POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Naslovna stranica Poslovnog foruma Pregled svih usluga za poduzetnike
Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Imenici i baze podataka
Poslovni ugovori
Poslovni planovi za kredite
Poslovne usluge i ponude
Trgovačko posredovanje
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatno za poduzetnike
Nove poslovne ponude

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

Novosti


Pregled svih usluga za poduzetnike

SEARCH

Pregled najvažnijih zakona i propisa

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web imenik


Google


WWW Poslovni ForumKONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Upiti, narudžbe, savjeti...


Ažurirano: 24. 5. 2018.


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM
[ Ekonomija ] [ Pravo ] [ Financije ] [ Web hosting ] [ Imenici ] [ Poslovni planovi ] [ Katalog ]

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Trgovačko je društvo pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim društvima. Upis društva u sudski registar uređen je Zakonom o sudskom registru i Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar. Prema Zakonu, u Hrvatskoj se može osnovati društvo kapitala ili društvo osoba.

Društvo kapitala:
• društvo s ograničenom odgovornošću
• dioničko društvo

Društvo osoba:
• javno trgovačko društvo
• komanditno društvo
• gospodarsko interesno udruženje

Zakonom se uređuje i pitanje osnivanja podružnice te položaj trgovca pojedinca.
Pri osnivanju za sve oblike trgovačkih društava vrijede neka opća načela:
Osnivači
Trgovačko društvo može osnovati svaka domaća ili strana pravna ili fizička osoba.
Pravna sposobnost trgovačkih društava
Sva trgovačka društva pravne su osobe. Pravnu osobnost društvo stječe upisom u sudski registar.
Odgovornost za obveze društva
Trgovačko društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Članovi društva s ograničenom odgovornošću i dioničari dioničkog društva ne odgovaraju za obveze društva osim kada je to određeno Zakonom o trgovačkim društvima.
Članovi javnog trgovačkog društva i komplementari u komanditnom društvu odgovaraju za obveze društva osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom.
Tvrtka
Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Tvrtka društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga društva upisane u trgovački registar kod istoga registarskog suda. Tvrtka društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva. Tvrtka trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku, a može sadržati pojedine strane riječi ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana, odnosno njegova društva registriranog u Hrvatskoj ili ako su uobičajene u hrvatskom jeziku. Tvrtka se može upisati u trgovački registar i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika. Za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice iz te riječi u nazivu društva potrebna je posebna suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave RH.
Tvrtku i skraćenu tvrtku društvo je dužno koristiti u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovački registar. Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun i broj toga računa.
Predmet poslovanja
Predmet poslovanja trgovačkog društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Predmet poslovanja društva utvrđuje se izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom odnosno statutom društva i upisuje se u trgovački registar naznakom djelatnosti koje ga čine prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Ako je za pojedine djelatnosti zakonom pripisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog tijela ili neke institucije, upis te djelatnosti u trgovački registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole tog tijela ili institucije.
Sjedište
Sjedište društva je mjesto u kojemu je uprava društva i odakle se upravlja poslovima društva te je određeno izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom odnosno statutom društva. Društvo može imati samo jedno sjedište, koje se upisuje u trgovački registar.
Zastupanje
Ovlasti za zastupanje društva po zakonu imaju osobe koje su za pojedini oblik toga društva određene Zakonom o trgovačkim društvima. Osobe koje zastupaju društvo te ograničenja njihove ovlasti ako djeluju prema trećim osobama upisuju se u trgovački registar. Zakon razlikuje zastupnike po zakonu, zastupnike po punomoći, punomoćnike po zaposlenju te prokuru.
Pravni položaj inozemnih ulagača
Pravni okvir za inozemna ulaganja u Hrvatskoj postavljen je tako da se ne pravi razlika između domaćih i inozemnih ulaganja. Sve ono što je moguće u odnosima domaćih ulagača moguće je i kada kapital ulažu stranci.
Inozemni ulagač stječe pravo i na dodatna jamstva, kakva se ne daju domaćem ulagaču. Hrvatskim Ustavom utvrđeno je da se prava stečena ulaganjem kapitala neće umanjivati zakonom ili drugim pravnim aktima te se osigurava slobodno iznošenje dobiti i uloženoga kapitala iz zemlje po prestanku ulaganja.
Kada inozemni ulagač osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava u Hrvatskoj, stječe prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaći ulagač, pod uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja.
Stranci mogu u Hrvatskoj uložiti kapital:

• na ugovornoj osnovi
• u trgovačko društvo
• u banku ili osiguranje
• otvoriti obrt ili djelovati kao trgovci pojedinci
• dobiti koncesiju za gospodarsko korištenje prirodnih bogatstava
• i drugih dobara od interesa za Hrvatsku
• sudjelovati u poslovima BOT (Build-Operate-Transfer) i BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).

Propisi koji se odnose na osnivanje trgovačkih društava:

• Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00- Odluka Ustavnog suda RH)
• Zakon o sudskom registru (Narodne novine 1/95, 57/95, 45/99)
• Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (Narodne novine 10/95, 101/96, 62/98)
• Odluka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog registra (Narodne novine 54/97, 20/01)
• Zakon o nacionalnoj klasifikaciji (Narodne novine 98/94)
• Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine 3/97, 7/97-ispr.)

POKRETANJE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Otvaranje trgovačkog društva u Hrvatskoj zahtijeva registraciju kod Trgovačkog suda, Državnog zavoda za statistiku, Porezne uprave, Carinske uprave (ako trgovačko društvo želi sudjelovati u međunarodnoj rezmjeni), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uobičajeno je da domaći odvjetnik ili neki drugi pravni zastupnik nadgleda postupak osnivanja društva.
Prije registracije potrebno je provjeriti na trgovačkom sudu je li željeni naziv trgovačkog društva već upisan u trgovački registar. Za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu društva osnivači moraju dobiti posebnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave RH.
Poslovni prostor
Trgovačko društvo mora imati službenu adresu u Hrvatskoj kako bi se uopće moglo registrirati. Pravni zastupnik može privremeno staviti svoju poslovnu adresu za adresu društva u registraciji.
Ovjera dokumenata
Svi pravni dokumenti moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Javni bilježnik je prema hrvatskim propisima privatna osoba s određenim karekteristikama i ovlastima javne osobe s ulogom potvrđivanja i ovjeravanja vjerodostojnosti pojedinih pravnih dokumenata. Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku je 2.500 kuna.
Ovjereni prijevod
Ako je bilo koji dokument na nekom stranom jeziku, mora ga prevesti ovlašteni prevoditelj na hrvatski jezik. Trošak prijevoda ovisi o broju prevedenih stranica.
Bankovni račun društva
Temeljni kapital (u protuvrijednosti 2.500 eura za društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno 15.000 eura za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.
Račune za obavljanje platnog prometa svih pravnih i fizičkih osoba otvaraju i vode banke na osnovi ugovornog odnosa i propisa (Zakon o platnom prometu u zemlji, Narodne novine 117/01). Poslovni subjekt može imati otovrene račune kod više banaka, prema svom izboru. Kod jedne banke može se imati otvoren samo jedan račun za redovno poslovanje, po jedan račun za svaki organizacijski dio i više računa za posebne namjene. Ako poslovni subjekt ima više od jednog računa za redovito poslovanje, dužan je odrediti na kojem će se računu ostvarivati nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi izvršavanja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava te voditi evidencija o neostvarenim nalozima za plaćanje.
Prijava za upis u Trgovački registar
Za upis u trgovački registar nadležan je registarski sud na čijem je području sjedište subjekta upisa. Postupak za upis u registar pokreće se podnošenjem prijave trgovačkom sudu. Prijava koju je ovjerio javni bilježnik sadrži zahtjev za upis podataka, a podnosi je ovlaštena osoba u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.
U prijavi za upis u trgovački registar moraju se navesti:
1. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja društva
2. iznos temeljnoga kapitala društva
3. izjava članova uprave da su upoznati s obvezom izvješćivanja suda za slučaj pojavljivanja potrebe
4. popis svih članova društva i njihovi jedinstveni matični brojevi

Uz prijavu se podnose sljedeći prilozi:
1. osnivački akt (društveni ugovor, izjava o osnivanju odluka skupštine i sl.) sa svim prilozima, uključujući punomoći opunomoćenika ovjerene kod javnog bilježnika
2. popis članova društva ili komplementara ili osnivača s imenom i prezimenom, prebivalištem i jedinstvenim matičnim brojem građana, a za strance brojem putovnice i državom koja ju je izdala odnosno tvrtkom ili nazivom, sjedištem i MBS
3. dokaz o uplati sredstava za osnivanje, o predaji stvari ili prava s popisom, identifikacijskim opisom i procjenom, a za nekretnine izvadak iz zemljišnih knjiga
4. dokaz o određivanju članova uprave određenih za zastupanje s ovlastima u zastupanju ili dokaz o određivanju prokurista i njihovih ovlasti s njihovim ovjerenim potpisima s oznakom JMBG, a za strance s brojem putovnice i države koja ju je izdala
5. ako se osnivanju daje posebna pogodnost ili se ulažu stvari i prava, izvješće revizora o osnivanju i o reviziji osnivanja ako je revizija obavljena
6. popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva, njihova imena i prezimena, datum rođenja, JMBG, prebivalište, njihove ovlasti i izjave da prihvaćaju postavljanje dane pred javnim bilježnikom
7. ako društvo ima nadzorni odbor, popis članova odbora s navođenjem datuma rođenja i prebivališta
8. dozvolu državnog tijela ako se propisom traži za osnivanje i upis društva u trgovački registar
9. popis članova uprave koji se pohranjuje u trgovačkom registru

Prijavi za osnivanje društva, uz propisane isprave, osnivač društva dužan je priložiti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze te potvrdu ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmireni nalog za plaćanje, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene obveze na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje. Izjava ne smije biti starija od osam dana računajući od dana podnošenja prijave.
Sudski registar je javan i svatko može bez dokazivanja pravnog interesa razgledati podatke upisane u glavnoj knjizi i javne podatke iz zbirke isprava te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena kopija.
Sudske naknade pri upisu društva u trgovački registar ovise o broju djelatnosti za koje se društvo registrira (300 kuna za prijavu i 150 kuna za svaku djelatnost posebno).

Objava registracije trgovačkog društva
Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim novinama i dnevnom tisku podatke o upisu. Objavljivanje osnivanja u Narodnim novinama stoji 810 kuna, a u dnevnom tisku 450 kuna.
Narodne novine – Pretplata, prodaja novina i primanje oglasa
10000 Zagreb
Ul. kralja Držislava 14
tel. +385 1 45 55 116, 45 55 167
fax. +385 1 45 55 217
www.nn.hr

Izrada pečata
Po primitku pozitivnog rješenja o upisu u trgovački registar valja izraditi pečat. Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija rješenja o upisu u trgovački registar. Pečat sadrži naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar.

Matični broj
Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev da se obavi razvrstavanje po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti odnosno da gospodarski subjekt dobije matični broj i šifru djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u trgovački registar. Zahtjevu se prilaže:
1. rješenje o upisu u trgovački registar
2. tiskanica RPS-1 (kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina)
3. kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (55 kuna)

Državni zavod za statistiku
10000 Zagreb
Ilica 3
tel.+385 01/48 06 111
www.dzs.hr

Porezni broj
Nakon registracije kod trgovačkog suda i Državnog zavoda za statistiku slijedi registracija društva pri ispostavi Porezne uprave prema sjedištu društva. Podaci se unose izravno u kompjutorski sustav usporedno s unosom u registar obveznika poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost te nije potrebno prilaganje posebnog zahtjeva. Na uvid se daje kopija seta registracije kod trgovačkog suda i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

Ministarstvo financija – Porezna uprava
Katančićeva 5
tel. +385 1 45 91 333
fax. +385 1 49 22 583
www.porez.hr

Carinski broj
Ako je tvrtka registrirana za obavljanje poslova međunarodne trgovine, osnivač je dužan od Carinske uprave RH zatražiti carinski broj pod kojim će obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje. Uz zahtjev za upis u registar carinskih obveznika prilaže se:
1. kopija rješenja o upisu u trgovački registar
2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku
3. kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (50 kuna)

Ministarstvo financija - Carinska uprava RH
10000 Zagreb
Avenija Dubrovnik 11
tel. +385 01 65 56 455
fax. +385 1 65 56 490
www.carina.hr

Mirovinsko osiguranje
Poslodavci, pravne i fizičke osobe, obveznici uplate doprinosa obvezni su dostaviti područnoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema sjedištu poslodavca u roku od 15 dana od dana početka poslovanja:
• Prijavu M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa
• Prijavu M-1 P za svakog novozaposlenog radnika.

Uz prijave se prilažu:
1. rješenja o upisu u trgovački registar
2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Mihanovićeva 3
10000 Zagreb
tel. +385 1 45 95 500
fax. +385 1 45 77 105
www.mirovinsko.hr

Zdravstveno osiguranje
Pravne osobe obveznici uplate doprinosa obvezne su prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje dostaviti nadležnom područnom uredu Zavoda za zdravstveno osiguranje u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Podnositelj prijave obvezan je podnijeti sljedeće tiskanice:
1. za obveznike uplate doprinosa Prijavu o obvezniku uplate doprinosa-Tiskanica 1
2. za osiguranu osobu Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje-Tiskanica 2
3. za osiguranu osobu – člana obitelji Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje-Tiskanica 3

Uz Tiskanicu 1 i Tiskanicu 2 pravna je osoba obvezna priložiti:
1. Rješenje o upisu u trgovački registar (na uvid)
2. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku
3. Prijavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kopija M-1P i M-11P)
4. Dokaz o prebivalištu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Margaretska 3
10000 Zagreb
tel. +385 1 48 06 333
fax. +385 1 48 12 606
www.hzzo-net.hr

Rješenje o udovoljavanju minimalnim tehničkim uvjetima
Trgovačko društvo može početi obavljati djelatnost ili djelatnosti koje čine predmet njegovoga poslovanja nakon što trgovačkom sudu podnese odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo) kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti (odnosi se na poslovne prostorije, opremu i sredstva za rad).

POSEBNE SEKTORSKE DOZVOLE

Za pojedine djelatnosti zakonom je propisano da se mogu obavljati samo na osnovi suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog tijela ili neke institucije. Nema li posebne suglasnosti, društvo se ne može upisati u trgovački registar za obavljanje takve djelatnosti, a prema tome ne smije je ni obavljati.
S obzirom na mogućnost promjene propisa, poželjno je da se pri osnivanju trgovačkog društva provjeri na trgovačkom sudu jesu li uz opće uvjete propisani i dodatni elementi.
Bankarsko poslovanje
Prijevoz u cestovnom prometu
Poslovi ovlaštenoga carinskog otpremnika
Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina
Proizvodnja i promet duhana i duhanskih proizvoda
Proizvodnja i promet eksplozivnih tvari za gospodarsku uporabu
Energetske djelatnosti
Ispitivanje proizvoda
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Promet i proizvodnja lijekova i medicinskih sredstava
Promet i proizvodnja veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda
Proizvodnja, remont i promet naoružanja i vojne opreme
Proizvodnja i promet oružja i streljiva
Stručni poslovi zaštite okoliša
Poslovi osiguranja
Stručni poslovi prostornog uređenja
Revizija
Razminiranje
Telekomunikacijske usluge
Veterinarski poslovi
Posredovanje pri zapošljavanju
Zaštitarska djelatnost
Zračni promet

Bankarsko poslovanje
Banke mogu osnovati domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetom uzajamnosti, koji se ne odnosi na strane fizičke i pravne osobe iz zemalja članica WTO-a. Banke se osnivaju isključivo kao dionička društva čije dionice glase na ime tako da se na njih primjenjuje glavnina onoga što općenito vrijedi za osnivanje, djelovanje i prestanak svakoga dioničkog društva, ako Zakonom o bankama nije drukčije propisano.
Odobrenje za rad
Rješenje o odobrenju za rad na zahtjev osnivača donosi Hrvatska narodna banka.
Temeljni kapital
Najmanji iznos temeljnoga kapitala koji banka mora imati i uplatiti prije upisa u sudski registar iznosi 20 milijuna kuna. Bankama s dvostrukim i trostrukim iznosom temeljnoga kapitala omogućeno je šire poslovanje. Banka koja ima u sudskom registru upisan i uplaćen trostruki iznos temeljnoga kapitala može na osnovi odobrenja za rad obavljati i sljedeće poslove:
• obavljati platni promet u zemlji
• obavljati kreditne poslove s inozemstvom i platni promet s inozemstvom
• pružati ostale financijske usluge koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka

Novoosnovane banke, bez obzira na visinu svoga temeljnoga kapitala, po dobivanju odobrenja za rad od Hrvatske narodne banke mogu obavljati bankarske poslove prikupljanja depozita i štednje građana u domaćoj i stranoj valuti po isteku tri godine nakon dobivanja rješenja o odobrenju za rad banke.
Podružnica
Strana banka može u Hrvatskoj osnovati podružnicu pod uvjetom uzajamnosti, koji se ne odnosi na strane fizičke i pravne osobe iz zemalja članica WTO-a. Odobrenje za rad podružnice daje Hrvatska narodna banka na temelju zahtjeva strane banke. U postupku za davanje odobrenja za rad Hrvatska narodna banka prethodno će zatražiti mišljenje ovlaštene institucije za nadzor poslovanja te banke u državi njenog sjedišta.
Podružnica nema svojstvo pravne osobe, ali može obavljati poslove u skladu s ovlastima banke osnivača, koja i odgovara za sve obveze nastale u Hrvatskoj u vezi s radom podružnice. Podružnica strane banke u tvrtki obvezno mora u odgovarajućem padežu odnosno obliku sadržavati ime banke osnivača, riječ podružnica i naziv mjesta u kojem podružnica ima sjedište. Strana banka koja je osnivač podružnice mora zaposliti najmanje dvije osobe koje imaju boravište u Hrvatskoj i imaju ovlast za vođenje poslova u podružnici, upravljanje podružnicom i zastupanje banke u poslovima koje banka obavlja preko podružnice.
Predstavništvo
Stana banka može, uz uvjet uzajamnosti, otvoriti u Hrvatskoj svoje predstavništvo, koje ne može obavljati bankarske poslove. Hrvatska narodna banka odobrava i propisuje posebne uvjete za otvaranje i rad predstavništava te nadzire njihovo poslovanje.
• Zakon o bankama, Narodne novine 161/98.
• Odluka o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj, Narodne novine 32/99 i 99/99)

Prijevoz u cestovnom prometu
Odobrenje je potrebno za početak obavljanja djelatnosti: (1) u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu za linijski prijevoz putnika, slobodni prijevoz putnika, autotaksi prijevoz putnika, prijevoz tereta, (2) u međunarodnom javnom cestovnom prijevozu za linijski prijevoz putnika, slobodni prijevoz putnika, prijevoz tereta, (3) kolodvorske usluge, (4) za otpremničke i agencijske usluge u cestovnom prijevozu.
Odobrenje za početak obavljanja djelatnosti iz točke 1., 3. i 4., izdaju županijski uredi odnosno Grad Zagreb, nadležni za poslove prometa, a odobrenje iz točke 2. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, u sjedištu i područnim jedinicama, ako su zadovoljeni uvjeti propisani Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.
• Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 36/98)

Poslovi ovlaštenoga carinskog otpremnika
Poslove zastupanja u postupku podnošenja carinskih deklaracija o carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe mogu obavljati trgovačka društva ili trgovci pojedinci, koji ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku i imaju odobrenje Carinske uprave Ministarstva financija.
• Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01)

Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina
Suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina izdaje Državna geodetska uprava nakon što su zadovoljeni propisani uvjeti i mjerila za pravne i fizičke osobe.
• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99)
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 26/00)

Proizvodnja i promet duhana i duhanskih proizvoda
Djelatnost obrade duhana, proizvodnje duhanskih proizvoda te prometa duhana i duhanskih proizvoda mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedište u Hrvatskoj i koje su na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o duhanu upisane u odgovarajuću upisnik pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
• Zakon o duhanu (NN 69/99)

Proizvodnja i promet eksplozivnih tvari za gospodarsku uporabu
Eksplozivne tvari prema Zakonu o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu su (1) gospodarski eksplozivi, (2) sredstva za paljenje, (3) pirotehnička sredstva, (4) streljivo, (5) baruti, (6) eksplozivne sirovine koje služe za proizvodnju eksplozivnih tvari.

1. Za proizvodnju eksplozivnih tvari suglasnost izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova uz pribavljeno mišljenje Ministarstva obrane i Ministarstva gospodarstva.
2. Rješenje za bavljenje prometom eksplozivnih tvari izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
3. Nabava i prodaja pirotehničkih sredstava za zabavu razreda III i IV dopuštena je pravnim i fizičkim osobama koje imaju nabavnu dozvolu policijske uprave.
4. Poslovima miniranja, koji se odnose na rudarske radove prema Zakonu o rudarstvu, mogu se baviti pravna osobe koje dobiju rješenje za obavljanje takve djelatnosti od Ministarstva unutarnjih poslova.
• Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (NN 12/94)

Energetske djelatnosti
Prema Zakonu o energiji, energetske djelatnosti su:
1. proizvodnja, (2) prijenos, (3) distribucija električne energije, (4) opskrba električnom energijom, (5) vođenje elektroenergetskih sustava, (6) organiziranje tržišta električnom energijom, (7) dobava, (8) transport, (9) distribucija plina, (10) proizvodnja naftnih derivata, (11) transport nafte naftovodima i dr. oblicima transporta, (12) transport naftnih derivata produktovodima, (13) trgovina na veliko, (14) trgovina na malo naftnim derivatima, (15) skladištenje nafte i naftnih derivata, (16) proizvodnja toplinske energije, (17) distribucija, (18) opskrba toplinskom energijom, (19) trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije, (20) transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina, (21) trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom, (22) trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom.

Energetske tvrtke mogu početi obavljati energetsku djelatnost samo na osnovi dozvole kojom se dopušta obavljanje te djelatnosti. Dozvolu izdaje Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti po pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva.
Dozvola nije potrebna za obavljanje energetskih djelatnosti:

1. proizvodnje električne energije koja se proizvodi isključivo za vlastite potrebe ili se proizvodi u proizvodnim objektima snage do 5MW
2. trgovine na malo naftnim derivatima te za skladištenje nafte i naftnih derivata za vlastite potrebe.
• Zakon o energiji (NN 68/01)
• Zakon o tržištu električne energije (NN 68/01)
• Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 68/01)

Ispitivanje proizvoda
Sustav ocjenjivanja sukladnosti provodi se radi utvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s temeljnim zahtjevima. On obuhvaća ispitivanje, potvrđivanje (certifikaciju), dobavljačevu izjavu o sukladnosti, tehnički nadzor i ovlašćivanje (akreditaciju) laboratorija i pravnih osoba za provedbu potvrđivanja te pravnih osoba za provedbu tehničkog nadzora.
Pravna osoba ili dio pravne osobe te fizička osoba koja provodi ispitivanje u postupku potvrđivanja u smislu Zakona o normizaciji mora ispunjavati propisane uvjete za provođenje određenih ispitivanja.
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo rješenjem utvrđuje koje pravne osobe i laboratoriji ispunjavaju propisane uvjete.
• Zakon o normizaciji (NN 55/96)

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, korištenja i prometa kulturnim dobrima mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe.
Ministarstvo kulture uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva pravilnikom propisuje uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za dobivanje rješenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)

Promet i proizvodnja lijekova i medicinskih sredstava
Djelatnost ispitivanja, prometa, proizvodnje, izrade i provjere kakvoće lijeka ili medicinskog proizvoda mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju i posebne uvjete koje propisuje ministar zdravstva.
Ministarstvo zdravstva izdaje:
1. Rješenje – proizvodnu dozvolu za proizvodnju lijekova i medicinskih proizvoda,
2. Dozvolu za promet na veliko i malo lijekovima i medicinskim proizvodima (pravne ili fizičke osobe koje imaju odobrenje ministra zdravstva za obavljanje ljekarničke djelatnosti nisu obvezne imati navedenu dozvolu)
• Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (NN 124/97)

Promet i proizvodnja veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda
Za obavljanje djelatnosti proizvodnje, ispitivanja, prometa i provjere kakvoće, djelatnosti i podnošljivosti lijeka, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda, pravne osobe moraju ispunjavati posebne uvjete. Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti propisuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i izdaje rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti.
• Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN 79/98)

Proizvodnja, remont i promet naoružanja i vojne opreme
Naoružanje i vojnu opremu mogu proizvoditi pravne osobe i fizičke osobe koje su registrirane za proizvodnju posebne namjene i nalaze se na popisu odobrenih proizvođača naoružanja i vojne opreme koje donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva obrane.
Tvrtka ili naziv proizvođača odnosno podružnice proizvođača ne može sadržavati oznaku djelatnosti koja se odnosi na proizvodnju posebne namjene. Proizvođači moraju imati sjedište na području Hrvatske.
Poslove uvoza i izvoza za komercijalne svrhe uz Agenciju Vlade RH mogu obavljati i pravne osobe registrirane za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme. Dozvole za uvoz namijenjene za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova izdaje Ministarstvo obrane odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova.
Dozvole za uvoz i izvoz za komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo gospodarstva uz prethodnu suglasnost Povjerenstva koje čine predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva gospodarstva.

• Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (NN 33/02)

Proizvodnja i promet oružja i streljiva
Trgovačka društva za proizvodnju oružja mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenima Zakonom o oružju nakon što dobiju odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova u suglasnosti s Ministarstvom obrane.
Trgovačka društva za proizvodnju streljiva mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenima propisima kojima se uređuje proizvodnja eksplozivnih tvari.
Odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Trgovačka društva za promet oružja i streljiva mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenima Zakonom o oružju koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova. Pod prometom oružja i streljiva smatra se pribavljanje oružja i streljiva radi prodaje, smještaja i čuvanja te njihova prodaja na veliko i malo.
Trgovačka društva za popravljanje i prepravljanje oružja mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenima Zakonom o oružju koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

• Zakon o oružju (NN 46/97)

Stručni poslovi zaštite okoliša
Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koje obavljaju poslove u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring) izrađuju stručne podloge i elaborate zaštite okoliša, stručne poslove pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš, obavljaju poslove stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša mogu početi obavljati djelatnost uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94, 128/99)

Poslovi osiguranja
Poslove osiguranja obavljaju u Hrvatskoj društva za osiguranje: dioničko društvo za osiguranje, društvo za uzajamno osiguranje, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje.
Odobrenje za rad
Izdavanje odobrenja za rad društva i nadzor, posluje li društvo u skladu sa Zakonom o osiguranju i drugim propisima, obavlja Direkcija za nadzor društava za osiguranja.
Strane pravne i fizičke osobe mogu same ili s domaćim osobama bez ograničenja osnovati dioničko društvo za osiguranje koje je pretežni pravni subjekt u gospodarskom poslovanju za obavljanje poslova osiguranja. Dva ili više dioničkih društava za osiguranje mogu radi zajedničkog preuzimanja izvanrednih rizika osnovati gospodarsko interesno udruženje za suosiguranje i reosiguranje od tih rizika. Na dioničko društvo za osiguranje primjenjuju se općenite odredbe za dionička društva kada neko pitanje nije posebno uređeno Zakonom o osiguranju.
Pojedinačni udio fizičkih i pravnih osoba u dioničkom društvu iznosi najviše 15 posto ukupnih dionica s pravom glasa, a za veće udjele potrebna je suglasnost Direkcije za nadzor društva za osiguranje.
Temeljni kapital
Iznos temeljnoga kapitala, uplaćenog u novcu u domaćoj valuti, ne može biti manji od:
• 15 milijuna kuna ako se društvo osniva za obavljanje poslova životnog osiguranja
• 6 milijuna kuna ako se društvo osniva za obavljanje određenih oblika neživotnog osiguranja
• 18 milijuna kuna ako se društvo osniva za obavljanje više skupina neživotnog osiguranja
• 18 milijuna kuna ako se društvo osniva za obavljanje poslova reosiguranja.

Za imenovanje članova uprave društva potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva financija, a na prijedlog Direkcije za nadzor društava za osiguranje.
Podružnica
Strano društvo za osiguranje koje u zemlji svoga sjedišta ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja ili reosiguranja, može u Hrvatskoj osnovati podružnicu pod uvjetom uzajamnosti, koji se ne odnosi na strana društva za osiguranje sa sjedištem u zemljama članicama WTO-a.
• Zakon o osiguranju (NN 46/97, 116/99, 11/02)

Stručni poslovi prostornog uređenja
Stručnim poslovima prostornog uređenja smatra se izrada prostornih planova i izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru određene na način propisan Zakonom o prostornom uređenju.
Suglasnost izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
• Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94)
• Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (NN 127/99)

Revizija
Revizorske tvrtke mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja poduzetnika čije je sjedište u Hrvatskoj, kao i obavljanje usluga s područja računovodstva, poreznog savjetovanja, financijske analize i kontrole.
Strane revizorske tvrtke i revizori mogu obavljati samo zajedničku reviziju s domaćom revizorskom tvrtkom.
Potvrdu o ispunjavanju uvjeta i dozvolu za rad izdaje Ministarstvo financija.
• Zakon o reviziji (NN 90/92)

Razminiranje
Rješenje o odobrenju za obavljanje poslova razminiranja donosi Ministarstvo unutarnjih poslova ako su zadovoljeni uvjeti propisani Zakonom o razminiranju.
• Zakon o razminiranju (NN 19/96, 86/98)

Telekomunikacijske usluge
Pravo obavljanja telekomunikacijskih usluga stječe se na temelju koncesije u skladu s odredbama Zakona o telekomunikacijama. Tko obavlja telekomunikacijske usluge (davatelji javnih govornih usluga, osnovne telekomunikacijske usluge, telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži) i tko distribuira radijske i televizijske programe putem kabelske televizije, mora samostalno raspolagati potrebnim kapitalom te pretežitim dijelom potrebne infrastrukture, objekata, instalacija i opreme i poslovnog prostora, što uključuje samostalno raspolaganje na temelju ugovora o najmu, te imati koncesiju Vijeća za telekomunikacije, ovisno o vrsti usluge, i s Vijećem potpisan ugovor o koncesiji odnosno obavljanju djelatnosti.
• Zakon o telekomunikacijama (NN 76/99, 128/99, 68/01, 109/01)

Veterinarski poslovi
Veterinarsku organizaciju može osnovati pravna i fizička osoba u skladu sa Zakonom o veterinarstvu uz prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore i ako udovoljava uvjetima propisanima Zakonom.
• Zakon o veterinarstvu (NN 70/97)

Posredovanje pri zapošljavanju
Poslove u vezi sa zapošljavanjem uz Hrvatski zavod za zapošljavanje mogu obavljati pravne i fizičke osobe ako zadovoljavaju propisane uvjete i dobiju suglasnost Ministarstva za rad i socijalnu skrb.
• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 32/02)

Zaštitarska djelatnost
Zaštitarsku djelatnost mogu obavljati samo javna trgovačka društva i komanditna društva. Osnivač odnosno član društva može biti samo fizička osoba koja ima odobrenje za obavljanje zaštitarske djelatnosti koju izdaje policijska uprava prema mjestu prebivališta. Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje odobrenje za obavljanje zaštitarske djelatnosti prema sjedištu trgovačkog društva.
• Zakon o zaštiti osoba i imovine (NN 83/96)

Zračni promet
Prijevoz u javnom zračnom prometu može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti, koja osim općim uvjetima, udovoljava i uvjetima propisanom Zakonom o zračnom prometu i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
Zračni prijevoznik u linijskom i povremenom čarter prijevozu može biti trgovačko društvo koje je registrirano u Hrvatskoj, u potpunosti ili većinskom vlasništvu domaće fizičke ili pravne osobe, pod uvjetom da su dvije trećine članova uprave i nadzornog odbora društva hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj. Zračni prijevoznik mora u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova imati upisan najmanje jedan zrakoplov odgovarajuće kategorije te udovoljavati gospodarsko-financijskim i drugim uvjetima, ovisno o vrsti prijevoza. Za cjelokupnu problematiku nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.
Za obavljanje drugih komercijalnih djelatnosti u zračnom prometu koje nisu prijevoz osoba ili stvari (npr. zračni prijevoz u svrhu pružanja zdravstvenih usluga, zračni prijevoz za vlastite potrebe), pravna osoba registrirana za obavljanje tih djelatnosti mora imati odgovarajuću opremu, stručno osoblje i mora udovoljavati i drugim uvjetima. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
izdaje svjedodžbu o sposobnosti.
• Zakon o zračnom prometu (NN 132/98)


PODRUŽNICA

Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci mogu prema hrvatskim propisima obavljati gospodarske djelatnosti osnivanjem podružnice. Na osnivanje i djelovanje podružnica stranih trgovačkih društava primjenjuju se propisi prema kojima podružnice osnivaju domaća društva.
Podružnica nije pravna osoba. Njenim poslovanjem ne nastaju prava i obveze za nju samu, nego ta prava i obveze stječe osnivač podružnice. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i treba pritom navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.
Podružnica se osniva:
• posebnom odlukom koju donosi trgovac pojedinac, u skladu s izjavom o osnivanju
ili
• posebnom odlukom ovlaštenog tijela trgovačkog društva sukladno s izjavom o osnivanju društva, društvenim ugovorom, odnosno statutom društva

Odluku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bilježnik.
U odluci o osnivanju podružnice navodi se:
1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice
2. predmet poslovanja osnivača i djelatnost podružnice
3. ako je osnivač društvo kapitala, visina temeljnoga kapitala i iznos uplaćenih uloga, a ako je osnivač društvo osoba, imena članova društva koji osobno odgovaraju za obveze društva ili trgovca pojedinca
4. ime odnosno imena, jedinstveni matični brojevi građana i prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača

Podružnice se upisuju u trgovački registar suda nadležnog po mjestu sjedišta podružnice.
Za upis podružnice potrebno je prijavi za upis priložiti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik:
1. izvadak iz registra u kojem je upisan osnivač iz kojeg mora biti vidljiv pravni oblik i vrijeme osnivanja inozemnog osnivača podružnice
2. odluku osnivača o osnivanju podružnice
3. ovjereni prijepis izjave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište (društveni ugovor ili statut osnivača)
4. ovjereno skraćeno financijsko izviješće posljednje godine poslovanja osnivača

Registarski sud može odobriti upis ako osnivač dokaže:
• da je valjano osnovan, da postoji u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište
• da je za obavljanje poslova u Hrvatskoj odredio osobe ovlaštene za zastupanje koje tamo imaju prebivalište
• da je osobama iz Hrvatske u zemlji osnivača omogućeno osnivanje podružnica pod istim uvjetima pod kojima je to u Hrvatskoj omogućeno i osnivaču

Osnivač je dužan svaku promjenu podataka prijaviti registarskom sudu radi upisa u trgovački registar.
U slučaju osnivanja nekoliko podružnica istog osnivača, provodi se postupak osnivanja za svaku podružnicu posebno. U prijavi za upis potrebno je naznačiti koja je glavna, a ostale se mora označiti rednim brojevima. Osnivač je obvezan imenovati jednu ili više osoba u svakoj podružnici koje su ga ovlaštene zastupati, s tim da može u nekoliko podružnica ovlastiti iste osobe.
Pošto nisu pravne osobe, podružnice ne mogu samostalno stjecati prava i obveze u pravnom prometu. Sva prava i obveze nastale djelovanjem podružnice preuzima osnivač. U slučaju spora prema trećim osobama, stranka nije podružnica nego društvo ili trgovac pojedinac kome pripada.
Podružnice su dužne voditi poslovne knjige prema propisima koji se primjenjuju u Hrvatskoj, a to su Zakon o računovodstvu, Međunarodni računovodstveni standardi te porezni propisi.POSLOVNI FORUM


 


24. 5. 2018.