RJEČNIK - Verzija za ispis
carinska suradnja customs cooperation
dvostrana suradnja bilateral cooperation
ekonomska suradnja economic cooperation
europska politička suradnja European political cooperation
europska suradnja European cooperation
Europski fond za monetarnu suradnju European Monetary Cooperation Fund
Europski fond za novčarsku suradnju European Monetary Cooperation Fund
europsko-arapska suradnja Euro-Arab cooperation
financijska suradnja financial cooperation
gospodarska i trgovinska suradnja economic and trade cooperation
gospodarska suradnja economic and international cooperation
gospodarska suradnja economic cooperation
instrumenti suradnje instruments of cooperation
jačati suradnju foster cooperation
klauzula o suradnji u likvidaciji šteta claims cooperation clause
kulturna suradnja cultural cooperation
metoda suradnje method of cooperation
Odjel međunarodne suradnje Department for International Cooperation
odredbe o suradnji provisions on cooperation
okvir za suradnju framework for cooperation
pojačana regionalna suradnja enhanced regional cooperation
politika suradnje cooperation policy
poticati suradnju foster cooperation
promicati suradnju foster cooperation
proračunska suradnja budgetary cooperation
1 2 3 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 59 | Search | 9. 8. 2020. |