WEB IMENIK - Verzija za ispis web imenika
APO d.o.o.
APO d.o.o. - Tvrtka specijalizirana za poslove zaštite okoliša, a osobito za poslove s opasnim i radioaktivnim otpadom. Sigurno i trajno zbrinjavanje Vašeg otpada. Izrada i provedba modela eko-marketinga.
URL: http://www.apo.hr
Eko-mlaz.dm d.o.o.
Tvrtka Eko-mlaz.dm d.o.o. osnovana je 1994. godine. Sjedište društva je u Novskoj. Osnovna djelatnost i specijalnost društva je izrada tehničke dokumentacije i nadzor nad izgradnjom građevina namijenjenih za zbrinjavanje otpadnih voda javnih i internih sustava odvodnje, a što obuhvaća: prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, obradu mulja te dispoziciju nastalih produkata na ekološki prihvatljiv način.
URL: http://www.eko-mlaz.hr
Eko-monitoring d.o.o.
Tvrtka Eko-monitoring d.o.o. registrirana je i ovlaštena od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, za obavljanje poslova pracenja kakvoće zraka i emisija u zrak, izradu studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša što je i naša primarna djelatnost.
URL: http://www.eko-monitoring.hr
Eko-Mont d.o.o.
Eko-Mont d.o.o. - Naša osnovna djelatnost je montaža, projektiranje i proizvodnja instalacija ventilacije i klimatizacije te instalacija grijanja, plina i potrošne tople vode, kao i solarnih sustava.
URL: http://www.eko-mont.hr

| www.poslovniforum.hr | Natrag | Zapisa: 1 do 4 od 4 | Pretraživanje | 26. 1. 2021. | Razno |