registar;


podatke o registraciji pravne osobe (naziv JD-registra, naziv državnog tijela koje vodi registar, te matični broj u tom registru);


službene podatke o podnositelju zahtjeva (ulicu, kućni broj, poštanski broj, grad, e-mail adresu, broj telefona i telefaksa);


podatke o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva;


podatke o administrativno-tehničkoj kontakt osobi ili opunomoćeniku za tehničke poslove oko registracije, upravljanja i održavanja domene;


odabrani jedan način kako se želi primiti Rješenje o registraciji domene (Rješenja o registraciji domene HR-DNS služba dostavlja elektroničkom poštom, osim u slučajevima kada korisnik domene zatraži drugačiji način dostavljanja Rješenja (pismovnom pošiljkom, faxom);


potpis odgovorne osobe i pečat podnositelja zahtjeva.


Obaveznu dodatnu dokumentaciju uz zahtjev za registraciju HR-V domene čini:


Obrazloženje kojim se dokazuje kvalificiranost za podnošenje takvog zahtjeva. Obrazloženje obavezno treba sadržati:


svrhu i ciljeve registracije domene;


razloge zbog kojih se tražena domena smatra važnom za Republiku Hrvatsku;


dokaz (ili izjavu o) nadležnosti podnositelja zahtjeva za predmetno područje za koje se domena registrira;


plan upravljanja domenom:


planirani termin aktiviranja domene


planirane sadržaje i termine objavljivanja tih sadržaja;


plan organizacije domenskog prostora unutar tražene domene.

Obrazloženje se dostavlja na memorandumu podnositelja zahtjeva i potpisuje od strane čelnika tijela državne uprave (odnosno saveza).

Obrazloženje je dostupno javnosti putem web stranica HR-DNS službe.


Preporuku nadležnog tijela državne uprave (ukoliko je podnositelj zahtjeva za savez ili udrugu)


Odgovorna osoba podnositelja zahtjeva, je fizička osoba zaposlena kod podnosteljapodnositelja zahtjeva – korisnika domene. Uobičajeno je to član uprave.


Administrativno-tehnička kontakt osoba, koju imenuje podnositelj zahtjeva - korisnik domene, je fizička osoba zaposlena kod podnositelja zahtjeva/korisnika, s kojom će HR-DNS služba, putem elektroničke pošte, rješavati sva operativna pitanja vezana uz registraciju, upravljanje, funkcioniranje i održavanje domene.

Opunomoćenik, kojeg imenuje podnositelj zahtjeva - korisnik domene, je fizička osoba ili pravna osoba i zaposlenik te pravne osobe, koje podnositelj zahtjeva - korisnik domene opunomoćuje za obavljanje poslova administrativno-tehničke kontakt osobe..

Bez obzira na imenovanje administrativno-tehničke kontakt osobe ili opunomoćenika, podnositelj zahtjeva - korisnik domene, ostaje isključivim nositeljem prava i obveza korisnika domene.

HR-DNS služba će u svim operativnim situacijama vezanim uz domenu kontaktirati putem elektroničke pošte s imenovanom kontakt osobom / opunomoćenikom, te će smatrati da ta osoba u potpunosti i samostalno zastupa stavove i interese podnositelja zahtjeva - korisnika domene.


U situacijama kritičnim za uporabu domene (npr. deaktiviranje domene ili dostavljanje obavijesti o brisanju domene iz registra) HR-DNS služba će se obratiti direktno korisniku domene.


Domene registrirane kao HR-V obavezno se upisuju na popis HR-V domena, koji se javno objavljuje na adresi http://www.dns.hr/HR-V-domene/. Popis HR-V domena za svaku domenu sadrži naziv domene, korisnika domene, datum podnošenja zahtjeva, te obrazloženje ili sažetak obrazloženja koje je korisnik domene dao pri podnošenju zahtjeva za registraciju.


Popunjeni zahtjev za registraciju HR-V domene zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom se dostavlja (kao pismovna pošiljka ili putem urudžbenog zapisnika) na adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet
HR-DNS služba
Josipa Marohnića bb
HR-10000 ZAGREB


Podnositelj Zahtjeva je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu i za vjerodostojnost dokumentacije, koja se zajedno sa zahtjevom dostavljena HR-DNS službi.

Podnositelj zahtjeva - korisnik domene obavezan je HR-DNS službi kontinuirano dostavljati promjene svih podataka navedenih u zahtjevu, odmah po nastanku promjene.

Nepoštivanje ovih odredbi znači prekršaj, te omogućava primjenu sankcija predviđenih Pravilnikom.


HR-DNS služba odlučuje samo o potpunim zahtjevima. Nepotpunim zahtjevom će se smatrati:

Zahtjev uz koji nije priložena tražena dokumentacija.
Neovjereni zahtjev.
Neispravno popunjen zahtjev (neispunjeni traženi podaci).
Ukoliko podnositelj Zahtjeva ne dobije Rješenje o registraciji domene u roku od 10 radnih dana putem elektroničke pošte, preporuča se da kontaktira HR-DNS službu.


HR-DNS služba obrađuje i odlučuje o zahtjevima redoslijedom njihovog zaprimanja u službi. Od trenutka zaprimanja zahtjeva do završetka postupka registracije, domena, zatražena u zahtjevu, rezervirana je za podnositelja zahtjeva.

Za svaki zaprimljeni potpuni zahtjev HR-DNS služba će u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 10 radnih dana, računajući od dana zaprimanja potpunog zahtjeva, izdati Rješenje o registraciji domene unutar vršne "hr" domene (u daljnjem tekstu Rješenje) ili Odluku o odbijanju registracije domene (u daljnjem tekstu Odluka o odbijanju).


HR-DNS služba odluku o registraciji HR-V domene donosi nakon što dobije prethodnu suglasnost Povjerenstva za "hr" domenu.


Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva i imenovanoj adminsitrativnoadministrativno-tehničkoj kontakt osobi, odnosno opunomoćeniku, putem elektroničke pošte.

Tekst Rješenja obavezno sadrži urudžbeni broj, naziv domene, kao i naziv korisnika domene, kojem se domena daje na korištenje.

Elektronička poruka s tekstom Rješenja obavezno se potpisuje PGP potpisom HR-DNS službe.

Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju domene, podnositelj zahtjeva može zatražiti izradu Rješenja i njegovo dostavljanje pismovnom pošiljkom

Odluka o odbijanju se dostavlja podnositelju zahtjeva i imenovanoj adminsitrativnoadministrativno-tehničkoj kontakt osobi, odnosno opunomoćeniku, putem elektroničke pošte.

Tekst Odluke o odbijanju obavezno sadrži urudžbeni broj, naziv domene, kao i obrazloženje zbog čega je zahtjev za registraciju domene odbijen.

Elektronička poruka s tekstom Odluke o odbijanju obavezno se potpisuje PGP potpisom HR-DNS službe.


Podnositelj Zahtjeva, u slučaju donošenja Rješenja o registraciji domene, kao korisnik domene, danom donošenja Rješenja stječe sva prava, te preuzima sve obaveze prema CARNetu i trećim stranama, a u skladu s Pravilnikom.


Na dan donošenja Rješenja, HR-DNS služba upisuje registriranu domenu u Registar domena u HR domeni, čime podaci o domeni i korisniku domenu postaju javno dostupni.


Na Odluku o odbijanju HR-DNS službe u postupku registracije domene podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu Povjerenstvu za HR domenu.

Žalba se podnosi u pisanom obliku i dostavlja Ravnatelju CARNeta s naznakom 'Za Povjerenstvo za "hr" domenu', bilo putem urudžbenog zapisnika CARNeta bilo kao preporučena pismovna pošiljka.

Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana dostave odluke podnositelju zahtjeva.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe o istoj donijeti pisanu odluku s obrazloženjem. Odluka Povjerenstva se dostavlja HR-DNS službi i podnositelju žalbe, preporučenom pismovnom pošiljkom.

Odluke Povjerenstva su konačne i ovršne.

Istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno danom donošenja odluke Povjerenstva završava postupak registracije domene.


Kako bi domena postala aktivna, tj. 'vidljiva' u Internetu i spremna za stvarnu uporabu, potrebno je provesti postupak aktiviranja domene. Navedeni postupak može pokrenuti korisnik domene ili njegov opunomoćenik. Postupak aktiviranja domene podrazumijeva definiranje potrebnih tehničkih podataka (osnovnog i pomoćnog domenskog poslužitelja), te spremnost korisnika domene, odnosno davatelja internet usluga, kojeg je odabrao, da osigura minimalne tehničke preduvjete za stabilan rad domenskog poslužitelja njegove domene.Poslovni forum besplatno posreduje pri registraciji domena.

Mi ispunjavamo sve potrebne obrasce i obavljamo sve potrebne formalnosti.

Ukoliko želite besplatno registrirati samo domenu, pošaljite nam Vaš upit na
info@poslovniforum.hr , a ukoliko želite na Internetu i objaviti sadržaj (postaviti web stranice) tada Vam je potreban i hosting (prostor za smještaj stranica) te molimo da ispunite obrazac za narudžbu hostinga koji se nalazi OVDJEHRVATSKE DOMENE - UPUTE ZA REGISTRACIJU DOMENA

WINDOWS WEB HOSTING - Besplatna registracija domena

 

IZRADA WEB STRANICA     POVOLJNA IZRADA WEB STRANICA      IZRADA WEB STRANICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE


 

 
Poslovni forum - One Stop Shop

Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Hosting i domene
Imenici i adresari
Poslovni ugovori
Poslovni planovi
Poslovne usluge
Trgovine i usluge
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatne stvari
Poslovni forum
Primjeri ugovora
Poslovne ponude
Poslovni forum d.o.o. - Trgovačko društvo za informatiku i poslovne usluge
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - ADRESAR POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - WEB HOSTING - PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA - PREDSTAVLJANJE I POVEZIVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH PROJEKATA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - MARKETING - WEB DESIGN - ZAJMOVI - KREDITI - INFORMACIJE - TEČAJNA LISTA - JAVNI NATJEČAJI - PRAVO - PRAVNI SAVJETI - POREZI - EKONOMIJA - FINANCIJE - BANKARSTVO - POSLOVNI FORUM - PREGLED KORISNIH PRILOGA - PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - ZASTUPANJE - TRGOVAČKO POSREDOVANJE - KONZALTING - VIJESTI - INFORMACIJE - POSTANITE KORISNIK POSLOVNOG FORUMA - NAJBRŽI I NAJLAKŠI PUT DO SVIH INFORMACIJA - WEB WINDOWS HOSTING - IZRADA INTERNET STRANICA - KNJIGOVODSTVO - IZRADA INVESTICIJSKIH PROGRAMA - TURIZAM - INDUSTRIJA - TRGOVINA - POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA POSLOVNIH SUBJEKATA - PRETRAŽIVANJE - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - FINANCIRANJE NOVIH IDEJA - UVOZ - IZVOZ - TRGOVAČKO PRAVO - UGOVORI - RAČUNOVODSTVO - ADRESARI I POSLOVNI IMENICI - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - PROVJERA BONITETA - KONZULTACIJE - MARKETING - PRIMJERI TRGOVAČKIH UGOVORA - NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI - BAZA PODATAKA - FINANCIJE - PODUZETNIŠTVO - PONUDA I POTRAŽNJA PODUZEĆA - SAMOSTALNE DJELATNOSTI - KONCESIJE - VIJESTI - ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - ANKETA - MAILING LISTA - POSEBNI PRILOZI - INFORMATIKA I POSLOVNE USLUGE - KONZALTING - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA - KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA - SVE INFORMACIJE NA DOHVAT RUKE
Sva prava pridržana - Poslovni forum d.o.o.
www.poslovniforum.hr  -   info@poslovniforum.hr