POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
20. 3. 2019.  
POSLOVNE USLUGE BAZE PODATAKA ISTRAŽIVANJA ZASTUPANJE PUBLIKACIJE
IZRADA STRANICA WEB HOSTING E-MARKETING AKTUALNO KONTAKT
Hosting - naslovna Upute za korisnike
Što je hosting Provjera domena
Hrvatske domene Dodatne usluge
Strane domene Web design
Cjenik i narudžbe   Obavijesti
Poslovni web katalog POSLOVNI FORUM
POSTUPAK REGISTRACIJE HRVATSKIH DOMENA

HRVATSKE DOMENE - UPUTE ZA REGISTRACIJU DOMENA

WINDOWS WEB HOSTING - Besplatna registracija "hr" domena


Na temelju Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom (u daljnjem tekstu Pravilnik), kojeg je 20. prosinca 2000. godine donijelo Upravno vijeće Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, HR-DNS služba dana 31. siječnja 2001. godine utvrđuje

Postupak registracije HR-D domena


Postupkom registracije domena stječe se pravo korištenja domene u skladu s Pravilnikom.


HR-D domena je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod razine HR domene.


Svrha HR-D domene je stvaranje virtualnog identiteta samostalne djelatnosti, registrirane u RH, a koju obavlja fizička osoba. Virtualni identitet samostalne djelatnosti, koji se ostvaruje kroz HR-D domenu, mora biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom te registrirane samostalne djelatnosti.


Korisnikom HR-D domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može podnijeti) fizička osoba, koja obavlja samostalnu djelatnost, pod uvjetom da je ta djelatnost te fizičke osobe registrirana u nekom od izvornih registara pri nadležnim tijelima lokalne uprave ili samouprave, odnosno da je za obavljanje te djelatnosti izdana dozvola od strane nadležnog strukovnog tijela (npr. komore) na državnoj razini, a koje izdaje dozvole za rad, sukladno važećim zakonskim propisima u RH.

Popis registara i strukovnih tijela iz stavka 1. ovog članka (u daljem tekstu LS-registara) u Republici Hrvatskoj, upis u koje će se smatrati potrebnim i dovoljnim preduvjetom za pravo korištenja HR-D domene, te postupak dokazivanja HR-DNS službi upisa u
LS-registar, javno se objavljuje na adresi http://www.dns.hr/LS-registri/.Svaka fizička osoba, kao što je navedeno u točki 4, a koja obavlja samostalnu djelatnost ima pravo na registraciju samo jedne HR-D domene.


Naziv HR-D domene, predstavlja niz znakova koji mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:
sastoji se samo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne razlikuju velika i mala slova), znamenke "0"-"9" i znak "-";
sastoji se od najmanje 3, a najviše 65 znakova;
prvi i zadnji znak u nizu ne može biti "-";
ne može se sastojati samo od znamenaka.


S obzirom da je svrha HR-D domene stvaranje virtualnog identiteta fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost, naziv HR-D domene sastoji se od tri obavezna elementa:

- naziva ili skraćenog naziva registrirane djelatnosti ili imena fizičke osobe na koju je ta djelatnost registrirana (s tim da se slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u prezimenu zamjenjuju slovima "c", "c", "dj" ili "d", "s" i "z" u nazivu domene);
- naziva tipa djelatnosti, npr. zlatar, "krojac" ili odvjetnik (ili prijevod tih riječi na neki drugi jezik);
- oznake regije, grada, mjesta ili područja u kojoj se djelatnost obavlja, npr. istra, "split", "maksimir" ili os.

Elementi se u nazivu HR-D domene mogu pojavljivati u proizvoljnom redoslijedu, te mogu, ali i ne moraju biti odvojeni znakom -.


Registracija HR-D domene je besplatna.


HR-D domene registriraju se na neodređeno vrijeme.


Podnositelji zahtjeva upućuju se da prije podnošenja zahtjeva provjere da li je domena koju žele registrirati slobodna za registraciju, kako bi se izbjegla potreba dodatne komunikacije i slanje novih zahtjeva.


Ne može se podnijeti zahtjev za domenu koja je već registrirana, za domenu za koju je u tijeku postupak registracije, za domenu koja se nalazi na popisu HR-V domena, te ukoliko podnositelj zahtjeva već ima registriranu HR-D domenu.
U slučaju da treća osoba smatra da ima pravo na korištenje domene koja je već registrirana, svoje pravo može pokušati ostvariti prije svega kroz arbitražni postupak, predviđen Pravilnikom, te putem pravomoćne sudske presude koja se odnosi na domenu.


Zahtjev za registraciju HR-D domene obavezno se podnosi na obrascu HRTLD_D, na kojem je obavezno navesti sljedeće podatke:
naziv HR-D domene, koju se želi registrirati;
puni naziv podnositelja zahtjeva, kako je upisan u registar;
podatke o registraciji samostalne djelatnosti fizičke osobe (naziv LS-registra, naziv tijela lokalne uprave i samouprave koje vodi registar, te matični broj u tom registru);
službene podatke o podnositelju zahtjeva (ulicu, kućni broj, poštanski broj, grad, e-mail adresu, broj telefona i telefaksa);
podatke o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva;
podatke o administrativno-tehničkoj kontakt osobi ili opunomoćeniku za tehničke poslove oko registracije, upravljanja i održavanja domene;
odabrani jedan način kako se želi primiti Rješenje o registraciji domene (Rješenja o registraciji domene HR-DNS služba dostavlja elektroničkom poštom, osim u slučajevima kada korisnik domene zatraži drugačiji način dostavljanja Rješenja (pismovnom pošiljkom, faxom);
potpis odgovorne osobe i pečat podnositelja zahtjeva.


Obaveznu dodatnu dokumentaciju uz zahtjev za registraciju HR-D domene čine:
službeni dokument ili njegova preslika, izdan od strane tijela lokalne uprave i samouprave, kojim se dokazuje da je podnositelj Zahtjeva upisan u LS-registar, koji to tijelo vodi;


Odgovorna osoba podnositelja zahtjeva, je fizička osoba zaposlena kod podnostelja zahtjeva korisnika domene. Uobičajeno je to osoba navedena kao vlasnik samostalne djelatnosti, vidljivo iz službenog dokumenta izdanog od nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave Republike Hrvatske.
Administrativno-tehnička kontakt osoba, koju imenuje podnositelj zahtjeva - korisnik domene, je fizička osoba zaposlena kod podnositelja zahtjeva/korisnika, s kojom će HR-DNS služba, putem elektroničke pošte, rješavati sva operativna pitanja vezana uz registraciju, upravljanje, funkcioniranje i održavanje domene.

Opunomoćenik, kojeg imenuje podnositelj zahtjeva - korisnik domene, je fizička osoba ili pravna osoba i zaposlenik te pravne osobe, koje podnositelj zahtjeva - korisnik domene opunomoćuje za obavljanje poslova administrativno-tehničke kontakt osobe, navedenih u prethodnoj rečenici.

Bez obzira na imenovanje administrativno-tehničke kontakt osobe ili opunomoćenika, podnositelj zahtjeva - korisnik domene, ostaje isključivim nositeljem prava i obveza korisnika domene.

HR-DNS služba u svim operativnim situacijama vezanim uz domenu kontaktirati putem elektroničke pošte s imenovanom kontakt osobom / opunomoćenikom, te će smatrati da ta osoba u potpunosti i samostalno zastupa stavove i interese podnositelja zahtjeva - korisnika domene.

U situacijama kritičnim za uporabu domene (npr. deaktiviranje domene ili dostavljanje obavijesti o brisanju domene iz registra) HR-DNS služba će se obratiti direktno korisniku.


Popunjeni zahtjev za registraciju HR-D domene zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom se dostavlja (kao pismovna pošiljka ili putem urudžbenog zapisnika) na adresu:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet - HR-DNS služba
Josipa Marohnića bb
HR-10000 ZAGREB


Podnositelj Zahtjeva je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu i za vjerodostojnost dokumentacije, koja se zajedno sa zahtjevom dostavljena HR-DNS službi.
Podnositelj zahtjeva - korisnik domene obavezan je HR-DNS službi kontinuirano dostavljati promjene svih podataka navedenih u zahtjevu, odmah po nastanku promjene.

Nepoštivanje ovih odredbi znači prekršaj, te omogućava primjenu sankcija predviđenih Pravilnikom.


HR-DNS služba odlučuje samo o potpunim zahtjevima. Nepotpunim zahtjevom će se smatrati:
Zahtjev uz koji nije priložena tražena dokumentacija.
Neovjereni zahtjev.
Neispravno popunjen zahtjev (neispunjeni traženi podaci).
Zahtjev u kojem se ne poštuje pravilo kreiraranja imena domene
Ukoliko podnositelj Zahtjeva ne dobije Rješenje o registraciji domene u roku od 10 radnih dana putem elektroničke pošte, preporuča se da kontaktira HR-DNS službu.


HR-DNS služba obrađuje i odlučuje o zahtjevima redoslijedom njihovog zaprimanja u službi. Od trenutka zaprimanja zahtjeva do završetka postupka registracije, domena, zatražena u zahtjevu, rezervirana je za podnositelja zahtjeva.

Za svaki zaprimljeni potpuni zahtjev HR-DNS služba će u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 10 radnih dana, računajući od dana zaprimanja potpunog zahtjeva, izdati Rješenje o registraciji domene unutar vršne "hr" domene (u daljnjem tekstu Rješenje) ili Odluku o odbijanju registracije domene (u daljnjem tekstu Odluka o odbijanju).


Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva i imenovanoj adminsitrativno-tehničkoj kontakt osobi, odnosno opunomoćeniku, putem elektroničke pošte.
Tekst Rješenja obavezno sadrži urudžbeni broj, naziv domene, kao i naziv korisnika domene, kojem se domena daje na korištenje.

Elektronička poruka s tekstom Rješenja obavezno se potpisuje PGP potpisom HR-DNS službe.

Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju domene, podnositelj zahtjeva može zatražiti izradu Rješenja i njegovo dostavljanje pismovnom pošiljkom, odnosno faxom i pismovnom pošiljkom.


Odluka o odbijanju se dostavlja podnositelju zahtjeva i imenovanoj adminsitrativno-tehničkoj kontakt osobi, odnosno opunomoćeniku, putem elektroničke pošte.
Tekst Odluke o odbijanju obavezno sadrži urudžbeni broj, naziv domene, kao i obrazloženje zbog čega je zahtjev za registraciju domene odbijen.

Elektronička poruka s tekstom Odluke o odbijanju obavezno se potpisuje PGP potpisom HR-DNS službe.


Podnositelj Zahtjeva, u slučaju donošenja Rješenja o registraciji domene, kao korisnik domene, danom donošenja Rješenja stječe sva prava, te preuzima sve obaveze prema CARNetu i trećim stranama, a u skladu s Pravilnikom.


Na dan donošenja Rješenja, HR-DNS služba upisuje registriranu domenu u Registar domena u HR domeni, čime podaci o domeni i korisniku domenu postaju javno dostupni.


Na Odluku o odbijanju HR-DNS službe u postupku registracije domene podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu Povjerenstvu za HR domenu.

Žalba se podnosi u pisanom obliku i dostavlja Ravnatelju CARNeta s naznakom 'Za Povjerenstvo za "hr" domenu', bilo putem urudžbenog zapisnika CARNeta bilo kao preporučena pismovna pošiljka.

Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana dostave odluke podnositelju zahtjeva.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe o istoj donijeti pisanu odluku s obrazloženjem. Odluka Povjerenstva se dostavlja HR-DNS službi i podnositelju žalbe, preporučenom pismovnom pošiljkom.

Odluke Povjerenstva su konačne i ovršne.

Istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno danom donošenja odluke Povjerenstva završava postupak registracije domene.


Kako bi domena postala aktivna, tj. 'vidljiva' u Internetu i spremna za stvarnu uporabu, potrebno je provesti postupak aktiviranja domene. Navedeni postupak može pokrenuti korisnik domene ili njegov opunomoćenik. Postupak aktiviranja domene podrazumijeva definiranje potrebnih tehničkih podataka (osnovnog i pomoćnog domenskog poslužitelja), te spremnost korisnika domene, odnosno davatelja internet usluga, kojeg je odabrao, da osigura minimalne tehničke preduvjete za stabilan rad domenskog poslužitelja njegove domene.
Poslovni forum besplatno posreduje pri registraciji domena.

Mi ispunjavamo sve potrebne obrasce i obavljamo sve potrebne formalnosti.

Ukoliko želite besplatno registrirati samo domenu, pošaljite nam Vaš upit na
info@poslovniforum.hr , a ukoliko želite na Internetu i objaviti sadržaj (postaviti web stranice) tada Vam je potreban i hosting (prostor za smještaj stranica) te molimo da ispunite obrazac za narudžbu hostinga koji se nalazi OVDJEHRVATSKE DOMENE - UPUTE ZA REGISTRACIJU DOMENA

WINDOWS WEB HOSTING - Besplatna registracija domena

 

IZRADA WEB STRANICA     IZRADA WEB STRANICA      IZRADA WEB STRANICA


 

 
Poslovni forum - One Stop Shop

Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Hosting i domene
Imenici i adresari
Poslovni ugovori
Poslovni planovi
Poslovne usluge
Trgovine i usluge
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatne stvari
Poslovni forum
Primjeri ugovora
Poslovne ponude
Poslovni forum d.o.o. - Trgovačko društvo za informatiku i poslovne usluge
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - ADRESAR POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - WEB HOSTING - PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA - PREDSTAVLJANJE I POVEZIVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH PROJEKATA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - MARKETING - WEB DESIGN - ZAJMOVI - KREDITI - INFORMACIJE - TEČAJNA LISTA - JAVNI NATJEČAJI - PRAVO - PRAVNI SAVJETI - POREZI - EKONOMIJA - FINANCIJE - BANKARSTVO - POSLOVNI FORUM - PREGLED KORISNIH PRILOGA - PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - ZASTUPANJE - TRGOVAČKO POSREDOVANJE - KONZALTING - VIJESTI - INFORMACIJE - POSTANITE KORISNIK POSLOVNOG FORUMA - NAJBRŽI I NAJLAKŠI PUT DO SVIH INFORMACIJA - WEB WINDOWS HOSTING - IZRADA INTERNET STRANICA - KNJIGOVODSTVO - IZRADA INVESTICIJSKIH PROGRAMA - TURIZAM - INDUSTRIJA - TRGOVINA - POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA POSLOVNIH SUBJEKATA - PRETRAŽIVANJE - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - FINANCIRANJE NOVIH IDEJA - UVOZ - IZVOZ - TRGOVAČKO PRAVO - UGOVORI - RAČUNOVODSTVO - ADRESARI I POSLOVNI IMENICI - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - PROVJERA BONITETA - KONZULTACIJE - MARKETING - PRIMJERI TRGOVAČKIH UGOVORA - NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI - BAZA PODATAKA - FINANCIJE - PODUZETNIŠTVO - PONUDA I POTRAŽNJA PODUZEĆA - SAMOSTALNE DJELATNOSTI - KONCESIJE - VIJESTI - ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - ANKETA - MAILING LISTA - POSEBNI PRILOZI - INFORMATIKA I POSLOVNE USLUGE - KONZALTING - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA - KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA - SVE INFORMACIJE NA DOHVAT RUKE
Sva prava pridržana - Poslovni forum d.o.o.
www.poslovniforum.hr  -   info@poslovniforum.hr