RJEČNIK - Verzija za ispis
mjera predostrožnosti precautionary measure
mjere predostrožnosti precautionary measures
napredovanje advance
napredovanje advancement
napredovanje advancing
napredovanje deep
napredovanje poziva call progress
napredovati come along
napredovati improve
napredovati be promoted
napredovati advance
napredovati progress
plaćanje uz predodžbu dokumenata against documents
predočen demonstrated
predočiti adduce
predočiti demonstrate
predočiti envisage
predočiti figure
predočiti sebi imagine
predodređen deterministic
predodređena baza podataka default database
predodređeni put default path
predodređeni usmjerivač default router
predodžba conception
predodžba idea
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 40 | Search | 28. 9. 2023. |