RJEČNIK - Verzija za ispis
brojilo okvira frame counter
dijaloški okvir dialog box
donji okvir underframe
duljina okvira frame length
frekvencija okvira frame rate
grabilo okvira frame grabber
izlazni okvir egress
kontrolni okvir control panel
memorija okvira frame memory
nadokvir superframe
odbacivanje okvira frame reject
okteti za sinkronizaciju okvira framing octets
okvir frame
okvir tangle rod
okvir rack
okvir mount
okvir framework
okvir bezel
okvir chassis
okvir cadre
okvir border
okvir bays
okvir bay
okvir box
okvir grupe group frame
1 2 3 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 61 | Search | 6. 8. 2020. |