POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Naslovna stranica Poslovnog foruma Pregled svih usluga za poduzetnike
Istraživanje tržišta
Poslovni izvještaji
Internet marketing
Izrada web stranica
Imenici i baze podataka
Poslovni ugovori
Poslovni planovi za kredite
Poslovne usluge i ponude
Trgovačko posredovanje
Poslovna psihologija
Poslovni programi
Oglasi i obavijesti
Korisni linkovi
Besplatno za poduzetnike
Nove poslovne ponude

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

Novosti


Pregled svih usluga za poduzetnike

SEARCH

Pregled najvažnijih zakona i propisa

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web imenik


Google


WWW Poslovni ForumKONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Upiti, narudžbe, savjeti...


Ažurirano: 18. 6. 2018.


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
POSLOVNI FORUM
[ Ekonomija ] [ Pravo ] [ Financije ] [ Web hosting ] [ Imenici ] [ Poslovni planovi ] [ Katalog ]

10 SAVJETA - KAKO SMANJITI POREZ

Kako smanjiti porez na dobit

1. PROKNJIŽITE TROŠKOVE ZA KOJE NEMATE RAČUNE, A ODNOSE SE NA 2004. GODINU.

Iako se na prvi pogled čini nestvarnim da treba proknjižiti troškove za koje nemamo račune, i to je moguće.
Naime, događa se za pojedine kupovine roba i usluga da se ne dobije račun od dobavljača prije sastavljanja završnog računa. Međutim, zbog iskazivanja realnog poslovnog rezultata poduzetnika, računovodstveni propisi nalažu da se proknjiže troškovi u onom razdoblju na koje se odnose. Također, prema članku 55. Općeg poreznog zakona, u rashode se priznaju samo oni troškovi koji su pravodobno evidentirani.

Primjerice, ako do podnošenja porezne prijave nemate račune ili konačni obračun za struju koja se odnosi na 2004. godini, tada te troškove trebate evidentirati u 2004. godini na temelju realne procjene.

2. TROŠKOVI OBRAZOVANJA I STRUČNE LITERATURE DVA PUTA SU RASHOD

Upitajte svoga knjigovođu je li u prijavi poreza na dobit prikazao troškove obrazovanja i stručne literature dva puta kao trošak, i to:

1) prvo kao redovan rashod,

2) zatim kao dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit koje se prikazuje u prijavi poreza na dobit u rubrici 'Poticaji školovanja i stručnog usavršavanja'.

U troškove obrazovanja i stručne literature spadaju:

1. troškovi školovanja na osnovnim, srednjim, višim i visokim školama te svim drugim školskim ustanovama na kojima se stječe stupanj obrazovanja, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije, koje zaračunavaju obrazovne institucije u tuzemstvu i inozemstvu,

2. troškovi stručnog usavršavanja za polaznike seminara, tečajeva i kongresa, troškovi specijalizacija, učenja stranih jezika, informatičkog osposobljavanja, u zemlji i inozemstvu,

3. troškovi stručne literature (knjige, časopisi u papirnatom ili elektroničkom obliku, troškovi proučavanja internetskog izdanja pojedinih stručnih knjiga i časopisa).

Ako se školovanje i stručno usavršavanje obavlja izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta zaposlenika, u troškove školovanja uključuju se i troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarno nastalih troškova te dnevnice, i to na način propisan u propisima o oporezivanju dohotka.

3. PROVJERITE MOŽETE LI ZA NOVE ZAPOSLENIKE KORISTITI DODATNO UMANJENJE OSNOVICE POREZA NA DOBIT

Porezna osnovica za 2004. godinu dodatno se može umanjiti po osnovi plaća novih zaposlenika (iako su te plaće već jedanput evidentirane kao rashod), i to za visinu bruto plaća i doprinosa na plaću koji su obračunani za razdoblje za koje se utvrđuje porez, a isplaćeni su do dana podnošenja porezne prijave.

Novim zaposlenicima smatraju se:

• zaposlenici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje kod poreznog obveznika uslijedilo je nakon jednomjesečne prijave kod Zavoda za zapošljavanje, odustajanja od korištenja prava na mirovinu ili prvog zaposlenja. Novim zaposlenicima smatraju se i zaposlenici na nepuno neodređeno radno vrijeme.

• osobe kojima je prestao radni odnos zbog stečaja, likvidacije ili sličnog prekida radnog odnosa na neodređeno vrijeme - tada porezni obveznik koji ih zaposli može ostvariti povlasticu s naslova novozaposlenih iako su osobe bile prijavljene kod Zavoda za zapošljavanje manje od mjesec dana.

• osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti i slično.

Napomena: sam izračun ove porezne pogodnosti dosta je kompliciran te ga knjigovođe često izbjegavaju.
Ako dobivate za nove zaposlenike još neke poticaje (primjerice od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), to nije zapreka da koristite i ovu poreznu pogodnost.

4. OTPIŠITE TEŽE NAPLATIVA POTRAŽIVANJA

Otpis nenaplaćenog potraživanja smanjuje osnovicu poreza na dobit za 2004. godinu ako su zadovoljena sljedeća dva uvjeta:

• da je potraživanje dospjelo na naplatu najkasnije do 2. rujna 2004. godine te da navedeno potraživanje nije naplaćeno 15 dana prije predaje porezne prijave.

• da nije nastupila zastara za potraživanje koje se otpisuje. Zastara potraživanja kod prometa roba i usluga je tri godine.

Pažnja: iznos tako otpisanih potraživanja u narednim poreznim razdobljima morat će se uključiti u prihode ako do trenutka nastupa zastare navedena potraživanja ne budu utužena.
Osim prije navedenih rashoda po osnovu otpisa potraživanja od kupaca, porezno priznatim rashodima smatraju se i otpisi potraživanja od kupaca i svih ostalih potraživanja ako:
- su utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak,
- su prijavljena u stečajni postupak,
- je postignuta nagodba s poreznim obveznikom u predstečajnom ili stečajnom postupku.

5. JEDNOKRATNO OTPIŠITE DUGOTRAJNU IMOVINU

Otpis nenaplaćenog potraživanja može smanjiti osnovicu poreza na dobit

Oprema i poslovni objekti koji su stavljeni u uporabu u 2004. godini mogu se otpisati u cijelosti ili u djelomično u određenom postotku (postotak prema želji, npr. 70 posto).

Opremom se smatraju postrojenja i strojevi, alati, pogonski i uredski inventar, informatička oprema, uključujući softver, namještaj, transportni uređaji i sredstva, osim osobnih automobila i drugih sredstava za prijevoz poslovodnih, rukovodećih i drugih zaposlenih osoba. Poslovnim objektima smatraju se građevinski objekti koji služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

Tako je, primjerice, moguće zgradu koja vrijedi više milijuna kuna, a koja je stavljena u uporabu u 2004, u toj godini u cijelosti otpisati u rashode.

6. PRIMIJENITE UBRZANU AMORTIZACIJU

Provjerite koriste li se u vašem knjigovodstvu kod obračuna amortizacije zakonski dopuštene ubrzane stope amortizacije. Mnoga se imovina može amortizirati po iznimno visokim stopama (čak i do 50 posto godišnje). Stope ubrzane amortizacije koje su dopuštene prema Pravilniku o amortizaciji:

1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA

1.1. Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje, armirano betonske i metalne konstrukcije (zgrade, mostovi, tuneli, nadvožnjaci, lukobrani, vezišta brodova, naftovodi, vodovodi, plinovodi i dalekovodi), kao i postrojenja koja se smatraju samostalnim = 5 posto
1.2. Građevinski objekti niskogradnje s donjim strojem (donji stroj cesta i pruga, brane, nasipi, obaloutvrde i sl) = 6 posto
1.3. Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje drvene konstrukcije = 10 posto
1.4. Ostali građevinski objekti = 20 posto

2. OPREMA

2.1. Oprema (proizvodna i prijenosna oprema i postrojenja, osim postrojenja navedenih u točki 1.1.) i brodovi = 10 posto
2.2. Pogonski i poslovni inventar (strojevi, alati, transportna sredstva i uređaji), zrakoplovi i tračna vozila = 20 posto
2.3. Namještaj, poslovni inventar u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu = 40 posto
2.4. Uredska oprema, informatička oprema, softver, telekomunikacijska oprema, cestovna motorna vozila, vozila na motorni pogon i priključni uređaji = 50 posto

3. VOĆNJACI, VINOGRADI, HMELJNJACI I DRUGI TRAJNI NASADI = 20 posto

4. OSNOVNO STADO = 40 posto

5. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA = 40 posto

6. OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA = 20 posto

Međutim, ako u 2004. godini promijenite stopu amortizacije za određenu dugotrajnu imovinu, onda će te tu imovinu morati po tim stopama amortizirati i u narednim godinama (navedeno proizlazi iz računovodstvenog načela dosljednosti).

7. POVEĆAJTE TROŠKOVE NA NAČIN DA EVIDENTIRATE REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

Porezno su priznati troškovi za sljedeća rezerviranja:
- rezerviranja za mirovine i otpremnine,
- rezerviranja za troškove popravaka u garantnom roku,
- rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima.

8. PODUZETNICI S PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI IMAJU PRAVO NA MANJU STOPU POREZA NA DOBIT

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi i brdsko-planinskom području te zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto zaposlenika ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi (odnosno brdsko-planinskom području), plaćaju porez na dobit u visini od:

Evidentirajte rezerviranja za rizike i troškove

- 15 posto na području prve skupine,
- 10 posto na području druge skupine,
- 5 posto na području treće skupine.
- 5 posto na brdsko-planinskom području,
- 0 posto na području Grada Vukovara.

Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja posebne državne skrbi (odnosno brdsko-planinskom području) ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.

Porezni obveznici koji koriste olakšice i oslobođenja na području posebne državne skrbi obvezni su osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja za djelatnost za koju koriste olakšicu. Dakle, ako porezni obveznik na području posebne državne skrbi ima samo izdvojeni pogon ili poslovnu jedinicu, obvezan je za taj dio djelatnosti voditi posebne poslovne knjige iz kojih će se moći utvrditi ostvarena dobit za to područje.

9. SAVJET OBRTNICIMA – PLATITE ROBU I USLUGE DO KRAJA GODINE ILI DAJTE AVANS

Obrtnicima se u izdatke za 2004. godinu priznaju sve plaćene obveze do 31. prosinca za kupnju roba i usluga. Također, izdacima se priznaju i dani avansi do kraja godine za nabavku roba i usluga, osim avansa danih za nabavku dugotrajne imovine.

10. SAVJET OBRTNICIMA – DOHODAK MOŽETE DODATNO UMANJITI ZA ČETIRI VRSTE IZDATAKA

Dohodak se može dodatno umanjiti za sljedeće izdatke (koji su već evidentirani u Knjizi primitaka i izdataka):
- plaće novozaposlenih,
- nagrade učenicima na praktičnom radu,
- izdaci za istraživanje i razvoj,
- izdaci za školovanje, stručno usavršavanje i stručnu literaturu.


POSLOVNI FORUM

 


 


18. 6. 2018.