RJEČNIK - Verzija za ispis
carinske pogodnosti customs facilities
direktan pogodak direct hit
najpogodniji best
nepogoda hail
nepogoda backset
nepogoda bad
nepogoda bad weather
nepogoda disaster
nepogodan barren
nepogodan useless
nepogodnost disadvantage
pogodak hit
pogodan eligible
pogodan handy
pogodan fit
pogodan favourable
pogodan convenient
pogodan apt
pogodan amenable
pogodan appropriate
pogodan brod handy vessel
pogodba deal
pogodba agreement
pogodba bargain
pogodba covenant
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 49 | Search | 26. 1. 2021. |