POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Naslovna stranica Poslovnog foruma Pregled svih usluga za poduzetnike
Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Imenici i baze podataka
Poslovni ugovori
Poslovni planovi za kredite
Poslovne usluge i ponude
Trgovačko posredovanje
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatno za poduzetnike
Nove poslovne ponude

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

Novosti


Pregled svih usluga za poduzetnike

SEARCH

Pregled najvažnijih zakona i propisa

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web imenik


Google


WWW Poslovni ForumKONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Upiti, narudžbe, savjeti...


Ažurirano: 21. 5. 2018.


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM
[ Ekonomija ] [ Pravo ] [ Financije ] [ Web hosting ] [ Imenici ] [ Poslovni planovi ] [ Katalog ]

Osnivanje obrta i trgovačkog društva


OBRT

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

TKO JE OBRTNIK?

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.

VRSTE OBRTA

- slobodni obrti - za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
- vezani obrti - za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
- povlašteni obrti - koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta

Popis vezanih obrta, stupanj i vrstu stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica utvrđuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležnog ministra ovisno o djelatnosti obrta. Popis možete nači ovdje.

OTVARANJE OBRTA

Registracija obrta obavlja se u nadležnom uredu državne uprave u županiji, u uredu za gospodarstvo. Na istom mjestu možete dobiti i sve potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji i pristojbama koje treba uplatiti prilikom otvaranja obrta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

zahtjev za upis u obrtni registar - 2 primjerka
obrazac RL-1 (podaci o obrtu) - 2 primjerka
obrazac RL-2 (podaci o izdvojenom pogonu - ukoliko ih ima)
obrazac RL-3 (podaci o djelatnostima obrta) - 2 primjerka
Obrasce neki uredi imaju pripremljene ili su u elektronskom obliku pa se ispunjavaju na licu mjesta. Ako to nije slučaj, obrasci se mogu nabaviti u knjižarama i papirnicama.

Osim ovih obrazaca potrebno je priložiti i:

fotokopiju osobne iskaznice
liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada
svjedodžbu ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno majstorskom ispitu za podnositelja (ili zaposlenika ako podnositelj ne ispunjava taj uvjet), preslika radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu
Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Općinskog suda
Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Prekršajnog suda
Potvrdu o pravu korištenja poslovnog prostora (ukoliko je vlasnik obrta ujedno i vlasnik ili suvlasnik poslovnog prostora u kojem će se obavljati obrt, dovoljan je ZK izvadak, u suprotnom potrebno je predočiti ugovor o zakupu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje pravo na korištenje prostora)

PRISTOJBE:

Prilikom otvaranja obrta potrebno je uplatiti sljedeće pristojbe:

upravna pristojba u iznosu 270,00 kn (u nekim mjestima 250,00 kn + 20,00 kn biljega)
troškovi obrtnice u iznosu 500,00 kn (200,00 kn za osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, za što je potrebno priložiti potvrdu Zavoda)
Određene kategorije osoba oslobođene su plaćanja pristojbe:

branitelji (prilažu potvrdu ureda za obranu prema mjestu prebivališta)
osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža (prilažu potvrdu Zavoda za zapošljavanje)
oslobođenja postoje za još neke kategorije (informacije možete dobiti u uredima za gospodarstvo)

POČETAK OBAVLJANJA OBRTA:

Obrt se može registrirati bez upisa početka obavljanja djelatnosti. Početak obavljanja djelatnosti mora se upisati najkasnije godinu dana od izdavanja obrtnice.

U roku 8 dana od početka obavljanja obrta, morate ga prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obrta. Prijava se obavlja na obrascu prijave u registar poreznih obveznika (RPO obrazac). Osim toga, možete odlučiti želite li od početka biti obveznici PDV-a, budući da to niste obvezni do razine primitaka od 80.000,00 kn. Jednako tako možete prijaviti popis dugotrajne imovine koju unosite u obrt. Prijava imovine obavlja se prema njenom originalnom računu ili prema njenoj tržišnoj vrijednosti, s tim da vrijednost pojedinačne stavke mora biti veća od 1.000,00 kn. U prijavi na RPO obrascu morate prijaviti i osobu koja će vam voditi poslovne knjige.

U roku od 15 dana od početka obavljanja obrta, morate ga prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje - HZZO i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje - HZMO (više informacijama o načinu prijava i obvezama možete dobiti u ispostavama spomenutih institucija).

Za obavljanje djelatnosti potreban vam je pečat koji možete izraditi nakon što dobijete rješenje o upisu u obrtni registar. Osim toga, za poslovanje vam treba i žiro-račun koji možete otvoriti u nekoj od banaka.
TRGOVAČKA DRUŠTVA

Prema Zakonu o trgovačkim društvima postoji osnovna podjela trgovačkih društava na dva osnovna oblika:

- Društva osoba
- Društva kapitala

Oblici društava osoba su:

- Javno trgovačko društvo
- Komanditno društvo

Oblici društava kapitala su:

- Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
- Dioničko društvo (d.d.)

Najrašireniji oblik trgovačkog društva u praksi je društvo s ograničenom odgovornošću.
U nastavku su osnovne informacije i opis načina otvaranja društva s ograničenom odgovornošću.


OSNIVANJE D.O.O.-a

Osnivanje i upis društva s ograničenom odgovornošću obavlja se u nadležnom trgovačkom sudu. Najniži iznos temeljnog kapitala je 2.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan podnošenja prijave za upis društva u sudski registar. Temeljni kapital može se uplatiti u novcu ili unijeti ulaganjem stvari i prava. Ulog temeljnog kapitala u novcu polaže se na račun kod odabrane banke, a potvrda o pologu predaje se prilikom registracije društva.

Svi pravni dokumenti potrebni za registraciju na trgovačkom sudu moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika (troškovi se kreću oko 2.500,00 kn). Iz navedenog razloga korisno je odmah obratiti se jednom od ureda javnih bilježnika ili nekom od odvjetnika koji su upoznati s cjelokupnom procedurom registracije društva, što vam uvelike može olakšati cijeli postupak.

U slučaju da društvo s ograničenom odgovornošću osniva samo jedna osoba, osnivanje se vrši temeljem izjave o osnivanju. U slučaju da društvo s ograničenom odgovornošću osniva više osoba, osnivanje se vrši temeljem društvenog ugovora. Obje vrste osnivačkih dokumenata izrađuju se kod javnog bilježnika i njima se definira naziv i sjedište tvrtke, djelatnosti, prava i obveze osnivača i tijela tvrtke (uprave, nadzornog odbora i dr.) te ostali elementi važni za funkcioniranje društva. Naziv tvrtke mora biti različit od postojećih naziva tvrtki, pa je prethodno valja provjeriti i rezervirati naziv kod trgovačkog suda.

Nakon izrade osnivačkog dokumenta slijedi registracija kod trgovačkog suda. Registraciju u pravilu provodi javnobilježnički ured, koji prikuplja i svu potrebnu dokumentaciju. Prilikom registracije plaća se sudska naknada u iznosu 300,00 kn za prijavu i 150,00 kn za svaku prijavljenu djelatnost. Podatke o upisu tvrtke u sudski registar potrebno je objaviti u Narodnim novinama i dnevnom tisku. Trošak objave u Narodnim novinama je 810,00 kn, dok trošak objave u dnevnom tisku ovisi o izdavaču (cca 500,00 kn).
Tvrtka se mora prijaviti i Državnom zavodu za statistiku zbog određivanja matičnog broja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u trgovački registar. Zahtjevu za određivanje matičnog broja prilaže se kopija rješenja o upisu u trgovački registar, tiskanica RPS-1 (može se nabaviti u knjižarama). Uz to se prilaže i kopija uplate pristojbe u iznosu 55,00 kn. Dokument koji dobijete od Državnog zavoda za statistiku naziva se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

Prijava Poreznoj upravi obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu društva. Dokumenti potrebni za prijavu su kopija registracije kod trgovačkog suda i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

Osim ovih prijava potrebno je još:

Obaviti prijavu mirovinskom osiguranju - podnosi se u roku 15 dana od dana početka poslovanja. Prijavi se prilaže kopija registracije kod trgovačkog suda, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku, te obrasci M-11P i M-1P.
Obaviti prijavu zdravstvenom osiguranju - podnosi se u roku 15 dana od dana početka poslovanja. Prijavi se prilaže kopija registracije kod trgovačkog suda, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku, kopije obrazaca M-11P i M-1P, te tiskanice T-1 (podaci o trgovačkom društvu), T-2 (podaci o osiguranoj osobi - zaposleniku), te prema potrebi T-3 (podaci o osiguranim članovima obitelji zaposlenika).
Ishoditi carinski broj (odnosi se samo na poduzeća koja se žele baviti vanjskom trgovinom) - izdaje ga Carinska uprava, a zahtjevu se prilaže kopija rješenja o upisu u trgovački registar, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku i kopija uplate upravne pristojbe u iznosu 50,00 kn.
Za obavljanje djelatnosti potreban vam je pečat koji možete izraditi nakon što dobijete rješenje o upisu u trgovački registar. Osim toga, za poslovanje Vam je potreban i žiro-račun koji možete otvoriti u nekoj od hrvatskih poslovnih banaka.

POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je ishoditi odluku nadležne županijske službe za gospodarstvo ureda državne uprave kojom se utvrđuje da tvrtka udovoljava svim uvjetima propisanim za obavljanje te djelatnosti. Obavljanje djelatnosti može se započeti nakon što se ista odluka podnese nadležnom trgovačkom sudu.

Opširnije: www.poslovniforum.hr/internet/


POSLOVNI FORUM - NASLOVNA STRANICA  i l

 


 


21. 5. 2018.