RJEČNIK - Verzija za ispis
antierozivna vrsta antierosive species
bioindikatorske vrste bioindicator species
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Faculty of Special Education and Rehabilitation
endemična vrsta endemic species
europske vrste European species
europske vrste drveća European species
fleksifilna specijalizacija flexible specialisation
formalna specifikacija formal specification
izvanredan izvjestitelj specific
jezik prilagođen aplikaciji application-specific language
jezik prilagođen primjeni application-specific language
napose especially
naročiti especial
naročito especially
osobenost speciality
osobiti especially
osobito especially
osobito se posvetiti specialize
poseban especial
poseban especially
poseban pododbor special subcommittee
posebice especially
posebna policija special police
posebne odredbe special provisions
posebnih special
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 45 | Search | 1. 4. 2023. |