RJEČNIK - Verzija za ispis
artikulacijski poremećaji articulation disorders
bipolarni poremećaj bipolar disorder
duševna poremećenost alienation
duševna poremećenost distemper
duševni poremećaj alienation
funkcionalni izgovorni poremećaj functional articulatory disorders
funkcionalni poremećaj functional impairement
funkcionalni poremećaji functional disorders
neporemećenih undistributed
oporavak od poremećena djelovanja disaster recovery
poremećaj neurosis
poremećaj disarrangement
poremećaj disorder
poremećaj disruption
poremećaj disturbance
poremećaj u radu breakdown
poremećaja disturbances
Poremećaji keratinizacije Disorders of keratinization
poremećaji u ponašanju etiology
poremećen disrupted
poremećen disturbed
poremetiti disorder
poremetiti disturb
poremetiti disrupt
poremetiti derange
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 31 | Search | 24. 1. 2021. |