RJEČNIK - Verzija za ispis
dvodijelni prsten divided ring
komutativnim prstenima commutative rings
ležište dragog kamena na prstenu bezel
prsten donut
prsten band
prsten annulus
prsten za penis cock ring
prsten za stezanje binding clip
prstenast annular
prstenasta kralježnica backbone ring
prstenasta temeljna mreža backbone ring
prstenski grafikon doughnut graph
vaskularni prstenovi butanedione monoxime

| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 13 of 13 | Search | 15. 8. 2020. |