RJEČNIK - Verzija za ispis
digitalizirana radioviziografija digitized radiovisiography
gospodarska odredba economic provision
odgovarajuća odredba corresponding provision
odredba o kumulaciji cumulation provision
odredbe o prometu provisions on transport
odredbe o suradnji provisions on cooperation
odredbe sporazuma provisions of an agreement
odredbe Zajednice Community provisions
omogućavanje provision
opća odredba general provision
osiguravanje pojasne širine bandwidth provisioning
ovisi depend
ovisi dependant
ovisiti depend
ovisiti dependant
ovisiti o nečemu depend on
posebne odredbe special provisions
poštovanje odredaba compliance with the provisions
povisiti aggrandize
povisiti enhance
povisiti heighten
povisivati increase
pravila otkupa osiguranja surrender provisions
pravo opoziva call provision
precijenjen over-provision
1 2 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 33 | Search | 15. 7. 2024. |