RJEČNIK - Verzija za ispis
samoobrana self-defense
samoobrtanje autorotation
samooksidacija autooxidation
samoorganizirajuće strukture self-organized structures
samooscilacije autooscillation
samoovisnost autocorrelation
sloboda samoodređenja freedom of self-determination

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 7 of 7 | Search | 22. 9. 2020. |